Gematria – Hebrajski alfabet

r.

Litery, słowa - cyfry, liczby = święta magia

 

Gematria - system numerologii opierający się na języku i alfabecie hebrajskim, stosowany przez żydowskich mędrców do wyjaśniania, interpretacji hebrajskich słów i powiązań między nimi.

Każda litera hebrajskiego alfabetu ma swoją wartość liczbową, jak na przykład wartość liczbowa litery  א -"alef" = 1,  ב -"bet" = 2, natomiast wartość liczbowa ostatniej litery hebrajskiego alfabetu  ת - "taw" = 400. Cały alfabet hebrajski składa się z 22 liter (litera "taw" jest w kolejności 22 literą)

System gematrii polega na obliczaniu wartości liczbowej konkretnego hebrajskiego słowa. Dane słowo porównuje się z innym hebrajskim słowem o tej samej wartości liczbowej, z tego wynika związek znaczeniowy pomiędzy tymi słowami.

Metoda ta wywołała wiele wątpliwości i kontrowersji wśród żydowskich mędrców, uczonych. Czy w ogóle może istnieć jakikolwiek związek pomiędzy przypadkowymi słowami nawet gdy ich wartości liczbowe są jednakowe?

„Tajemnica” gematrii jest w tym, że liczbowy ekwiwalent litery nie jest przypadkowy. Żydowscy mistycy twierdzą, że język hebrajski został stworzony przez B-ga. Jako że cały Świat został stworzony "słowem" - za pomocą liter języka hebrajskiego, każda litera odpowiada różnym siłom tworzenia, różnej energii tworzenia. Dlatego też gematria jest w stanie połączyć pozornie niezwiązane ze sobą wyrazy, tematy i nie ma w tym nic dziwnego.

Zgodnie z powiedzianym wyżej, każda litera hebrajskiego alfabetu ma swoją wartość liczbową. W związku z tym, każde słowo języka hebrajskiego ma swoją równowartość liczbową, dla przykładu: wartość liczbowa hebrajskiego słowa "bogaty" - Ashir (עשיר) t0 580: 

(ע = 70, ש = 300, י = 10, ר = 200).

Wartość liczbowa hebrajskiego słowa "biedny" - "Ani" (עני) wynosi 130: (70ע =  נ = 50, י = 10). Różnica między tymi słowami jest 450, co odpowiada wartości liczbowej hebrajskiego słowa "tan" (תן), oznacza "dać" (o wartości liczbowej również 450). Tak, że różnica liczbowa oraz znaczeniowa między "bogaty" a "biedny"  kryje się w słowie „dać”....

Chodzi o dobroczynność ?! Miłosierdzie ?!