Szabaton 2019

r.

Wydarzenie pod nazwą Program Edukacyjny Wielkich Świąt Żydowskich - Rodzinny Szabaton 5780 odbyło się w dniach 6 – 8.12.2019 w Hotelu Holiday Park w Warszawie. Wzięło w nim udział 60 rodzin wraz z dziećmi.

Wydarzenie poświęcone było Wielkim Świętom Żydowskim, a odbywało się w trakcie Szabatu. Szabat jest świętem, które Żydzi powinni przestrzegać zgodnie z nakazem B-skim zapisanym w Torze, pamiętając,  że świat jest dziełem B-ga, a ludzkie prace, finansowe zobowiązania i materialne zaangażowania są narzędziami, za pomocą których wypełniamy B-ski zamysł. W trakcie trzydniowej imprezy zrealizowano program zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych.

W ramach programu dla dorosłych odbyły się wykłady Rabinów poświęcone w szczególności Wielkim Świętom Żydowskim – m.in. „Klucz do radości w XXI w.”, „Feminizm w judaizmie”, Między honorem i miłością”. Program dla dzieci obejmował m.in. przedstawienie Szabatu i Wielkich Świąt, czytanie bajek, zajęcia z gry na bębnach, gry planszowe, zajęcia plastyczne.

Partnerem projektu był Bank Pekao S.A.