Parsze Tory

Hebrajski kalendarz księżycowo-słoneczny zawiera do 55 tygodni. Dokładna liczba waha się w granicach 50 tygodni w latach zwykłych, ale w latach przestępnych w granicach54 lub 55  tygodni. W latach przestępnych (na przykład, 2014, 2016, 2019, 2022 i 2024), parsze Acharei  i Kedoszim czytane są osobno w kolejnych tygodniach.W latach zwykłych (na przykład, 2015, 2017, 2018, 2020, 2021, 2023, 2025 i 2026), parsze te są czytane w  ciągu jednego tygodnia, by zamknąć ilość odczytów Tory w ciągu roku.
 
  Księga BERESZIT (Rodzaju)
1.  Bereszit……………  1,1 – 6,8
2.  Noach ……………….. 6,9 – 11,32
3.  Lech Lecha…………12,1 – 17,27
4.  Wajera……………… 18,1 – 22,24
5.  Chaje Sarah………….23,1 – 25,18
6.  Toldot ………………25,19 – 28,9
7.  Wajece………………28,10 – 32,3
8.  Wajiszlach…………32,4 – 36,43
9.  Wajeszew …………37,1 – 40,23
10. Mikec ………………41,1 – 44,17
11. Wajigasz………….44,18 – 47,27
12. Wajechi ………….47,28 – 50,26
Księga SZMOT (Wyjścia)
1.  Szmot………………1,1 – 6,1
2.  Waera…………….. 6,2 – 9,35
3.  Bo ………………….10,1 – 13,16
4.  Beszalach ………13,17 – 17,16
5.  Jitro ……………….18,1 – 20,23
6.  Miszpatim………21,1 – 24,18
7.  Teruma …………..25,1 – 27,19
8.  Tecawe……………27,20 – 30,10
9.  Ki Tisa…………….30,11 – 34,35
10. Wajakel ………….35,1 – 38,20
11. Pekudei ………….38,21-40,38 
Księga WAJIKRA (Kapłańska)
1.  Wajikra……………..1,1 – 5,26
2.  Caw …………………6,1 – 8,36
3.  Szemini…………….9,1 – 11,47
4.  Tazrija …………..12,1 – 13, 59
5.  Mecora …………..14,1 – 15, 33
6. Acharei……16,1 – 18, 30
7.  Kedoszim ……….19,1 – 20,27
8.  Emor………………21,1 – 24,33
9.  Behar…………….  25,1 – 26,2
10. Bechukotai……….  26,3 – 27,34
Księga BAMIDBAR (Liczb)
1.  Bamidbar ………….. 1:1 – 4:20
2.  Naso …………….. 4,21 – 7,89
3.  Behaalotcha……….. 8,1 – 12,16
4.  Szelach…………  13,1 – 15, 41
5.  Korach ……………16,1 – 18,32
6.  Chukat…………..  19,1 – 22, 1
7.  Balak ……………. 22,2 – 25,9
8.  Pinchas …………..25,10 – 30,1
9.  Matot …………… 30,2 – 32,42
10. Masei ……………. 33,1 – 36,13
Księga DWARIM (Powtórzonego Prawa)
1.  Dwarim …………… 1,1 – 3,22
2.  Waetchanan…………. 3,23 – 7,11
3.  Ekew ……………. 7,12 – 11,25
4.  Re’eh ……………. 11,26 – 16,17
5.  Szoftim………….  16,18 – 21,9
6.  Ki Tece…………  21,10 – 25,19
7.  Ki Tawo…………..  26,1 – 29,8
8.  Nicawim………….  29,9 – 30,20
9.  Waejlech……………  31,1 – 30
10. Hazinu ……………..32,1 – 52
11. Wezot Habracha…..  33,1 – 34,13
         

Powiązane artykuły

Kedoszim

Parsza Kedoszim – Wajikra (Księga Kapłańska) – 19:1 - 20:27. Kedoszim lub Kdoszim - קְדֹשִׁים– w tłumaczeniu z języka hebrajskiego oznacza „święte nakazy”. jest t...

