10 plag egipskich

r.

Torą w swoich rozdziałach Waera oraz Bo opisuje 10 plag, które Najwyższy zesłał na Egipt - Micraim, by uparty faraon wreszcie wyswobodził naród żydowski.

Dlaczego właśnie 10 plag egipskich? 

Objaśnienia na podstawie nauk naszych mędrców:

Wiemy, że B-g nie robi niczego przypadkowo bądź ‚niepotrzebnie’. A tym bardziej w historii Wyjścia ludu żydowskiego z Egiptu, które faktycznie jest początkiem formowania się narodu żydowskiego. Te plagi nie były „zbiegiem okoliczności”.

Dlaczego dokładnie dziesięć plag !?

Wszechmogący stworzył świat przy wyartykułowanie dziesięciu zdań (I rozdział Bereszit/Ks.Rodzajów) – opowieść o stworzeniu świata. 

Egipcjanie, a głównie ich władca - Faraon, zaprzeczali temu, że B-g jedyny jest Stwórcą świata, czcili różnego rodzaju bóstwa, a nawet posunęli się tak daleko, że przypisali stworzenie świata sobie – Faraon powiedział: „Nil jest mój - ja go stworzyłem” (Jezechel, 29:3 i 9 ).

Ponadto Faraon w obawie przez ludem żydowskim, który pomyślnie się rozrastał i rozwijał mieszkając w Egipcie i przynosząc wiele korzyści temu krajowi, zrządził zniewolenie Żydów. Żydzi byli gnębieni, upokarzani przez sługusów Faraona.

W rzeczywistości Faraon, poprzez swoich uczonych doradców, był dokładnie zorientowany z koncepcją B-ga.  Jego doradcy wyjaśnili mu, że Hebrajski B-g stworzył świat Swoją mową; konkretnie z 10 zdaniami. Jednak Faraon uparcie zaprzeczał temu.

I tak, 10 plag odpowiadało różnym elementom, które B-g stworzył na świecie, z których każdy pokazuje, że pozornie stabilny i niezależny aspekt stworzenia – coś, co można łatwo przypisać „naturze” – był całkowicie w ‚rękach’ B-ga Tak więc 10 plag zesłanych na Egipt stanowiły niezbity dowód tego, że B-g jest Wszechwiedzącym, Wszechmocnym Stwórcą.

Istota plag egipskich i ich kolejność:

1. Krew

Pierwsza plaga, która odcięła Egipcjanom dostęp do wody pitnej, dowiodła, że ​​B-g panuje nad wodą.

2. Żaby

Druga plaga żab - kiedy żaby dostały się nawet do kamiennych pieców - dowiodła, że B-g panuje nad wszystkimi fizycznymi stworzeniami.

3. Wszy

Trzecia plaga - wszy, które wyłoniły się z prochu poprzez uderzenie [Mojżesza] laską o ziemię, dowiodła, że B-g panuje nad całym prochem ziemi.

4. Dzikie zwierzęta

Czwarta plaga - dzikie zwierzęta niszczące, rujnujące wszystko na swojej drodze, dowiodła, że ​​B-g rządzi wszystkimi zwierzętami na ziemi.

5. Zaraza

Piąta plaga - rozprzestrzenianie się śmiercionośnych chorób wśród zwierząt, dowiodła, że B-g kontroluje całe powietrze, którym oddychamy.

6. Wrzody

Szósta plaga - straszliwe wrzody na ciałach Egipcjan dowiodła, że mocy B-skiej jest spowodowanie cierpienia lub uzdrowienie każdej żywej istoty - człowieka lub zwierzęcia.

7. Grad

Plaga gradu, który spadł w postaci ognia w lodzie spadł i pokrył całą ziemię egipską [z wyjątkiem obszarów zamieszkałych przez Żydów], dowiodła, że B-g kontroluje żywioł ognia.

8. Szarańcza

Ósma dla plaga - szrańcza, która wyżarła wszystkie plon egipskich rolników, dowiodła, że B-g panuje i rządzi nad wszelką roślinnością Ziemi. 

(Jak to powiedziane:„I rzekł Bg: oto dałem wam wszelkie ziele rodzące nasienie, które jest na całej ziemi, i każde drzewo, które ma owoc drzewny, nasienie- niosąc, będzie dla ciebie pokarmem” (Bereszit,1:29 )

9. Ciemność

Opuszczając gęstą ciemność na Egipcjan na kilka dni, B-g dowiódł, że tylko On może zmienić to, co znajduje się na niebie.

10. Śmierć pierworodnych

Dziesiąta plaga śmierci [wyłącznie] pierworodnych Egipcjan dowiodła, że B-g panuje nad życiem swoich stworzeń, rządzi nad aniołami i światami duchowymi.

(ilustracja: jewish-secret.com)