16 faktów o Mezuzie, które każdy Żyd powinien znać.

r.
1. Wyraz Mezuza w tłumaczeniu dosłownym oznacza „słupek drzwi”.  
W biblijnym języku hebrajskim słowo mezuza oznacza odrzwia. 1 Przykazanie o mezuzie brzmi: „… wypisz je [te słowa] na odrzwiach twojego domu i na bramach waszych” (Bamidbar, 15:37-41). Literatura talmudyczna przyjęła ten wyraz do nazywania zwoju pergaminu, na którym są wypisane słowa modlitwa Szma, przymocowanego do odrzwi. 
 
2.  Odręcznie napisany na pergaminie.                                                                                                                                                                Mezuza musi być napisana na pergaminie pochodzącego z koszernego zwierzęcia. Pergamin musiał być wyraźnie przygotowany do użycia jako święty przedmiot. Słowa muszą być napisane odręcznie przez skrybę znającego się na zawiłościach prawa i tradycji. Nawet atrament i pióro są wykonane na zamówienie, aby spełnić niezbędne wymagania. 
 
3.  Wyraz Szma (lub Szema).                                                                                                                                                                                         Każdy zwój mezuzy zawiera dwie pierwsze części modlitwy Szema - codziennej deklaracji wiary, począwszy od wersetu: „Słuchaj Izraelu, Haszem jest naszym B-giem , Haszem jest Jedyny”. 3
 
 4. Zawiera Sza-dai zapisane na rewersie. 
Na odwrotnej stronie zwoju skriba zapisuje jedno z imion B-ga: Sza-dai. Trzy litery tej nazwy tworzą akronim od hebrajskich słów Szomer daltot Jisrael , „Strażnik drzwi Izraela”. Na ‚obudowie’ zwoju mezuzy można często zauważyć ozdobną literą szin , to dlatego, że to imię B-ga zaczyna się od szin . 
 
5. Tajny kod. 
Trzy dodatkowe słowa są zapisane na odwrocie zwoju: כוזו במוכסז כוזו. To pozornie niezrozumiałe zdanie obejmuje trzy imiona B-ga, które pojawiają się w wersecie Szema - Haszem Elokeinu Haszem - zastępując każdą literę następującą literą alfabetu hebrajskiego (np. Yud zastępuje się chaf , hei zastępuje się vav itd.). Te trzy słowa są zapisane na odwrotnej stronie zwoju pergaminu, w tym samym miejscu, w którym odpowiednie imiona B-ga są zapisane na prawej stronie zwoju. Ten rodzaj pisowni, nazywany „skryptem mezuzy ”, był często używany przez Żydów w radzieckiej Rosji do pisania listów zawierających „obciążające” informacje. 
 
6. Obudowa może być wykonana z czegokolwiek. 
Skrzynia mezuzy służy do ochrony pergaminu, ale nie jest wymagana halachicznie. Jako taka, obudowa może być wykonana z niemal wszystkiego, chociaż bardziej powszechne materiały to metal, drewno, ceramikę lub plastik. Style i projekty ewoluowały i teraz możesz znaleźć bardzo różne, od prostych plastikowych rurek po ozdobne skrzynki wykonane z egzotycznych materiałów, z popularnymi motywami żydowskimi. Aczkolwiek „upiększanie” micwy jest czymś pozytywnym, priorytetem jest inwestowanie w jakość samego zwoju. 
 
7. "Mezuza nie jest tania". 
Koszerne zwoje mezuzy mogą kosztować od 40 do 175 USD za sztukę. Różnica w cenie zależy od rozmiaru, jakości i rodzaju skryptu. Ponieważ nawet niewielki błąd może sprawić, że mezuza będzie niezdatna, ważne jest, aby została zakupiona od renomowanego skryby lub sprzedawcy. Warto wydać więcej pieniędzy na zwoje wysokiej jakości, zaprojektowane i wykonane z większą starannością i precyzją. 
 
8. Mezuza jest umieszczona po prawej stronie 
Mezuza jest umieszczana po prawej stronie drzwi od strony wejścia do pomieszczenia. W przypadku drzwi wejściowych prawe wejście jest zawsze uważane za prawą stronę, wewnątrz domu jako prawą stronę określa się sposób otwierania drzwi. Każde pomieszczenie, w którym otwierają się drzwi, jest uważane za pomieszczenie podstawowe, a mezuza jest umieszczana z boku po prawej stronie, gdy wchodzi się do tego pomieszczenia. Właściwe miejsce dla mezuzy znajduje się na dole górnej trzeciej części ościeżnicy drzwi. Innymi słowy, zmierz wysokość drzwi i podziel przez trzy; następnie dopasuj dolną część mezuzy do punktu 2/3 wysokości mierżąc od dołu do drzwi. Jeśli nie masz pewności, wskazane jest, aby rabin odwiedził Twój dom w celu ustalenia właściwej lokalizacji mezuzah .
 
