Tzfat – święte miasto

r.
Jedno z Czterech Świętych Miast, Tzfat* (często pisane jako Safed, Sefat lub Zefat) jest schowane na pagórkowatej północy Izraela.
Piękny. Mistyczne. Duchowy. Artystyczny. Słowa nie mogą naprawdę oddać Tzfat sprawiedliwości. Miasto to po prostu skarb.
Tzfat było w starożytności prostym miasteczkiem, dopóki krzyżowcy go nie rozbudowali. W końcu zdecydowali się na długotrwałą walkę z miejscowymi muzułmanami i zbudowali forty, aby bronić swojego terytorium. Największym z nich był ich północny posterunek graniczny, Tzfat. Dziś te pozostałości są widoczne i obejmują sam szczyt miasta – najwyższy w Izraelu – i są znane jako Cytadela.
Najsłynniejszy okres Tzfat przypadł na XVI wiek. Kiedy Hiszpania wyrzuciła swoich Żydów w 1492 r., sułtan imperium tureckiego (osmańskiego), Bajazyd II, powitał ich i zapytał: „Mówią mi, że król Hiszpanii Ferdynand jest mądrym człowiekiem. Ale dlaczego mądry człowiek miałby odrzucać swój skarb? Otworzył Imperium Osmańskie dla żydowskiej imigracji i zmienił historię.
Wielu Żydów wkrótce wróciło do Izraela – i wielu znanych rabinów zamieszkało w Tzfat, w tym rabin Izaak Luria („Ari”, który zrewolucjonizował żydowską myśl mistyczną), rabin Chaim Vital (jego najbliższy uczeń), rabin Jakub Bejraw (który próbował ponownego zainicjowania Sanhedrynu, Wielkiego Dworu Żydowskiego), rabina Josepha Caro (autora Szulchan Aruch i dzieł kabalistycznych), rabina Szlomo Alkabetza (który napisał tutaj słynną modlitwę „Lechah Dodi”) i wielu innych… Wiele z tych „ wielcy” są pochowani na starożytnym cmentarzu tuż pod Starym Miastem. Wiele grobów — i wiele budynków w mieście — jest pomalowanych na niebiesko Tzfat, co ma przypominać nam o Niebie — i B-gu.
Nieodłączny mistycyzm Tzfat jest niemal namacalny, gdy spaceruje się jego brukowanymi uliczkami. Nic dziwnego, że to małe miasteczko przyciąga artystów, muzyków i wszelkiego rodzaju mistyków. Tzfat jest trudny do opisania. Obrazy są warte tysiąca słów, ale czasami nawet zdjęcia nie wystarczą.
 
* Oryginalna hebrajska nazwa „Tzfat”, może być związana ze słowem tzofeh, patrzeć, ponieważ widoki z tego górskiego miasta po prostu zapierają dech w piersiach - na zdjęciu jeden z widoków.