Acharei

Parsza Acharei – Księga Wajikra (Księga Kapłańska) - 16:1-18:30 Acharei lub Achrei Mot- אַחֲרֵי- w tłumaczeniu z hebrajskiego oznacza „po śmierci" lub „po”, jest to 5 słowo i...

Mecora

Parsza Mecora – Księga Wajikra (Księga Kapłańska), 14:1-15:33 Mecora - מְּצֹרָע – w tłumaczeniu z języka hebrajskiego oznacza „trędowaty", jest to dziewiąty wyraz i pierwszy ch...

Pekudei

Parsza Pekudei – Księga Szmot  (שְׁמוֹת) – Księga Wyjścia, rozdziały 38:21 – 40:38   Pekudei (פְקוּדֵי)  — wyraz w tłumaczeniu z języka hebrajskiego oznacza „obliczen...

Wezot Habracha

Wezot Habracha – Księga Dwarim (Księga Powtórzonego Prawa) 33:1-34:12 Wezot Habracha (וְזֹאת הַבְּרָכָה — w tłumaczeniu z języka Hebrajskiego oznacza "a oto błogosławieństwo..” – pie...

Hazinu

Hazinu - Kaięga Dwarim (Księga Powtórzonego Prawa) – 32:1 – 52. Hazinu też Ha'azinu (הַאֲזִינוּ — w tłumaczeniu z języka Hebrajskiego - "słuchajcie") jest to pierwszy wyraz w te...

Wajelech

Wajelech - Księga Dwarim (Księga Powtórzonego Prawa) – 31:1 – 31:30 Wajelech (וַיֵּלֶךְ— w tłumaczeniu z języka Hebrajskiego oznacza "i poszedł", jest to pierwszy wyraz w treści P...

Nicawim

Nicawim – Księga Dwarim (Księga Powtórzonego Prawa) – 29:9 – 30:20 Nicawim lub wymawia się też Nitsavim, Nitzabim, Netzavim, Nesabim - נִצָּבִים — w tłumaczeniu z języka Hebrajskiego...

Ki Tawo

Parsza Ki Tawo – Księga Dwarim - (דברים) - Księga Powtórzonego Prawa, 26:1 – 29:8 Ki Tawo -כִּי-תָבוֹא — w tłumaczeniu z języka hebrajskiego oznacza “gdy wejdziesz” lub “gdy wstąp...

Ki Tece

Parsza Ki Tece – Księga Dwarim - (דברים) - Księga Powtórzonego Prawa, 21:10 – 25:19 Ki Tece (wymawia się również jak Ki Teitzei, Ki Tetzei, Ki Tetse, Ki Thetze, Ki Tese, Ki Tetze...

Szoftim

  Parsza Szoftim – Księga Dwarim - (דברים) - Księga Powtórzonego Prawa, 16:18 - 21:9 Szoftim (שֹׁפְטִים — w tłumaczeniu z języka Hebrajskiego “sędziowie”, jest pierwszym wyra...

Re’eh

Parsza Re’eh – Księga Dwarim - (דברים) - Księga Powtórzonego Prawa, 11:26 – 16:17 Re'eh, Reeh, R'eih, or Ree (רְאֵה — w tłumaczeniu z języka Hebrajskiego oznacza “patrz”, jest pie...

Eikew

Parsza Eikew – Księga Dwarim - (דברים) - Księga Powtórzonego Prawa, 7:12 – 11:25 Eikew (czyta się również jak Ekew, Ekeb, Aikev) - עֵקֶב — w tłumaczeniu z języka Hebrjskiego oz...

Waetchanan

Waetchanan – Księga Dwarim (Księga Powtórzonego Prawa) rozdz. 3:23–7:11 Wa'etchanan (וָאֶתְחַנַּן- hebr. "i błagałem.."). Parsza jest 45-ym cotygodniowym fragmentem w rocznym cykl...

