Parsze Tory

Hebrajski kalendarz księżycowo-słoneczny zawiera do 55 tygodni. Dokładna liczba waha się w granicach 50 tygodni w latach zwykłych, ale w latach przestępnych w granicach54 lub 55  tygodni. W latach przestępnych (na przykład, 2014, 2016, 2019, 2022 i 2024), parsze Acharei  i Kedoszim czytane są osobno w kolejnych tygodniach.W latach zwykłych (na przykład, 2015, 2017, 2018, 2020, 2021, 2023, 2025 i 2026), parsze te są czytane w  ciągu jednego tygodnia, by zamknąć ilość odczytów Tory w ciągu roku.

 Z nauk Rebbe, Rabina Menachema Mendela Schneersona:

Dwarim (Dewarim) oznacza „słowa” i jest nazwą Piątej Księgi Tory. Oczywiście cała Tora – przynajmniej tak, jak została przekazana nam ziemskim istotom – składa się ze SŁÓW; ale w Księdze Dwarim charakter tych słów ma szczególne znaczenie.
Księga Dwarim to 37-dniowe przemówienie Mojżesza , rozpoczynające się od pierwszego dnia miesiąca Szwat i kończące się na siódmym dniu miesiąca Adar – dniu odejścia Mojżesza z tego świata – w roku 2488 od stworzenia (1273 p.n.e.). W swojej mowie Mojżesz opisuje główne wydarzenia i prawa zapisane w pozostałych czterech książkach Tory. Tak więc Księga Dwarim jest również nazywana Misznej Tora, „Powtórzeniem Tory” (i stąd nazwa tej Księgi w różnych językach – Powtórzonego Prawa lub „Drugie Prawo”).
Mojżesz napisał wszystkie pięć Ksiąg. Ale, jak wyjaśniają nasi mędrcy, w pierwszych czterech książkach Mojżesz zapisał wszystko, co usłyszał, otrzymał od B-ga, w Księdze Devarim mówi to „własnymi słowami”. Rozróżnienie to wyraźnie widać w fakcie, że pierwsze cztery książki są zapisane w trzeciej osobie („G-d mówił do Mojżesza, mówiąc”), podczas gdy w Dwarim zaś słyszymy głos samego Mojżesza w pierwszej osobie („Wówczas B-g powiedział mi ….” itd.).
Niemniej jednak, Dwarim należy do tego, co nazywamy „Torą pisaną”, co oznacza, że nie tylko treść, ale także słowa i litery są uważane, że mają Boskie pochodzenie. Nasi mędrcy wyjaśniają, że Mojżesz tak całkowicie przytłumił swoje ego wobec woli B-żej, że „B-ska Obecność przemówiła z jego gardła” – słowa własne Mosze Rabejnu są również uznawane za własne słowa B-ga.
W związku z tym Księga Dwarim działa jako pomost między Pisemną TORĄ a Ustną TORĄ.
Ustna Tora obejmuje Talmud i Midrasz, komentarze i kody, Zohar i Kabbałę oraz „wszystko, co poważny student wytłumaczy przed swoim mistrzem „ – wszystko, co zostało wypracowane przez trzydzieści trzy stulecia uczonymi Tory, studiujących i interpretujących Torę zgodnie z tradycją synajską.
W Ustnej Torze, która jest opracowana przez umysły i usta mniej wolne od ego niż Mojżesz, treść jest B-ska, ale słowa i litery są własnością człowieka.
Innymi słowy, mamy dwa wymiary Tory: wymiar, w którym zarówno treść, jak i „opakowanie” są nadawane z góry, i wymiar, w którym B-ska mądrość i wola jest „ubrana” w „nasze własne słowa”. Z kolei Księga Dwarim jest miejscem, w którym zbiegają się: istota ludzka, Mojżesz, osiąga poziom identyfikacji z B-ską mądrością i wolą, w której „jego własne słowa” są w całkowitej harmonii z ich B-ską treścią – w tak wielkiej harmonii, że są to nie mniej słowa B-ga niż te, które B-g bezpośrednio dyktował, zamieszczone w pierwszych czterech książkach.
Rzeczywiście, z księgi Dwarim płynie cała „Ustna Tora”. Całkowite utożsamianie się Mojżesza z B-ską mądrością wzmacnia nasze własne mniejsze dusze, z których każda posiada „iskierkę duszy Mojżesza”, aby zrobić to samo (choć na mniejszym poziomie), by ”nasze własne słowa” zabrzmiały B-ską mądrością.