9. Miejsce. 
W tradycji aszkenazyjskiej mezuza jest umieszczona pod niewielkim kątem, z górną częścią mezuzy skierowaną do wnętrza pokoju, a dolną skierowaną na zewnątrz. Jednak w społecznościach sefardyjskich mezuza jest umieszczana pionowo.
 
10. Jest za to błogosławieństwo. 
Przed umieszczeniem mezuzy (lub, jeśli na wielu drzwiach się umieszcza, to przed umieszczeniem pierwszej) odmawia się specjalne błogosławieństwo: Baruch atah A-do-nai Elo-heinu melech haolam asher kideshanu bemicvotav vecivanu likboa mezuzah. Błogosławiony jesteś, Panie nasz, B-że, Królu Wszechświata, któryś nas oświęcił Swoimi przykazaniami i nakazał nam umieścić mezuzę . 
 
11. Nie każdy pokój potrzebuje mezuza. 
Aby prawidłowo spełnić micwę, na odrzwiach każdego pokoju w domu lub biurze - z pewnymi wyjątkami - powinna być umieszczona oddzielna mezuza . Pokoje mniejsze niż 6,3 stopy na 6,3 stopy (np. Szafa), łazienki lub pokoje pozbawione drzwi z dwoma słupkami i nadprożem nie potrzebują mezuza . 
 
12. Największa na świecie mezuza ma ponad metr długości. 
W 2010 r. Urzędnicy umieścili największą na świecie koszerną mezuzę (do zainstalowania w drzwiach) w wewnętrznym wejściu na izraelskie lotnisko Ben Gurion. Gotowy pergamin i skrzynia razem mają ponad metr długości. Od tego czasu w innych miejscach zainstalowano inne i nawet większe mezuzy. 
 
13. Należy to sprawdzać dwa razy co siedem lat. 
Mezuzy powinny być sprawdzane przez certyfikowanego skrybę dwa razy na siedem lat, aby sprawdzić, czy zostały dotknięte niekorzystnymi warunkami pogodowymi lub fałdowaniem (które może powodować pęknięcia liter), czy też wystąpiły inne wady. Niektórzy sprawdzają mezuzy co roku, podczas hebrajskiego miesiąca Elul .
Rebbe, Rabin M.M. Schneerson, Błogosławionej Pamięci, często wzywał ludzi, którzy napotkali problemy zdrowotne lub inne trudności, do sprawdzenia swoich mezuz (i tefilin), aby upewnić się, że każdy zwój jest w dobrym stanie i prawidłowo umieszczony na framudze drzwi. 
 
14. Obdarza B-ską Ochroną. 
Podczas gdy wszystkie micwoty są wykonywane w celu wypełnienia polecenia B-ga , umieszczenie mezuzy w drzwiach twojego domu ma dodatkową korzyść w postaci „zaproszenia” B-skiej ochrony domu i jego mieszkańców. Per Talmud : „Król ciała i krwi siedzi w [swoim pałacu], a jego słudzy strzegą go z zewnątrz. Z kolei G-d Jego słudzy siedzą w [swoich domach] i strzeże ich z zewnątrz ” 
 
15. Ludzie całują mezuzę. 
W wielu żydowskich domach tradycją jest kładzenie ręki na mezuzie podczas przechodzenia przez drzwi, a są tacy, którzy całują rękę, która ją dotknęła. Niektórzy mają dodatkową praktykę wychowywania swoich małych dzieci, aby ucałowały mezuzę przed pójściem spać, wzbudzając w nich uczucie do B-ga i Jego przykazań.
 
16. Jego prawa są w mocy Menachot.                                                                          Zaskakujące, że w Talmudzie nie ma traktatu poświęconego prawom mezuzy . Zamiast tego prawa mezuzy - wraz z prawami o cicit i tefilin - można znaleźć w Traktacie Menachot, części omawiającej ofiary mącznej przynoszonej do Świątyni. M.in.dlaczego tekst wypisany na mezuzie zawiera dwa elementy z Chumaszu Mojżeszowego. Umieszczenie mezuz w domu służy jako deklaracja i przypomnienie naszej wiary, a także symbol czujnej troski B-ga.