Pidion Szwuim – Wielka Micwa

r.
Pidion szwuim (פִּדְיוֹן שְׁבוּיִים) - wykup z niewoli jest obowiązkiem społeczności żydowskiej, nakaz Tory rozciągający się na uwolnienie naszych braci Żydów, którzy zostali schwytani podczas wojny, który wpadł w ręce rabusiów lub którzy są bezprawnie przetrzymywani w niewoli przez obce władze.
MICWA wykupu jeńców uważana jest przez mędrców Talmudu za bardzo ważna i jedną z najwspanialszych (Bata Batra, 8a, 8b).
Według mędrców przebywanie w niewoli jest znacznie gorsze niż głód, a nawet śmierć. Dlatego Talmud Babiloński nazywa wyzwolenie z niewoli - „pidion szwuim” - „micwą niewolnika” - wielkim przykazaniem (Bawa Batra, 8b). W Szulchan Aruch (Joreh Deah, 252:23) wyrażona jest następująca opinia: „Kto zwleka z wykupieniem jeńców, jest jak morderca.”
Wyzwolenie - wykup z niewoli jeńców jest jedną z tradycji żydowskich, wyrażającą poczucie solidarności narodowej i współczucia dla bliźniego. Tradycja ta jest widoczna w podejściu Państwa Izrael do żołnierzy pojmanych podczas wojen i zaginionych na polu bitwy bądź porwanych terrorystami – ich poszukiwanie i uwolnienie jest uważane za priorytet – oraz w jego niestrudzonych wysiłkach na rzecz uwolnienia Żydów przetrzymywanych przymusowo przez władze lokalne (np. w Gazie przez Hamas) lub więzieni ze względu na żydowskość lub przekonania syjonistyczne (jak to się działo w Związku radzieckim - w szczególności Więźniowie Syjonu).
Istnieje zdanie, że schwytanych w niewolę należy wykupić bez względu na cenę. Jednak nigdyś mędrcy myśleli inaczej: „Nie płacą za jeńców więcej, niż wynosi ich wartość „na rynku niewolników” – a dzieje się to tak w celu naprawienia świata (tikun olam)” (Miszna Gitin, 4:6). W Talmudzie są wyjaśnienia, dlaczego nie należy „przepłacać” za schwytanego Żyda. Jednym z wyjaśnień takiego stanowiska jest opinia, że, jeśli zbyt "przepłaca" za uwięzionych, porwanych Żydów, to porywacze, będą specjalnie "polować" na Żydów licząc na odpowiednie korzyści.
Mimo istnienia takich opinij sami mędrcy Talmudu wyrażali pozytywną opinię na temat zapłaty za uwięzionych Żydów więcej, niż było to w „zwyczaju". Np. w traktacie Gitin (58a) znajduje się opowieść o Raw Jehoszua ben Chananja: będąc w Rzymie, spotkał chłopca-niewolnika, który znał na pamięć całą Torę. Raw Jehoszua zdał sobie sprawę, że może zostać wielkim mędrcem i wykupił go, nie szczędząc żadnych pieniędzy (później chłopiec ten faktycznie stał się jednym z największych mędrców, Raw Iszmael ben Elizeusz).
Tak więc życie każdego Żyda nie ma jakiejś „ustalonej”, „zwyczajowej” ceny - życie i wolność każdego Żyda jest bezcenne.
Problem wyzwolenia Żydów pojmanych przez terrorystów jest niezwykle trudny nie tylko z punktu widzenia politycznego i etycznego, nie tylko z punktu widzenia rodziny i najbliższych porwanych, ale także halachicznego. Tu nie ma prostych, jednoznacznych rozwiązań i nie może być.
Dlatego musimy być silni oraz modlić, abyśmy mieli moce, by rozwiązywać te "zagadnienia" , gdy zaistnieją, broń B-że, a ci, od których zależy podejmowanie decyzji, w każdym przypadku znaleźli optymalną opcję.
Problem uwalniania jeńców wojennych, niestety, nie straci na znaczeniu jeszcze przez lata, a teraz, gdy hamas wciąż przytrzymuje naszych braci uwięzionych w okrutnych warunkach jest szczególny aktualny.
Módlmy się za uwolnienie wszystkich porwanych.
 

❗️Am Israel Chaj ✡️🙏💪🤍💙 עם ישראל חי


udostępnij