Dwarim

Parsza Dwarim – Księga Dwarim (Księga Powtórzonego Prawa) – rozdz. 1:1 - 3:22 Dwarim (lub też Debarim) -דְּבָרִים — w tłumaczeniu z jęz Hebrajskiego : “rzeczy, sprawy, słowa” .&nb...

Matot-Masei

Matot-Masei - (מטות-מסעי) - Księga Bamidbar (Księga Liczb), 30:2–36:13  Dlaczego w niektórych tygodniach w ciągu roku czytane są dwie parsze, czyli dwa rozdziały Tory? Hebrajs...

Pinchas

Parsza Pinchas – Księga Ba’midbar ( Księga Liczb) 25:10 – 30:1 Pinchas lub Pin’has - (פִּינְחָס — dla pisowni “Phinehas”) - jest to imię, syna Kohena – szósty wyraz i pierwszy chara...

Balak

Parsza Balak – Księga Bamidbar (Księga Liczb) 22:2 – 25:9 Balak – w tłumaczeniu z języka hebrajskiego oznacza „dewastator”. Jest to 40-te cotygodniowe czytanie Tory w cyklu rocznym ...

Chukat

Parsza Chukat – Bemidbar (Księga Liczb) 19:1 – 22:1 Chukat -חֻקַּת  — w tłumaczeniu z języka hebrajskiego oznacza “dekret, rozporządzenie, prawo obywatwlskie” — jest to 39-ta c...

Korach

Parsza Korach – Księga Bamidbar (Księga Liczb – Numeri) 16:1 – 18:32 Korach lub też Korah - קֹרַח —w tłumaczeniu z języka hebrajskiego oznacza „łysienie, lód, grad lubmróz” - drug...

Szlach

Parsza Szlach – Księga Bamidbar (Księga Liczb – Numeri) 13:1 – 15:41 Szlach, Szelach, Sz'lah, Szlach Lecha lub Szh’lah L’kha (שְׁלַח or שְׁלַח-לְךָ — w tłumaczeniu z języka hebr...

Beha’alotecha

Behaalotecha, Beha'alotecha – Bamidbar (Księga Liczb), 8:1–12:16 – בְּהַעֲלֹתְךָ – w tłumaczeniu z języka hebrajskiego oznacza “gdy wstaniesz” – jest 36-ą tygodniową Parszą w roczn...

Naso

Parsza Naso – Księga Bamidbar – Księga Liczb, rozdziały 4:21 - 7:89 Naso (נָשֹׂא – w tłumaczeniu z języka hebrajskiego oznacza „podnoszenie się”) - jest 35 tygodniową częścią cyklu...

Bamidbar

Parsza Bamidbar – Bamidbar (Księga Liczb) - 1:1 - 4:20 Bamidbar lub Bemidbar (בְּמִדְבַּר) w tłumaczeniu z języka hebrajskiego oznacza “na pustyni”- piąty, ale pierwszy charaktery...

Emor

Parsza Emor - Wajikra (Księga Kapłańska) 21:1 – 24:23   Emor – אֱמֹר– w tłumaczeniu z języka hebrajskiego oznacza “mówić, powiedzieć”, jest to piąte słowo i pierwszy charakterys...

Tazria

Parsza Tazria - Księga Wajikra (Księga Kapłańska), 12:1 – 13:59 Tazria -  תַזְרִיעַ -  w tłumaczeniu z hebrajskiego oznacza „wydała (płód) / urodziła ", jest to 13 słowo i...

Szemini

Parsza Szemini  - Księga Wajikra (Księga Kapłańska), 9:1-11:47 Szemini (שְּׁמִינִי ) w tłumaczeniu z języka Hebrajskiego oznacza „ósmy”, jest to trzeci wyraz w tej Parszy. Sze...

