VI Rebbe – Josef Jicchak Schneersohn

r.

Josef Jicchak Schneersohn - Rebbe Rajac (we wspólnocie nazywany w języku jidisz też - Frierdikker - Poprzedni Rabi) - 1880-1950

Szósty Przywódca ruchu chasydów Chabad.

Żarliwe dążył i namawiał do przestrzegania micw w okresie formowania się i umocnienia władzy radzieckiej oraz stalinowskich reżymu, za co był prześladowany i więziony.

Został wydalony z sowieckiego państwa. Mieszkał w Rydze, w Warszawie, skąd udało mu się uciec po napaści nazistów na Polskę.

W 1940 roku przybył do Nowego Jorku i zamieszkał na Brooklinie, skąd aktywnie działał na rzecz odrodzenia żydowskiego życia, żydowskich tradycji w Ameryce.

Miał wielki pisarski talent, dużo pisał na temat chasydyzmu i o chasydach.

Urodził się w 1880 w wiosce Lubawiczw Rosji. Był jedynym synem Rabiego DowBera. Po swoim ojcu przejął przywództwo wspólnoty Chabad Lubawicz jako Szósty Rebbe oraz, gdy osiedlił się w USA i założył tam wspólnotę Chabad Lubawicz, został  pierwszym ich rabinem. Dorastał w Rosji. Był wielokrotnie aresztowany przez carską policję za próby kontaktów z zachodnimi rządami w związku z falami pogromów mającymi miejsce w Rosji na początku XX wieku. W 1927 roku został aresztowany przez władze bolszewickie za zwalczanie ateizacji Żydów. Od roku 1928 do 1934 podróżował szukając poparcia dla swojej wspólnoty w ZSRR (tam też przebywał przez większość czasu) i  stamtąd organizował  wspólnoty Chabadu za granicą. 

W 1934 osiedlił się na kilka lat w Warszawie  i zamierzał tu zostać, nawet w obliczu nadchodzącej wojny, w roku 1939 nie chciał wyjeżdżać z Warszawy. Ale czuł, że powinien wyjechać i w roku 1940 ostatecznie zdecydował się na opuszczenie miasta, które pokochał, zrobił to na prośbę wspólnoty wspólnoty; o dziwo pomógł mu Wilhelm Canaris, który załatwił Rebbe’mu immunitet. Rabin J.J. Schneersohn wyjechał do USA. Tam rozpoczął zakładanie, organizację „od zera” wspólnoty Chabad Lubawicz oraz dziłalność misjonarsko-kaznodziejską. 

W 1948 roku założył wioskę Chabad w Izraelu. 

Na swojego następcę wyznaczył swego młodszego zięcia Menachema Mendla Schneersona.

Rabin Josef Jicchak Schneersohn zmarł 10 Szwat 1950 roku w Queens (USA).