  Księga BERESZIT (Rodzaju)
1.  Bereszit……………  1,1 – 6,8
2.  Noach ……………….. 6,9 – 11,32
3.  Lech Lecha…………12,1 – 17,27
4.  Wajera……………… 18,1 – 22,24
5.  Chaje Sarah………….23,1 – 25,18
6.  Toldot ………………25,19 – 28,9
7.  Wajece………………28,10 – 32,3
8.  Wajiszlach…………32,4 – 36,43
9.  Wajeszew …………37,1 – 40,23
10. Mikec ………………41,1 – 44,17
11. Wajigasz………….44,18 – 47,27
12. Wajechi ………….47,28 – 50,26
Księga SZMOT (Wyjścia)
1.  Szmot………………1,1 – 6,1
2.  Waera…………….. 6,2 – 9,35
3.  Bo ………………….10,1 – 13,16
4.  Beszalach ………13,17 – 17,16
5.  Jitro ……………….18,1 – 20,23
6.  Miszpatim………21,1 – 24,18
7.  Teruma …………..25,1 – 27,19
8.  Tecawe……………27,20 – 30,10
9.  Ki Tisa…………….30,11 – 34,35
10. Wajakel ………….35,1 – 38,20
11. Pekudei ………….38,21-40,38 
Księga WAJIKRA (Kapłańska)
1.  Wajikra……………..1,1 – 5,26
2.  Caw …………………6,1 – 8,36
3.  Szemini…………….9,1 – 11,47
4.  Tazrija …………..12,1 – 13, 59
5.  Mecora …………..14,1 – 15, 33
6. Acharei……16,1 – 18, 30
7.  Kedoszim ……….19,1 – 20,27
8.  Emor………………21,1 – 24,33
9.  Behar…………….  25,1 – 26,2
10. Bechukotai……….  26,3 – 27,34
Księga BAMIDBAR (Liczb)
1.  Bamidbar ………….. 1:1 – 4:20
2.  Naso …………….. 4,21 – 7,89
3.  Behaalotcha……….. 8,1 – 12,16
4.  Szelach…………  13,1 – 15, 41
5.  Korach ……………16,1 – 18,32
6.  Chukat…………..  19,1 – 22, 1
7.  Balak ……………. 22,2 – 25,9
8.  Pinchas …………..25,10 – 30,1
9.  Matot …………… 30,2 – 32,42
10. Masei ……………. 33,1 – 36,13
Księga DWARIM (Powtórzonego Prawa)
1.  Dwarim …………… 1,1 – 3,22
2.  Waetchanan…………. 3,23 – 7,11
3.  Ekew ……………. 7,12 – 11,25
4.  Re’eh ……………. 11,26 – 16,17
5.  Szoftim………….  16,18 – 21,9
6.  Ki Tece…………  21,10 – 25,19
7.  Ki Tawo…………..  26,1 – 29,8
8.  Nicawim………….  29,9 – 30,20
9.  Waejlech……………  31,1 – 30
10. Hazinu ……………..32,1 – 52
11. Wezot Habracha…..  33,1 – 34,13
         

Powiązane artykuły

„Szpiegowska misja...

"Szpiegowska misja" - śladami Parszy Tory "Szlach" Minął ponad rok, odkąd Izraelici opuścili Egipt. Otrzymali Torę na Synaju, oddawali cześć złotemu cielcowi, otrzymali przebaczenie...

Wajakel

Parsza Wajakel – Księga Szmot  (שְׁמוֹת) – Księga Wyjścia, rozdziały  35:1 – 38:20 Wajakel (וַיַּקְהֵל)  — wyraz w tłumaczeniu z języka hebrajskiego oznacza „i z...

