28 Ijar – Dzień Jerozolimy

r.

28 Ijar - tego dnia Jerozolima została wyzwolona.
Stare Miasto w Jerozolimie i Wzgórze Świątynne zostały wyzwolone w trakcie wojny sześciodniowej z 1967 roku (patrz "Kartki z historii" - 26 Ijar).
Dzień ten jest obchodzony w Izraelu jako "Dzień Jerozolimy".

Święte miasto Jerozolima jest centralnym punktem judaizmu i stolicą Erec Izrael, Ziemi Izraela. Żydzi na całym świecie modlą się stojąc twarzą w kierunku Jerozolimy. To tutaj stały  Świątynie i gdzie zgodnie z nakazem Tory Żydzi musieli przychodzić trzy razy w roku podczas Świąt pielgrzymkowych. Jerozolima  też była (i jest!) Miejscem wielu ważnych wydarzeń w historii Żydów. 

Jerozolima jest najważniejszym miastem. Jest to Miejsce Jedności żydowskiego narodu. Założone przez króla Dawida w roku hebrajskim 2892 (869 p.n.e.), zostało ustanowione wieczną Stolicą Narodu Żydowskiego. Chociaż miasto było wielokrotnie zdobywane, okupowane i niszczone, na zawsze pozostanie naszą stolicą daną przez B-ga. Bez względu na to, pod czyją jurysdykcją miasto należy, lub kto może, ale nie musi, zaakceptować to jako fakt. Rzeczywistość pozostaje niezmienna.

Jerozolima jest nie tylko stolicą narodu żydowskiego, jest spostrzegana jako jedno z najpiękniejszych  miasto na ziemi. 

Jak mówi Talmud, Kidduszin 49b:"Dziesięć "miar piękna" zostało przekazanych światu. Dziewięć zostało zgromadzonych w Jerozolimie, a jedna została rozprowadzony po całej ziemi.

HaKotel - "Ściana Zachodnia" w Starym mieście Jerozolimy to jedno z najbardziej znanych miejsc w Izraelu i na świecie, nazywane też inaczej: „Ściana Płaczu”. Ta nazwa została wymyślona przez ludność arabską Jerozolimy, którzy widzieli, jak Żydzi gromadzą się tam, by modlić się, wyznawać swoje żale i radości przed Ojcem w Niebie.

Związek między Jerozolimą a modlitwą żydowską jest trwały i głęboki. Według Midrasz’a, Pirkei Drabbi Eliezer 35:

"Jakow wstał rano i powiedział: „Dom B-ga będzie w tym miejscu!” . Stąd wnioskujemy, że każdy, kto modli się w tym miejscu, w Jerozolimie, jest niczym modlący się przed Boskim Tronem, gdyż jest to miejsce bramy do Nieba, z otwartymi drzwiami do Tego, który wysłuchuje modlitw. Rzeczywiście, nasz Praojciec Jakow mówi: „To jest brama do Nieba”.

(ilustracja: "Jerusalem" by @Alex Levin)