Chabad Lubawicz – Info

r.

 Czym jest Chabad Lubawicz?

 Chabad Lubawicz (Chabad – Lubavitch of Poland) – filozofia, ruch         religijny i organizacja żydowska. Nazwa ‘Chabad’ jest hebrajskim akronimem utworzonym z trzech słów: Chochma (Mądrość), Bina (Zrozumienie), Da’at (Wiedza), oznaczających trzy podstawowe funkcje ludzkiego intelektu. Ruch filozoficzny Chabad – według jego teoretyków i praktyków – pozwala każdemu człowiekowi na podporządkowanie swoich działań i uczuć właśnie mądrości, zrozumieniu i wiedzy.

Chabad Lubawicz to chasydzki nurt judaizmu, utworzony pod koniec XVIII wieku w miejscowości Lubawicz (miasteczko położonego niedaleko Smoleńska, obecnie na terenie Białorusi) przez Szneura Zalmana Baruchowicza z Ladów (1745-1812). W swojej historii miał 7 głównych rabinów, wywodzących się z jednej dynastii. Chabad Lubawicz uznawany jest za najszybciej rozwijającą się grupę chasydzką. Jest obecnie organizacją żydowską o największym zasięgu na całym świecie. Już ponad 4000 emisariuszy Chabadu działa w 3300 instytucjach w ponad 70 krajach świata. Siedziba główna Chabad Lubawicz mieści się w Nowym Jorku.

Działania Chabad Lubawicz obejmują krzewienie kultury żydowskiej oraz działalność edukacyjną, a także szeroko pojętą pomoc osobom wyznania mojżeszowego mieszkającym na terenie Polski. W prowadzonym przez Chabad Lubawicz Centrum Edukacyjnym znajduje się zarówno synagoga, bogato wyposażona wielojęzyczna biblioteka judaików, mykwa, jak i jesziwa. Ruch zajmuje się organizowaniem wykładów na temat kultury i religii żydowskiej, kabały, świąt żydowskich itp. Spotkania te są uświetniane obecnością przedstawicieli świata biznesu, korpusu dyplomatycznego i władz samorządowych. Chabad Lubawicz prowadzi centrum żydowskie, zapewniające szerokie wsparcie wszystkim religijnym i niereligijnym Żydom przebywającym na terenie Polski. Chabad stara się brać aktywny udział w ogólnopolskich imprezach związanych z kulturą żydowską, a jej przedstawiciele uczestniczą we wszystkich oficjalnych uroczystościach upamiętniających martyrologię Narodu Żydowskiego.

W połowie kwietnia 2008 roku chasydzi zaprosili do siebie Prezydenta Izraela, który gościł w Warszawie z okazji 65. Rocznicy Powstania w Getcie Warszawskim. W warszawskiej synagodze Szimon Peres dokonał symbolicznego gestu dopisania ostatniej litery ostatniego słowa przechowywanej tam Tory, przeznaczonej dla warszawskiego ośrodka Chabad. „Największy hołd pamięci Żydów, zamordowanych w okresie Zagłady, to odnowa żydowskiego życia w Polsce” – powiedział tego dnia Rabin Shalom B. Stambler, Dyrektor Chabad-Lubawicz w Polsce.


udostępnij