Tecawe

Parsza Tecawe  – Księga Szmot  (שְׁמוֹת) – Księga Wyjścia, rozdziały 27:20 – 30:10 Tecawe (תְּצַוֶּה) — w tłumaczeniu z języka hebrajskiego oznacza „A rozkażesz…”, występu...

Teruma

Parsza Teruma  – Księga Szmot  (שְׁמוֹת) – Księga Wyjścia, rozdziały  25:1 - 27:19 Teruma (תְּרוּמָה) — w tłumaczeniu z języka hebrajskiego oznacza „danina, datek”, w...

Jitro

Parsza Jitro – Księga Szmot  (שְׁמוֹת) – Księga Wyjścia, rozdziały  18:1 - 20:23 Jitro (יִתְרוֹ) — jest to imię własne kapłana Midianu, teścia Mojżesza, wyraz jako pierwsz...

10 plag egipskich

Torą w swoich rozdziałach Waera oraz Bo opisuje 10 plag, które Najwyższy zesłał na Egipt - Micraim, by uparty faraon wreszcie wyswobodził naród żydowski. Dlaczego właśnie 10 plag eg...

Miszpatim

Parsza Miszpatim – Księga Szmot (שְׁמוֹת) – Księga Wyjścia, rozdziały 21:1 - 24:18 Miszpatim (מִּשְׁפָּטִיםֹ) — w tłumaczeniu z języka hebrajskiego oznacza „prawa” (l.m. rzeczownika...

Bo

Parsza Bo – Księga Szmot  (שְׁמוֹת) – Księga Wyjścia, rozdziały  10:1 – 13:16 Bo — w tłumaczeniu z języka hebrajskiego oznacza “Idź”, występuje jako pierwsze  słowo, ...

Szmot

Parsza Szmot – Księga Szmot -  (שְׁמוֹת) - Księga Wyjścia, rodziały 1:1 – 6:1 Szmot — w tłumaczeniu z języka Hebrajskiego oznacza “imiona”, występuje jako drugi zwrot w parszy....

Wajechi

Parsza Wajechi  – Bereszit - בראשית (Księga Rodzaju)  47:28–50:26 Wajechi – w tłumaczeniu z języka hebrajskiego oznacza „i żył”,  jest to pierwszy wyraz w tej parszy....

Wajeszew

Parsza Wajeszew – Bereszit - בראשית (Ks. Rodzaju) 37:1–40:23 Wajeszew – w tłumaczeniu z języka Hebrajskiego oznacza „i osiadł”, jest to pierwszy wyraz w tej parszy. Parsza Waje...

Wajiszlach

Parsza Wajiszlach – Bereszit - בראשית (Księga Rodzaju)  32:4 – 36:43 Wajiszlach lub Waiszalach – w tłumaczeniu z języka Hebrajskiego oznacza „i wysłał”,  jest to pierwsz...

Balak

Parsza Balak – Księga Bamidbar (Księga Liczb) 22:2 – 25:9 Balak – w tłumaczeniu z języka hebrajskiego oznacza „dewastator”. Jest to 40-te cotygodniowe czytanie Tory w cyklu rocznym ...

Behaalotcha

Behaalotcha, Behaalotcha – Bamidbar (Księga Liczb), 8:1–12:16 – בְּהַעֲלֹתְךָ – w tłumaczeniu z języka hebrajskiego oznacza “gdy wstaniesz” – jest 36-ą tygodniową Parszą w rocznym ...

Szmita

Rozdział Tory Behar zaczyna się od micwy  Szmita  nazywanej również Szabatem Wiekuistemu - Szabatem dla ziemi.     Co to jest Szemita? Główne zasady Roku Szbato...

Caw

Parsza Caw - Księga Wajikra (Księga Kapłańska)  6:1- 8:36 Wyraz Caw (צַו ) w tłumaczeniu z języka hebrajskiego oznacza „rozkaz” i jest to szóste słowo w treści Parszy (6:2...

