Jom HaSzoah – 27 Nissan

r.
27 Nissan, 12 Omer
Dzień Pamięci Ofiar Holokaustu - Jom HaSzoah.
Powstanie w Getcie Warszawskim (1943)
Latem 1942 r. wywieziono z Warszawy do Treblinki ok. 300 tys. Żydów. Gdy informacje o masowych mordach w obozie śmierci dotarły do Getta Warszawskiego, w Getcie zaczął się formować zorganizowany ruch oporu. Wówczas udało się przemycić do Getta z narażeniem życia wielu ludzi skromny ładunek broni. W tym okresie w Getcie Warszawskim pozostało 35 000 Żydów (na początku zgromadzono tam 450 000 osób). Wybuchło zorganizowane powstanie. Gdy zjawili się Niemcy, by przystąpić do ostatecznej likwidacji wszystkich Żydów, zostali zaatakowani deszczem kul. Opór powstańców trwał 27 dni. Centrum dowódców powstańców mieściło się w podziemnym bunkrze przy ul. Miła 18. W tym bunkrze zginęli setki bojowników, w tym 24-letni przywódca powstania Mordechaj Anielewicz. Niemcy atakowali Getto z ziemi i z powietrza. Ostatecznie zostało spalone w dniu Ijar 3, ale jeszcze przez dwa kolejne miesiące kilku powstańców, którym udało się przetrwać i którzy ukrywali się w gruzach strzelało do nazistów.
W hołdzie powstaniu izraelski rząd wyznaczył 27 dzień miesiąca Nissan jako oficjalne święto - Jom HaZikaron ha-Szoa we-haGewura (hebr. יום הזיכרון לשואה ולגבורה) - Dzień Pamięci Ofiar Holokaustu - Dzień Pamięci Zagłady i Aktów Odwagi. W wielu społecznościach żydowskich dzień ten obchodzony jest jako coroczny dzień pamięci o Holokauście.
Halacha zakazuje obchodzenie żałobnych wydarzeń w świątecznym miesiącu Nissan, w związku z tym Naczelny Rabinat Izraela i wiele społeczności żydowskich, natomiast obchodzą dzień 10 Tewet jako dzień opłakiwania i pamiętania sześciu milionów Żydów - ofiar Holokaustu, których data śmierci pozostaje nieznana.