10 Szwat – Jorcajt VI Rebe

r.
Dzień 10 miesiąca Szwat jest dniem rocznicy śmierci = jorcait VI Rebbe, Rabina Josefa Jicchaka Schneesona, Cadyka błogosławionej pamięci.
W tym dniu Żydzi z całego świata piszą „pidion nefesz” – specjalne listy, w których zwracając się do duszy Rebbego, B"P Rabina Menachema Mendela Schneersona - ku pamięci Cadyka, VI Rebe Chabad Lubawicz, proszą aby rozbudził miłosierdzie B-że dla nich i dla ich bliskich. Dobre uczynki Żyda i zasługi Cadyka prowadzą do spełnienia błogosławieństwa i pomocy B-żej.
 
Każdy z nas może napisać list w języku polskim (bowiem język tu nie ma znaczenia), załączając swoją osobistą prośbę do Rebbe'go. Pismo powinno być "oprawione" twardą wiarą i przekonaniem, że błogosławieństwo i wstawiennictwo Stwórcy się ziści (wcześniej czy później...)
Listy można pisać do Rebbego przez cały rok. (Szczególnie ważnym jest jednak uczynić to tuż przed 10 dniem miesiąca Szwat lub w samym tym dniu). Przed pisaniem listu należy umyć ręce (jak przed posiłkiem). Wskazanym jest przeznaczyć pewną kwotę pieniędzy na cdakę – pomoc potrzebującym (każdy grosz się liczy, nie chodzi o duże kwoty, ale o intencje)
List należy napisać na czystym (nie nabazgranym) białym papierze.
Poniżej jest "schemat" (którego warto się trzymać): trzeba wymienić imiona osób (dla których błogosławieństwo prosimy) i imiona ich matek (na przykład Icchak ben Sara, Batia bat Miriam i.t.p.)
Przy tym bardzo ważnym jest wziąć na siebie obowiązek spełniania przykazań Tory i napisać o tym w liście.
List można wysłać osobiście do Nowego Jorku faksem na numer: (1) – (718) – 7234444 a także na faks: 00972 – 3 – 9606169, albo zanieść do najbliższego Beit – Chabadu (w Krakowie czy w Warszawie), by stamtąd został przekazany do Nowego Jorku lub też mailem: ohel@ohelchabad.org
Oto przykład listu do Rebbe'go, który należy przepisać odręcznie na czystym papierze:
ב"ה
Rebbemu z Lubawiczy
oraz dla członków mojej rodziny (krewnych, przyjaciół, znajomych):
mojej żony (męża) ...... (imię .....bat/ben .......imię matki) naszego syna/córki..... (imię .....bat/ben .......imię matki)
naszego syna/córki..... (imię .....bat/ben ......imię matki)
mojego ojca/matki........(imię .....bat/ben ......imię matki)
Prosimy o błogosławieństwo Rebbe z intencją spełnienia naszych próśb przez Stwórcę:
(wyliczyć prośby – zdrowie, dostatek materialny i duchowy, małżeństwo, dzieci itd.)
Zobowiązuję się do przestrzegania następujących przykazań Tory i nauk Rebego (zaznaczyć to co jest na danym etapie możliwe do spełnienia):
- codziennie studiować Torę (10 minut, 0,5 godziny, 1 godzinę itd.)
- dać cdakę potrzebującemu
- nakładać tfilin
- kupić/zamontować mezuzę i drzwiach w domu
- zapalać sobotnie świece a także na święta
- przestrzegać żydowskiej czystości rodzinnej
- w naszym domu będą święte książki żydowskie (Tora, Psalmy Dawida, Tania i inne)
- przestrzegać przepisów koszernego jedzenia;
- my staramy się dać naszym dzieciom (wnukom) żydowskie wychowanie (np zapisać je do religijnej szkoły, albo klub dziecięcy, kółko związane z tradycjami żydowskimi).
- my sami staramy się poznać więcej na temat żydowskiego wychowania, tradycji i historii, aby móc być dobrym przykładem dla naszych dzieci.
- staramy się być przykładem przy spełnianiu zapowiedzi „Ahawat Israel” = miłości do narodu żydowskiego i każdego Żyda, podobnie jak kocha nas Stwórca.
- staramy się wspierać zrozumienie, pokój i wzajemną pomoc pomiędzy Żydami.
 
Prosimy Wszechmocnego o zesłanie nam jak najszybciej sprawiedliwego Mesjasza, który odbuduje trzecią Świątynię i całkowicie, ostatecznie nas zbawi.
 
Podpis (czytelny):
Adres.............................................................. ew. adres mailowy; data ......5779 r.(według kalendarza żydowskiego)