Ki Tisa

Parsza Ki Tisa  – Księga Szmot  (שְׁמוֹת) – Księga Wyjścia, rozdziały  30:11 – 34:35 Ki Tisa ( כִּי תִשָּׂא )— w tłumaczeniu z języka hebrajskiego oznacza: ” gdy z...

Miszpatim – po Synaju...

Mówi się, że najbardziej zagadkową rzeczą w Parszy Tory Miszpatim jest sama parsza .  Jest to pierwsza parsza po objawieniu na Synaju i można się było spodziewać, że po tym obj...

Beszalach

Parsza Beszalach – Ks. Szmot  (שְׁמוֹת) – Ks. Wyjścia, rozdziały  13:17-17:16: Beszalach — w tłumaczeniu z języka Hebrajskiego oznacza “gdy uwolnił”.  Parsza Beszala...

Wajigasz

Parsza Wajigasz  – Bereszit - בראשית (Ks. Rodzaju)  44:18–47:27 Wajigasz lub Waigasz –ֵּ w tłumaczeniu z języka Hebrajskiego oznacza „i przystąpił…”,  jest to pierwsz...

Toldot

Parsza Toldot – Bereszit - בראשית (Księga Rodzaju)  25:19 – 28:9 Todot lub Tol’doth —w tłumaczeniu z języka Hebrajskiego oznacza „rodowód”, “pokolenie” lub też „ptomek” – ...

Wajera

Parsza Wajera – Bereszit - בראשית (Księga Rodzaju) 18:1 – 22 Wajera (w tłumaczeniu z języka Hebrajskiego: "I ukazał się mu…” – są to pierwsze słowa tej parszy). "Wajera" jest cz...

Lech Lecha

Parsza Lech Lecha - Bereszit - בראשית (Księga Rodzaju) 12:1 – 17:27 Lech-Lecha [lub Lekh-Lekha lub Lech-L’cha] -  w tłumaczeniu z języka hebrajskiego oznacza “wyjdź sobie” ) — ...

Noach

Parsza Noach – Bereszit - בראשית (Księga Rodzaju) 6:9 – 11:32 Noach, Noiach, Nauach, Nauah, lub Noah (jest to imię Hebrajskie ). Parsza ta jest drugim cotygodniowym odcinkiem czyt...

Wezot Habracha

Wezot HaBracha – Księga Dwarim (Ks. Pwt Prawa) 33:1-34:12 Wezot HaBracha— w tłumaczeniu z języka hebrajskiego oznacza "a oto błogosławieństwo..” – są to pierwsze słowa tej Parszy.&n...

Chaje Sarah

Parsza Chaje Sarah – Bereszit - בראשית (Księga Rodzaju) 23:1 – 25:18 Chaje Sara też Chajej Sarah, Chaye Sarah lub Hayye Sarah—w tłumaczeniu z języka Hebrajskiego oznacza “życi...

Ki Tawo

Parsza Ki Tawo – Księga Dwarim - (דברים) - Księga Powtórzonego Prawa, 26:1 – 29:8 Ki Tawo — w tłumaczeniu z języka hebrajskiego oznacza “gdy wejdziesz” lub “gdy wstąpisz”, lub “gdy ...

Pinchas

Parsza Pinchas – Księga Ba’midbar ( Księga Liczb) 25:10 – 30:1 Pinchas lub Pin’has - jest to imię, syna Kohena – szósty wyraz i pierwszy charakterystyczny w tej Parszy, która s...

Chukat

Parsza Chukat – Bemidbar (Księga Liczb) 19:1 – 22:1 Chukat -חֻקַּת  — w tłumaczeniu z języka hebrajskiego oznacza “dekret, rozporządzenie, prawo obywatelskie” — jest ...

Korach

Parsza Korach – Księga Bamidbar (Księga Liczb – Numeri) 16:1 – 18:32 Korach — Lewita i kuzyn Mojżesza. Parsza jest 38 fragmentem w rocznym cyklu czytania Tory i piątym w Ks. Bamidb...

