Dziesięć Przykazań – 10 faktów:

r.

1. Dziesięć Przykazań zostało przekazanych przez B-ga na Synaju:

Siedem tygodni po tym, jak B-g nakazał Mojżeszowi wyprowadzić Swój lud z niewoli egipskiej, stali u podnóża góry Synaj. Cały naród – mężczyźni, kobiety i dzieci – miliony, usłyszeli głos B-ga, kiedy przekazywał ten 10-częściowy 'komunikat'. Ten moment, kiedy niebo dotknęło ziemię, znany jest jako Matan Tora, „Nadanie Tory”.

2. Czy to jest ‚Przykazaniem’…?

Torą, np w Ks.Szmot, 34:28, nazywa je jako do "Eser Debrot"„10 powiedzeń” (hebr. "Eser Debrot") lub po prostu  „Rzeczy” (hebr. "Dwarim"). Jest to znaczące, ponieważ w pierwszym „powiedzeniu” B-g po prostu identyfikuje się jako B-g, który wyprowadził ludzi z Egiptu - z niewoli. Czy to jest przykazanie? Niekoniecznie….

3. B-g wyrzeźbił je na kamieniu —dwukrotnie:

Mojżesz wszedł na Górę Synaj i pozostawał tam przez 40 dni. B-g wyrzeźbił 10 przykazań na dwóch kamiennych tablicach, które przekazał Mojżeszowi. Jednak Mojżesz, schodząc z Góry, roztrzaskał te tablice z B-skimi przykazaniami, gdy zdumiony i rozgniewany zobaczył, jak lud raduje się, czcząc wykonanego w tym czasie posąg Złotego Cielca. 

Haszem zgodził się tym razem przebaczyć Swojemu ludowi czyn bałwochwalczy i nakazał Mojżeszowi wyciosać kolejne dwie kamienne tablice (poprzednie dwie tablice były bezpośrednio od B-ga). Mojżesz po raz kolejny wszedł na szczyt Góry Synaj, gdzie pozostał na kolejne 40 dni. W tym czasie B-g ponownie wyrzeźbił 10 przykazań. Tablice te, jak również rozbite pierwsze dwie tablice, były przechowywane w Arce Przymierza - najpierw w Przybytku, a później w Świątyni w Jerozolimie.

4. B-skie Przykazania obejmują całą gamę ludzkich doświadczeń:

Dziesięć Przykazań Haszem umieścił na dwóch kamiennych tablicach - po pięć na każdej. Pierwsze pięć dotyczą przede wszystkim naszych zobowiązań wobec B-ga:

❗️Jestem Panem, Twoim B-giem…

❗️Nie będziesz miał innych bogów…

❗️Nie używaj imienia B-ga na próżno…

❗️Pamiętaj o dniu Szabatu…

❗️Czcij ojca swego i matkę swoją…

Przykazania na drugie tablicy  koncentrują się na kwestiach międzyludzkich:

❗️Nie morduj

❗️Nie popełniaj cudzołóstwa

❗️Nie kradnij

❗️Nie zeznawaj fałszywie przeciw swemu bliźniemu

❗️Nie pożądaj…

5. Kapłani świątynni recytowali  je codziennie w Świątyni:

W Świątyni Jerozolimskiej, przed odmawianiem modlitwy "Szma Izrael.." w porannych modlitwach, koheni recytowali 10 Przykazań (Miszna, Tamid 5:1).

6. Istnieje jeszcze 613 micw:

Chociaż 10 przykazań były nadane z wielką pompą, tak naprawdę są one tylko "próbką" z 613 przykazań, które B-g przekazał Mojżeszowi na Synaju. Tych 10 rzeczy z pewnością wyróżnia się jako fundamentalne, a może nawet ogólne wytyczne, w których znajduje się wiele innych przykazań, ale inne przykazania Tory są nie mniej wiążące.

7. 10 Przykazań składają się z 620 hebrajskich liter:

Dziesięć Przykazań składa się łącznie z 620 liter. Mówi się, że reprezentują one 613 micwot w Torze i 7 rabinicznych micwot. Nawiązuje to do poglądu, że 10 Przykazań jest podstawą, na której opiera się cała Tora.

8. Powtórzono je w Księdze Powtórzonego Prawa:

Dziesięć Przykazań jest zapisanych w Torze dwukrotnie: najpierw w Księdze Szmot, 20 i ponownie w Księdze Dwarim, 5. Te dwie wersje są prawie identyczne, ale istnieją różnice, przy czym wersja w Księdze Dwarim jest nieco dłuższa. Dzieje się tak dlatego, że Księga Dwarim jest powtórzeniem przez Mojżesza wydarzeń, które miały miejsce przez 40 lat wcześniej, gdy naród żydowski wędrował przez pustynię do Ziemi Obiecanej z dodatkiem jego wnikliwego komentarza.

9. W Święto Szawuot Są czytane w Szawuot:

Dziesięć Przykazań czytane są w dwa Szabaty każdego roku: Jitro – kiedy Księga Szmot, 20 jest częścią cotygodniowej części Tory i Wa’etchanan – kiedy Księga Dwarim, 5 jest częścią tygodniowego czytania. Czyta się je również w Święto Szawuot, rocznicę ogłoszenia 10 Przykazań na Synaju.

Rebbe, B'P Rrabin Menachem M. Schneerson, zachęcał każdego Żyda, od niemowlęcia do seniora, aby był obecny na czytaniu w Szawuot, gdy Przekazania są czytane, przeżywając na nowo oryginalne nadanie Tory - Mata Tora na Synaju.

10.Towarzyszy specjalna melodia:

Kiedy w synagodze czyta się Dziesięć Przykazań, śpiewa się je w melodii znanej jako "Taam elyon" (hebr. „Przekaz z Góry”), nazwanej tak, ponieważ znaki kantylacji* używane do prowadzenia czytelnika znajdują się nad słowami, w przeciwieństwie do zwykłego taam , gdzie znaki znajdują się również pod tekstem

(* znaki używane w tekstach biblijnych, w Torze przy czytaniu w synagodze podczas modlitw celem odpowiedniego akcentowania tekstu.)