Szabat – Chazak

r.

We wspólnotach aszkenazyjskich panuje zwyczaj, że na zakończenie czytania / studiowania każdej z Pięciu Ksiąg Mojżeszowych zgromadzeni w synagodze radośnie wołają (stojąc): „Chazak, chazak, venitchazek!” („Bądź silny, bądź silny, a my będziemy silni!”), a następnie ten, który czyta Torę, powtarza to zdanie.

W większości kongregacji sefardyjskich zwyczajowo ww. zdanie kończy się słowami Chazak ubaruch” („Bądź silny i błogosławiony!”) na zakończenie każdej aliji do Tory.

Zaczęło się od B-ga i Joszua

Na początku księgi Jozuego (Joszua), B-g zachęca Jozuego, mówiąc mu: „Ale musisz być bardzo silny i zdecydowany ( chazak ve'ematz ), aby wiernie przestrzegać wszystkich nauk, które Mój sługa Mojżesz wyznaczył ci. . . Niech ta księga Tory nie ustąpi z twoich ust, lecz recytuj ją dzień i noc, abyś wiernie przestrzegał wszystkiego, co jest w niej napisane.. . . ” (Jozue, 1:6-8). 

Ponieważ Pismo Święte  używa terminu „ta księga Tory”, Midrasz rozumie, że Jozue rzeczywiście trzymał zwój Tory, a kiedy go ukończył, B-g powiedział mu „Chazak”.  Właśnie dlatego zwyczaj ewaluował  w „Chazak”  na zakończenie czytania kolejnej Księgi Chumaszu Mojżeszowego.

(ilustracja: Chabad.org)