Emor

Parsza Emor - Wajikra (Ks. Kapłańska) 21:1 – 24:23 Emor – אֱמֹר w tłumaczeniu z języka hebrajskiego oznacza “mówić, powiedzieć”, jest to piąte słowo i pierwszy charakterystyczny wyr...

Szmini

Parsza Szmini  - Księga Wajikra (Księga Kapłańska), 9:1-11:47 Szmini (שְּׁמִינִי ) w tłumaczeniu z języka Hebrajskiego oznacza „ósmy”, jest to trzeci wyraz w tej Parszy. Szmi...

Waera

Parsza - Waera (nazwa czyta się też jak Wa'eira lub Wa'era ( z języka hebrajskiego „i pojawiłem się”), jest to pierwszy wyraz pierwszego zdania parszy - Księga Wyjścia = Szmot, rzd 6...

Wajece

Parsza Wajece – Bereszit - בראשית (Księga Rodzaju) 28:10 – 32:3 Wajece lub Wajecei - w tłumaczeniu z języka Hebrajskiego oznacza „i wyruszył", jest to pierwszy wyraz w niniejszej pa...

Masei

Masei – Bamidbar (Księga Liczb) – rozdziały 33:1 – 36:13 Masei, Mas’ei - w tłumaczeniu z jęz. hebr. :“wyprawa, przemarsz”  – 43 rozdział w cyklu rocznym czytania Tory I ostat...

Matot

Parsza Matot - Bamidbar (Księga Liczb) - 30:2-32:42 Matot – w tłumaczeniu z języka hebrajskiego – plemiona, rody – jest to 42-ga parsza w rocznym cyklu czytania Tory, 9-ta w Księd...

Szoftim

Parsza Szoftim – Księga Dwarim - (דברים) - Księga Powtórzonego Prawa, 16:18 - 21:9 Szoftim (שֹׁפְטִים — w tłumaczeniu z języka Hebrajskiego “sędziowie”, jest pierwszym wyrazem w tej...

Kedoszim

Parsza Kedoszim – Wajikra (Ks. Kapłańska) – 19:1 - 20:27. Kedoszim lub Kdoszim – w tłumaczeniu z języka hebrajskiego oznacza „święte nakazy/świętości)” - jest to 14 i pier...

Acharei

Parsza Acharei – Księga Wajikra (Księga Kapłańska) - 16:1-18:30 Acharej lub Achrei Mot- אַחֲרֵי- w tłumaczeniu z hebrajskiego oznacza „po śmierci" lub „po”, jest to 5 słowo i pier...

Mecora

Parsza Mecora – Księga Wajikra (Księga Kapłańska), 14:1-15:33 Mecora - מְּצֹרָע – w tłumaczeniu z języka hebrajskiego oznacza „trędowaty", jest to dziewiąty wyraz i pierwszy ch...

Pekudei

Parsza Pekudei – Księga Szmot  (שְׁמוֹת) – Księga Wyjścia, rozdziały 38:21 – 40:38 Pekudei (פְקוּדֵי)  — wyraz w tłumaczeniu z języka hebrajskiego oznacza „obliczenia”, wy...

Bereszit

„Na początku stworzył B-g niebo i ziemię…” Pierwszy rozdział Chumaszu jest powszechnie znany – jest to fascynująca opowieść o stworzeniu świata. W ciągu sześciu dni Najwyższy stwor...

Haazinu

Haazinu - Księga Dwarim (Ks. Powtórzonego Prawa) – 32:1 – 52. Haazinu  ( w tłumaczeniu z języka Hebrajskiego - "słuchajcie") jest to pierwszy wyraz w tekście parszy. Parsza Ha...

Wajelech

Wajelech - Księga Dwarim (Ks. Powtórzonego Prawa) – 31:1 – 31:30 Wajelech — w tłumaczeniu z języka Hebrajskiego oznacza "i poszedł", jest to pierwszy wyraz w treści tej Parszy. Pars...

Nicawim

Nicawim – Księga Dwarim (Księga Powtórzonego Prawa) – 29:9 – 30:20 Nicawim lub wymawia się też Nitsavim, Nitzabim, Netzavim, Nesabim - נִצָּבִים — w tłumaczeniu z języka Hebrajskieg...

