14 Adar

r.

Świętowanie zwycięstwa - Purim (356 r.p.n.e.)

 

Święto Purim jest Świętem wybawienia narodu żydowskiego od wiarołmnego spisku Hammana mającym na celu "zniszczyć, zabić i unicestwić wszystkich Żydów, młodych i starszych, niemowlęta i kobiety, w ciągu jednego dnia".

Wydarzenia związane z Purim trwały przez kilka lat, zakończone Zwycięstwem w dniach 14-15 miesiąca Adar  356 roku p.n.e. 

Poniżej przedstawiona jest oś czasu najważniejszych wydarzeń. Szczegółowa historia znajduje się w Księdze Estery oraz w Historii Purim

 

 

 

Zdarzenie                      _____________________________                                                 Data

 

- Achaszweirosz wstąpił na tron Persji….......................................................………………369 r.p.n.e.

- 180-dniowa uczta Achaszweirosza; Królowa Waszti stracona……………………………..366 r.p.n.e.

-  Ester zostaje Królową…….......................................................……………………Tewet, 362 r.p.n.e.

- Hamman rzuca losy by wybrać datę zagłady Żydów………………………………Nissan, 357r. p.n.e.

- Dekret królewski nakazujący zabicie wszystkich Żydów……….......………….13 Nissan 357 r.p.n.e. 

- Mordechaj wzywa Żydów do pokuty;

  3-dniowy post zainicjowany przez Esterę……....................................……14-16 Nissan 357 r.p.n.e.

- Estera udaje siędo Achaszweirosza; pierwsze przyjęcie przy winie z Achaszweiroszem w obecności                                       Hammanema……..........................................................…………………………16 Nissan 357r.p.n.e.

 - Drugie przyjęcie Estery przez Króla;

   skazanie i powieszenie Hammana….....................................................…….17 Nissan 357 r.p.n.e. 

- Drugi dekret wydany przez Achashveirosha,  

  upoważniający Żydów do obrony....................................................................23 Siwan 357 r.p.n.e.

-  Walki w całym imperium z tymi, którzy chcieli zabić Żydów;                                                                     zabitych 10 synów Hamana…................................................…………………13 Adar 356 r.p.n.e.

- Obchody Purim wszędzie,  z wyjątkiem miasta Szuszan,  

  gdzie walki trwają przez 2 dni………..............................................………….14 Adar 356 r.p.n.e.

- Święto Purim w Szuszan...............................................................................15 Adar 356 r.p.n.e.

 

Megillah została napisana przez Ester i Mordechaia.                            

Święto Purim ustanowiony dla wszystkich pokoleń