Dlaczego Omer liczymy nocą?

r.
Pamiętamy, że Omer był w rzeczywistości ofiarą przynoszoną do Świątyni drugiego dnia Pesach, zawierającą ‚omerową’ miarę jęczmienia z nowej uprawy bieżącego roku. Jęczmień był zebrany poprzedniej nocy i ofiarowany przed Wiekuistym tegoż samego dnia na ołtarzu. Nie wolno było spożywać z tego nowego urodzaju roku, dopóki ofiara Omeru nie  była złożona  na ołtarzu.
Tora precyzuje, że liczenie powinno być „kompletne”: „I będziecie liczyć sobie, od od drugiego dnia święta - od dnia, w którym dostarczycie Omer dla przedstawienia siedem tygodni pełnych być powinno” (Wajikra, 23:15). Jedynym sposobem zapewnienia "...siedmiu tygodni pełnych..." jest rozpoczęcie liczenia w poprzednią noc, ponieważ dzień zaczyna się nocą w prawie żydowskim po zachodzie słońca (Talmud, Menachot 66a.). W historii Stworzenia Tora mówi nam: „ I  był wieczór i był poranek - jeden dzień. ” (Bereszit, 1:5). Sefirat HaOmer (Liczenie Omeru) jest w rzeczywistości czymś w rodzaju anomalii. W przeciwieństwie do wszystkich innych obszarów Tory, jeśli chodzi o ofiary świątynne, „dzień” jest uważany za dzień i następna po nim noc. Ponieważ Tora koreluje Sefirat HaOmer z oferowaniem Omeru, sensowne byłoby rozpoczęcie liczenia w ciągu dnia. Jednak, aby mieć „pełną liczbę”, zaczynamy liczyć w poprzednią noc. A ponieważ według Tory rozpoczęcie liczenia Omerów w nocy, należy rozumieć, że powinniśmy nadal wykonywać tę micwę w nocy (od późnego wieczoru do świtu), abyśmy mieli „pełną liczbę” dla wszystkich 49 dni Omeru (Szulchan Aruch Harav, Orech Chaim 489:3.)
Na głębszym poziomie Lubawiczer Rebbe wyjaśnia, że ​​koncepcja Sefirat HaOmer to 49-dniowy proces udoskonalania świata - rozproszenie ciemności; dlatego właściwe jest, przyjęte aby liczenie odbywało się w nocy. Liczenie Omeru wiąże się z ofiarą z Omeru, przy której dzień poprzedza noc. Symbolizuje to światło i B-skość, która przenika świat poprzez micwę Sefirat HaOmer.(Likutei Sichot, vol. 3, p. 976-979.)

(na podstawie opr.  Yehuda Shurpin , ilustracja - Chabad.org)