Jerozolima i Jerycho: wyjątkowe połączenie duchowe

r.

Miszna (Tamid 3:8) mówi, że dźwięk otwierających się bram świątynnych można było usłyszeć nawet Jerycho - z odległości około 25 kilometrów od Jerozolimy!
Ale, jak napisane, nie było to dlatego, że dźwięk był szczególnie hałaśliwy lub ogłuszający. Z mistycznego punktu interpretacji, miasta te są połączone, ponieważ są to dwa miasta, w których Izraelici rozpoczęli i zakończyli zdobywanie Erec Israel - Ziemi Izraela. Joszua wszedł do Erec przez Jerycho; było to konieczne, aby najpierw podbił Jerycho. Podbój Dawida przez Jebusytów mieszkających w Jerozolimie był działaniem, które dopełniło ustanowienia Erec Israel jako siedziby chwały B-ga.
Oprócz dźwięku otwierania tych bram, Miszna wymienia także osiem innych dźwięków, które pochodziły ze Świątyni i były słyszane w całym Jerycho, m.in był to dźwięk Muchni Bena Katina, dźwięki niektórych instrumentów muzycznych i śpiewy Lewitów oraz głos Kohen Gadol (Najwyższego Kapłana) w Dzień Pojednania - Jom Kippur.
Jest też zapisane, że zapach kadzidełek można było poczuć w Jerychu a to powodowało.... kichanie kóz w całej tej okolicy!
Te fragmenty opisów Miszny mają wielką głębię znaczenia. To, co wydarzało się w Świątyni, rozbrzmiewało w Jerychu, ponieważ na płaszczyźnie duchowej Jerycho jest lustrzanym odbiciem Jerozolimy, a zatem są ze sobą powiązane na wiele sposobów. Co ważniejsze, Jerycho nazywa się „śluzą ziemi Izraela” (Bamidbar Rabba 15:15), dlatego Joszua musiał przejść przez Jerycho i zawojować jako pierwsze na drodze do Ziemi Świętej. Obecnie Jerycho jest w rękach nieprzyjaciela, tak więc Erec Israel nie ma jakby odciętą część.....

(na podstawie opracowania Rabiana Zadok HaCohen z Lublina, DowBer Cedek 73: A).