Dlaczego Omer liczymy nocą?..

8 Maj, 2019 r.

Pamiętamy, że Omer był w rzeczywistości ofiarą przynoszoną w do Świątyni drugiego dnia Pesach, zawierającą ‚omerową’ miarę jęczmienia z nowej uprawy bieżącego roku. Jęczmień był zebrany poprzedniej nocy i ofiarowany tegoż samego dnia na ołtarzu. Nie wolno było spożywać z tego nowego urodzaju roku, dopóki ofiara Omeru nie  była złożona  na ołtarzu.

Tora precyzuje, że liczenie powinno być „kompletne”: „I będziecie liczyć sobie, od od drugiego dnia święta - od dnia, w którym dostarczycie Omer dla przedstawienia siedem tygodni - pełnych być powinno” (Wajikra, 23:15)

Jedynym sposobem na „pełnych być powinno” jest rozpoczęcie liczenia w poprzednią noc, ponieważ dzień zaczyna się nocą w prawie żydowskim (Talmud, Menachot 66a.). W historii stworzenia Tora mówi nam: „ I  było wieczór i był poranek - jeden dzień. ” (Bereszit, 1:5)

Sefirat HaOmer jest w rzeczywistości czymś w rodzaju anomalii. W przeciwieństwie do wszystkich innych obszarów Tory, jeśli chodzi o ofiary świątynne, „dzień” jest uważany za dzień i następna po nim noc. Ponieważ Tora koreluje Sefirat HaOmer z oferowaniem Omeru, sensowne byłoby rozpoczęcie liczenia w ciągu dnia. Jednak, aby mieć „pełną liczbę”, zaczynamy liczyć w poprzednią noc.

A ponieważ Tora ma na celu rozpoczęcie liczenia Omerów w nocy, należy rozumieć, że powinniśmy nadal wykonywać tę micwę w nocy, abyśmy mieli „pełną liczbę” dla wszystkich 49 dni Omeru (Szulchan Aruch Harav, Orech Chaim 489:3.)

Na głębszym poziomie Lubawiczer Rebbe wyjaśnia, że ​​koncepcja Sefirat HaOmer to 49-dniowy proces udoskonalania ciemności świata; dlatego właściwe jest, przyjęte aby liczenie odbywało się w nocy. Jednocześnie liczenie koreluje z ofiarą z Omeru, przy której dzień poprzedza noc. Symbolizuje to światło i B-skość, która przenika świat poprzez micwę Sefirat HaOmer.(Likutei Sichot, vol. 3, p. 976-979.)

 

(na podstawie opr.  Yehuda Shurpin , Chabad.org(