Caw

Parsza Caw - Księga Wajikra (Księga Kapłańska)  6:1- 8:36 Wyraz Caw (צַו ) w tłumaczeniu z języka Hebrajskiego oznacza „rozkaz” i jest to szóste słowo w treści Parszy (6:2)...

Wajakel

Parsza Wajakel – Księga Szmot  (שְׁמוֹת) – Księga Wyjścia, rozdziały  35:1 – 38:20 Wajakel (וַיַּקְהֵל)  — wyraz w tłumaczeniu z języka hebrajskiego oznacza „i zg...

Ki Tisa

Parsza Ki Tisa  – Księga Szmot  (שְׁמוֹת) – Księga Wyjścia, rozdziały  30:11 – 34:35 Ki Tisa ( כִּי תִשָּׂא )— w tłumaczeniu z języka hebrajskiego oznacza: ” gdy zbie...

Tecawe

Parsza Tecawe  – Księga Szmot  (שְׁמוֹת) – Księga Wyjścia, rozdziały 27:20 – 30:10 Tecawe (תְּצַוֶּה) — w tłumaczeniu z języka hebrajskiego oznacza „A rozkażesz…”, występuj...

Teruma

Parsza Teruma  – Księga Szmot  (שְׁמוֹת) – Księga Wyjścia, rozdziały  25:1 - 27:19 Teruma (תְּרוּמָה) — w tłumaczeniu z języka hebrajskiego oznacza „danina, datek”, wy...

“Meszkanie dla Boga&#...

"Jestem obcy i zamieszkuje pośród was" (rzekł Abraham do Efrona Chetyty, Księga Rodzaju 23: 4).Żyd jest "rezydentem" na tym świecie, Tora nakazuje nam nie uciekać od rzeczywistości f...

Miszpatim

Parsza Miszpatim – Księga Szmot (שְׁמוֹת) – Księga Wyjścia, rozdziały 21:1 - 24:18 Miszpatim (מִּשְׁפָּטִיםֹ) — w tłumaczeniu z języka hebrajskiego oznacza „prawa” (l.m. rzeczownika...

Jitro

Parsza Jitro – Księga Szmot  (שְׁמוֹת) – Księga Wyjścia, rozdziały  18:1 - 20:23 Jitro (יִתְרוֹ) — jest to imię własne kapłana Midianu, teścia Mojżesza, wyraz jako pierwszy...

Beszalach

Parsza Beszalach – Księga Szmot  (שְׁמוֹת) – Księga Wyjścia, rozdziały  13:17-17:16 Beszalach (בְּשַׁלַּח) — w tłumaczeniu z języka Hebrajskiego oznacza “gdy uwolnił”, wyst...

Bo

Parsza Bo – Księga Szmot  (שְׁמוֹת) – Księga Wyjścia, rozdziały  10:1 – 13:16 Bo (בא) — w tłumaczeniu z języka hebrajskiego oznacza “Idź”, występuje jako pierwsze  sło...

Waera

Parsza Waera – Księga Szmot - (שְׁמוֹת) – Księga Wyjścia, rodziały 6:2 – 9:35 Waera, lub Wa'era, lub Wa'eira - (וָאֵרָא) — w tłumaczeniu z języka Hebrajskiego oznacza "I objawiłem ...

Szmot

  Parsza Szmot – Księga Szmot -  (שְׁמוֹת) - Księga Wyjścia, rodziały 1:1 – 6:1 Szmot - (שְׁמוֹת) — w tłumaczeniu z języka Hebrajskiego oznacza “imiona”, występuje jako dru...

Wajechi

Parsza Wajechi  – Bereszit - בראשית (Księga Rodzaju)  47:28–50:26 Wajechi –וַיְחִי  w tłumaczeniu z języka Hebrajskiego oznacza „i żył”,  jest to pierwszy wyraz w...

