22 Nissan

r.
Okrążenie Jerycha (1273 r.p.n.e.)
Wkrótce po przekroczeniu Jordanu i wejściu do Ziemi Kanaan, kolejnym krokiem Żydów było wejście do otoczonego murami i silnie ufortyfikowanego miasta Jerycho. Zgodnie z rozkazem przywódcy Joszua dnia 22 miesiąca Nissana Izraelici okrążyli Jerycho, otaczając mury miasta ze wszyskich stron, Na czele przemarszu kroczyli kocheni, którzy nieśli Świętą Arkę, brzmiały donośne dźwięki szofarów (róg barani).
Zwycięski przemarsz trwał przez siedem dni. Siódmego dnia runęły mury miasta.
(Ilustracja: Providence Lithograph Company "Izraelici zdobywają Jerycho" - kartka o tematyce biblijnej z 1907 roku n.e. przedstawiająca Izraelitów i upadek Jerycha - przemarsz wojowników z kapłanami, niosącymi Arkę Przymierza wokół słynnych murów miasta. Historia jest opisana w Księdze Jozuego (Joszua))