2 Elul – Szulchan Aruch ukończony (Orech Chaim) (1555)

r.
„Szulchan Aruch” (hebr שֻׁלְחָן עָרוּךְ, litery „stół”; Ez. 23:41 ....) - Kodeks przepisów do stosowania w praktyce życia codziennego Prawa Ustnego, sporządzony w XVI wieku przez Josefa Karo, który podsumował prace nad kodyfikacją autorytetów w dziedzinie Halachy trwające przez kilka pokoleń.
"Szulchan Aruch" - praktyczny przewodnik praktycznej Halachy uznany przez wszystkie, bez wyjątku, autorytety różnych kierunków judaizmu, którzy uznają Prawo Ustne. Jest wykorzystywany i studiowany przez Żydów na całym świecie od kilku stuleci. Powodem tego powszechnego uznania jest to, że „Szulchan Aruch” zawiera porządek przestrzegania i spełniania przykazań Tory, a także zwyczajów i tradycji zarówno Żydów Sefardyjskich (pochodzących głównie z Hiszpanii), jak i Żydów Aszkenazyjskich (pochdzących głównie ze środkowej Europy), których tradycje pod wieloma względami różnią się od sefardyjskich. 
(Wcześniej Kodeks XII wieku "Miszne Tora" zawierał normy prawne Żydów Sefardyjskich.)
 
Pierwsza część Szulchan Aruch (Kodeks Żydowskiego Prawa) autorstwa Rabina Josefa Karo (Caro) * (1488-1575) została ukończona w Ziemi Świętej dnia 2 Elul 1555 roku.
 
*  Rabbi Jósef ben Efraim Karo (Caro) – jeden z największych rabinów, posek, kabalista, działał na przełomie XV i XVI wieku w Safedzie, Hiszpania. Jedna z najważniejszych postaci w historii halachy (prawa żydowskiego), nadal będąca wielkim autorytetem dla wyznawców judaizmu.