Rabin DowBer z Lubawicz – Mitteler Rebe

r.

Rabin DowBer z Lubawicz (znany też jako Mitteler Rebe) urodził się w Łoźnej w Białej Rosji w 1773 r. 9 kislew. Jego ojcem był założyciel chasydyzmu Chabad, Rabin Schneur Zalman z Liadi.

Rabin DowBer objął przywództwo w Chabad po śmierci ojca w 1812 r. W 1813 r. osiadł w miasteczku Lubawicz, które miało służyć jako siedziba ruchu przez następne 102 lata.

W 1826 został aresztowany pod zarzutem, że jego nauki zagrażają carskiej władzy, jednak później został oczyszczony z zarzutów. Dzień jego uwolnienia – 10 kislew w kalendarzu żydowskim – jest obchodzony przez społeczność chasydzką Chabad jako „święto wyzwolenia”.

Nauki Rabina DowBera są niczym intelektualne rzeki do źródła jego ojca, nadającymi szerokość i głębię zasadom ustalonym przez Rabina Schneura Zalmana.

Rabin DowBer zmarł w swoje 54. urodziny w 1827 roku, na dzień przed pierwszą rocznicą jego wyzwolenia.