18 Adar

r.
Pierwszy gubernator żydowski (1801) Kiedy gubernator Stanu Georgia James Jackson zrezygnował ze stanowiska senatora Stanów Zjednoczonych, prezydent Senatu stanu Georgia, David Emanuel, został zaprzysiężony jako gubernator. 3 marca 1801 r. Po raz pierwszy Żyd pełnił funkcję gubernatora stanu w USA. Emanuel służył przez pozostałe osiem miesięcy kadencji Jacksona, ale nie starał się o reelekcję, zamiast tego wycofał się z polityki. W 1812 roku w stanie Georgia na jego cześć było nazwane nowe hrabstwo: „Hrabstwo Emanuel”. Pierwszy żydowski periodyk w USA (1823) Inauguracyjne wydanie „The Jew”, pierwszego żydowskiego periodyku w Stanach Zjednoczonych, zostało opublikowane w marcu 1823 roku. Gazeta była wydana w Nowym Jorku przez Solomona H. Jacksona. Podtytuł artykułu brzmiał: „Obrona judaizmu przed wszystkimi przeciwnikami, a zwłaszcza przed podstępnymi atakami "Rzecznika Izraela". Głównym celem gazety było zwalczanie misjonarzy, a w szczególności „Rzecznika Izraela”, chrześcijańskiego czasopisma nawracającego, który był opublikowany w tym samym czasie czas. "The Jew" był wydawany do marca 1825 roku.