Ki Tece

Parsza Ki Tece – Księga Dwarim - (דברים) - Księga Powtórzonego Prawa, 21:10 – 25:19 Ki Tece (wymawia się również jak Ki Teitzei, Ki Tetzei, Ki Tetse, Ki Thetze, Ki Tese, Ki Tetzey, ...

Ree

Parsza Ree – Księga Dwarim - (דברים) - Księga Powtórzonego Prawa, 11:26 – 16:17 Ree lub też Re'eh, Reeh, R'eih   (w tłumaczeniu z języka hebrajskiego oznacza “patrz”, jest pi...

Eikew

Parsza Eikew – Księga Dwarim - (דברים) - Księga Powtórzonego Prawa, 7:12 – 11:25 Eikew (czyta się również jak Ekew, Ekeb, Aikev) -  — w tłumaczeniu z języka hebrajskiego ozna...

Waetchanan

Waetchanan – Księga Dwarim (Księga Powtórzonego Prawa) rozdz. 3:23–7:11 Wa'etchanan (וָאֶתְחַנַּן- hebr. "i błagałem.."). Parsza jest 45-ym cotygodniowym fragmentem w rocznym cyklu ...

Dwarim

Parsza Dwarim – Księga Dwarim (Księga Powtórzonego Prawa) – rozdz. 1:1 - 3:22 Dwarim (lub też Debarim) — w tłumaczeniu z jęz Hebrajskiego : “rzeczy, sprawy, słowa” . Jest to 44...

Matot-Masei

Matot-Masei - Księga Bamidbar (Księga Liczb), 30:2–36:13  Dlaczego w niektórych tygodniach w ciągu roku czytane są dwie parsze, czyli dwa rozdziały Tory? Hebrajski kalend...

Szlach

Parsza Szlach – Księga Bamidbar (Księga Liczb) 13:1 – 15:41 Szlach -można spotkać też takie brzmienia nazwy tej parszy: Szelach, Sz’lah lub Szlach Lecha ( w tłumaczeniu z jęz...

Naso

Parsza Naso – Księga Bamidbar – Księga Liczb, rozdziały 4:21 - 7:89 Naso (נָשֹׂא – w tłumaczeniu z języka hebrajskiego oznacza „podnoszenie się”) - jest 35 tygodniową częścią cyklu ...

Bamidbar

Parsza Bamidbar – Bamidbar (Księga Liczb) - 1:1 - 4:20 Bamidbar lub Bemidbar (בְּמִדְבַּר) w tłumaczeniu z języka hebrajskiego oznacza “na pustyni”- piąty, ale pierwszy charakteryst...

Tazrija

Parsza Tazrija - Księga Wajikra (Księga Kapłańska), 12:1 – 13:59 Tazrija -  תַזְרִיעַ -  w tłumaczeniu z hebrajskiego oznacza „wydała (płód) / urodziła ", jest to 13 słowo...

Mikec

Parsza Mikec  – Bereszit - בראשית (Księga Rodzaju)  41:1–44:17 Mikec lub Mikeic –ֵּ w tłumaczeniu z języka Hebrajskiego oznacza „i stało się”,  jest to pierwszy wyraz...

Bechukotai

Bechukotaj – Wajikra (Księga Kapłańska) 26:3–27:34 Bechukotaj (בְּחֻקֹּתַי ) – w tłumaczeniu z języka Hebrajskiego „za moich dekretów," drugie słowo,&n...

Behar

Parsza Behar – Księga Tory Wajikra  (Księga Kapłańska) 25:1-26:2 Behar (בְּהַר ) w tłumaczeniu z języka hebrajskiego oznacza "na górze". Parsza Behar jest 32-m rozdziałem czy...

Wajikra

Wajikra - Wajikra (Ks. Kapłańska) 1:1 - 5:26  Parsza  Wajikra - ויקרא - ma nazwę jednobrzmiącą z całą trzecią Księgą Pięcioksięgu Mojżeszowego – Tory. Nazwa ta w tłum...