9 Elul – Rocznica odejścia z tego świata Rabina Cadoka Hakohena z Lublina

r.
Rabin Cadok HaKohen z Lublina był jednym z najsłynniejszych przywódców chasydzkich drugiej połowy XIX wieku.
Rabin Cadok urodził się w litewskiej rodzinie rabinów, a następnie został wyznawcą chasydzkiego Rebe. Jest klasycznym przykładem litewskiego Żyda, który stał się chasydem.
Był wyjątkowym uczonym, myślicielem i płodnym autorem, jego liczne prace obejmują gamę literatury żydowskiej i nie tylko, poruszając tematy tak różne, jak prawo żydowskie, mistycyzm, myśl chasydzka, interpretacja biblijna, a nawet zbiór interpretacji naukowych ujawnionych mu w snach.
Zmarł w roku 1900, dnia 9 Elul w Lublinie.