Raszi – Rabin Szlomo Jicchaki

r.

 

Rabin Szlomo Jicchaki, znany jako „Raszi" (skrót od Rabenu Szlomo Jicchaki ben Jicchak), zmarł w dniu 29 Tamuz roku 4865 od  stworzenia świata.

Raszi urodził się w Troyes we Francji w 1040 r.. 

Jego komentarzy do Tory, ksiąg Proroków i Talmudu są powszechnie uznawane jako najbardziej podstawowe narzędzie dla zrozumienia tych tekstów nawet przez dzieci w wieku szkoły podstawowej, gimnazjalistów itd. 

Wielu późniejszych uczonych, komentatorów są autorami opracowań swoich komentarzy do komentarzy Rasziego - dotychczas napisano ponad 200 komentarzy uzupełniających. 

Rebbe Lubawaicz, Rabin M.M. Schneerson w swoich słynnych „rozmowach z Raszi”, wielokrotnie dowodził, jak „prosta jest wymowa tekstów Raszi" . Teksty Rasziego są wielowarstwowe w pojmowaniu, są zwięzłe, a prostota narracji sprzyja pokonaniu trudności tematycznych. Innowacyjne na owe czasy interpretacje Rasziego do Biblii i Talmudu są bardzo wysoko cenione do dnia dzisiejszego. 

Raszi jest autorem najważniejszych komentarzy do Tanachu i Talmudu. Dla zapisywania jego tekstów został stworzony w XV „Alfabet Hebrajski Rasziego”, charakteryzujący się specjalnym krojem liter.

Jego komentarz do Tory był pierwszą drukowaną książką w języku hebrajskim wydaną w Rzymie, ok. 1470 r. 

Raszi prowadził swoją własną szkołę w Troyes, założoną (przypuszczalnie) ok. 1070 r., która miała znakomitych uczniów, m.in. Simchę ben Samuel Vitry, Judę ben Abraham i Jacoba ben Samson. Szkoła Raszi swoją renomą prześcignęła inne działające nad Renem w tamtych czasach.

Uważa się, że Raszi zmarł w czasie pracy nad komentarzem do Traktatu Makot, kiedy pisał słowo "czysty". 

Miejsce jego ostatniego spoczynku nie jest znane. W miejscu jego przypuszczalnego pochówku zbudowano na żydowskim cmentarzu pomnik w jego rodzinnym mieście Troyes.