Gematria – Hebrajski alfabet

r.

Litery, słowa - cyfry, liczby = święta magia

 

Gematria - system numerologii opierający się na języku i alfabecie hebrajskim, stosowany przez żydowskich mędrców do wyjaśniania, interpretacji hebrajskich słów i powiązań między nimi. System polega na obliczaniu wartości liczbowej konkretnego hebrajskiego słowa. Dane słowo porównuje się z innym hebrajskim słowem o tej samej wartości liczbowej, z tego wynika związek znaczeniowy pomiędzy tymi słowami.

Metoda ta wywołała wiele wątpliwości i kontrowersji wśród żydowskich mędrców, uczonych. Czy w ogóle istnieje jakikolwiek związek pomiędzy przypadkowymi słowami nawet gdy ich wartości liczbowe są jednakowe?

„Tajemnica” gematrii jest w tym, że liczbowy ekwiwalent litery nie jest przypadkowy. Żydowscy mistycy twierdzą, że język hebrajski został stworzony przez Boga. Jako że cały Świat został stworzony za pomocą liter języka hebrajskiego, każda litera odpowiada różnym siłom twórczym. Dlatego też Gematria jest w stanie połączyć pozornie niezwiązane ze sobą wyrazy, tematy i nie ma w tym nic dziwnego.

Każda litera hebrajskiego alfabetu ma swoją wartość liczbową. (א = 1, ... ב = 2). W związku z tym, każde słowo języka hebrajskiego ma swoją równowartość liczbową, dla przykładu: wartość liczbowa hebrajskiego słowa "bogaty" - Ashir (עשיר) t0 580: 

(ע = 70, ש = 300, י = 10, ר = 200).

Wartość liczbowa hebrajskiego słowa "biedny" - "Ani" (עני) wynosi 130: (ע = 70, נ = 50, י = 10). Różnica między tymi słowami jest 450, co odpowiada wartości liczbowej hebrajskiego słowa "tan" (תן), oznacza "dać" (o wartości liczbowej również 450). Tak, że różnica liczbowa oraz znaczeniowa między "bogaty" a "biedny"  kryje się w słowie „dać”. 

Chodzi o dobroczynność ?! Miłosierdzie ?I