Wajigasz

Parsza Wajigasz  – Bereszit - בראשית (Księga Rodzaju)  44:18–47:27 Wajigasz lub Waigasz –ֵּוַיִּגַּשׁ w tłumaczeniu z języka Hebrajskiego oznacza „i przystąpił…”,  ...

Mikec

Parsza Mikec  – Bereszit - בראשית (Księga Rodzaju)  41:1–44:17 Mikec lub Mikeic –ֵּ מִקֵּץ w tłumaczeniu z języka Hebrajskiego oznacza „i stało się”,  jest to pierwszy...

Wajeszew

 Parsza Wajeszew – Bereszit - בראשית (Księga Rodzaju) 37:1–40:23 Wajeszew – וַיֵּשֶׁב- w tłumaczeniu z języka Hebrajskiego oznacza „i osiadł”, jest to pierwszy wyraz w tej pa...

Wajiszlach

  Parsza Wajiszlach – Bereszit - בראשית (Księga Rodzaju)  32:4 – 36:43 Wajiszlach lub Waiszalach – וַיִּשְׁלַח w tłumaczeniu z języka Hebrajskiego oznacza „i wysłał”,&nbs...

Wajece

Parsza Wajece – Bereszit - בראשית (Księga Rodzaju) 28:10 – 32:3 Wajece lub Wajecei - וַיֵּצֵא w tłumaczeniu z języka Hebrajskiego oznacza „i wyruszył", jest to pierwszy wyraz w ninie...

Toldot

Parsza Toldot – Bereszit - בראשית (Księga Rodzaju)  25:19 – 28:9 Todot lub Tol’doth - חַיֵּי שָׂרָה —w tłumaczeniu z języka Hebrajskiego oznacza „rodowód”, “pokolenie” lub też „...

Chaje Sara

Parsza Chaje Sara – Bereszit - בראשית (Księga Rodzaju) 23:1 – 25:18 Chaje Sara też Chajej Sarah, Chaye Sarah lub Hayye Sarah - חַיֵּי שָׂרָה —w tłumaczeniu z języka Hebrajskieg...

Wajera

Parsza Wajera – Bereszit - בראשית (Księga Rodzaju) 18:1 – 22 Wajera (וַיֵּרָא — w tłumaczeniu z języka Hebrajskiego: "I ukazał się mu…” – są to pierwsze słowa tej parszy). "Wajera"...

Lech Lecha

  Parsza Lech Lecha – Bereszit - בראשית (Księga Rodzaju) 12:1 – 17:27 Lech-Lecha, Lekh-Lekha lub Lech-L'cha (לֶךְ-לְךָ — w tłumaczeniu z języka Hebrajskiego: “idź sobie” ) — są ...

Noach

Parsza Noach – Bereszit - בראשית (Księga Rodzaju) 6:9 – 11:32 Noach, Noiach, Nauach, Nauah, lub Noah (נֹחַ, jest imie Hebrajskie "Noah". Parsza jest drugim cotygodniowym odcinkie...

Bechukotai

Bechukotai – Wajikra (Księga Kapłańska) 26:3–27:34 Bechukotai (בְּחֻקֹּתַי ) – w tłumaczeniu z języka Hebrajskiego „za moich dekretów," drugie...

Behar

Parsza Behar – Księga Tory Wajikra  (Księga Kapłańska) 25:1-26:2 Behar (בְּהַר ) w tłumaczeniu z języka hebrajskiego oznacza "na górze". Parsza Behar jest 32-m rozdziałem czytani...

Emor

Opis parszy Emor – Waikra 21:1 – 24:23 W tej parszy, która zaczyna się od słów: "Powiedz (emor) kohanim-kapłanom, synom Arona", mowa o różnych sposobach uobecniania się świętości w ...

Wajikra

Wajikra - Wajikra (Księga Kapłańska) 1:1 - 5:26  Parsza tego tygodnia Wajikra - ויקרא - ma nazwę jednobrzmiącą z całą trzecią Księgą Pięcioksięgu Mojżeszowego – Tory. Nazw...