Matot-Masei

r.

Matot-Masei - Księga Bamidbar (Księga Liczb), 30:2–36:13 

Dlaczego w niektórych tygodniach w ciągu roku czytane są dwie parsze, czyli dwa rozdziały Tory?

Hebrajski kalendarz księżycowo-słoneczny zawiera do 55 tygodni. Dokładna liczba waha się w granicach 50 tygodni w latach zwykłych, ale w latach przestępnych w granicach 54 lub 55  tygodni. W latach przestępnych (na przykład, 2014, 2016, 2019, 2022 i 2024), parsze Behar  i Bechukotai czytane są osobno jedna po drugiej w kolejnych tygodniach. W latach zwykłych (na przykład, 2015, 2017, 2018, 2020, 2021, 2023, 2025 i 2026), parsze te są czytane w  ciągu jednego tygodnia, by zamknąć ilość odczytów Tory w ciągu roku. 

Nie należy przeto kazić ziemi, na której mieszkacie, wpośród której też Ja przebywam: gdyż Ja, Wiekuisty, przebywam wpośród synów Israela!” (Bamidbar, 35:34)

Rozdział Matot - Bamidbar (Księga Liczb) - 30:2-32:42

Matot – w tłumaczeniu z języka hebrajskiego – plemiona, rody – jest to 42gi rozdział w rocznym cyklu czytania Tory, 9ty w Księdze Bemidbar. Tekst parszy Matot zawiera 1,484 hebrajskich słów, 112 wierszy

Krótki opis Parszy Matot:

Mojżesz przekazuje przywódcom plemion Izraela prawa dotyczące składania ślubów i możliwości ich unieważnienia. 

Toczy się wojna przeciwko Madianitom. Jest to zemsta za ich spisek mający na celu moralne i duchowe zniszczenie Izraela. Mojżesz wysyła na wojnę tysiąc zbrojnych z każdego pokolenia - razem dwanaście tysięcy uzbrojonych wojowników. 

Żydzi odnoszą zwycięstwo a w tym miejscu Tora daje nam szczegółowy opis zdobytych łupów wojennych oraz w jaki sposób zostały one rozdzielone pomiędzy ludu Izraela, wojowników, lewitów, kohanim. 

Przewódcy plemion Reubena i Gada (do których potem dołączyła połowa plemienia Manasze), które posiadały liczne stada bydła proszą o przyznanie im ziem na wschód od Jordanu, które świetnie nadają się na pastwiska. Mojżesz początkowo jest oburzony ich propozycją, zarzucając im, że nie chcą wesprzeć pozostałych plemion w podboju Ziemi Obiecanej. Ostatecznie jednak zgadza się, pod warunkiem, że najpierw wraz z innymi plemionami wezmą udział w walce o tereny na zachód od Jordanu.

Kolejność czytania Parszy Matot w cyklu tygodniowym:

 • Pierwsze czytanie —Bamidbar   30:2–17
 • Drugie czytanie – Bamidbar 31:1–12
 • Trzecie czytanie – Bamidbar 31:13-24
 • Czwarte czytanie – Bamidbar 31:25-41
 • Piąte czytanie – Bamidbar 31:42-54
 • Szóste czytanie – Bamidbar 32:1-19
 • Siódme czytanie – Bamidbar 32-20-42

 

Masei – Bamidbar (Księga Liczb) – rozdziały 33:1 – 36:13

Masei, Mas’ei - w tłumaczeniu z jęz. hebr. :“wyprawa, przemarsz”  – 43ci rozdział w cyklu rocznym czytania Tory I ostatni w Księdze Bamidbar. Tekst Masei składa się z ponad 5’773 hebrajskich liter, 1’461 hebrajskich słów.

Krótki opis Parszy Masei.

Rozdział ten omawia etapy podróży Izraelitów oraz 42 punkty – stacje postoju od momentu Wyjścia z Micraim do ostatniego miejsca postoju w stepach Moawa, nad rzeką Jordan, tuż naprzeciwko ziemi Kaanan. 

Są tu też wskazówki dotyczące przemarszu do Ziemi Obiecanej. Określone są granice Izraela oraz wyznaczone są miasta-schrony oraz miejsca, gdzie będą zsyłani winni nieumyślnego spowodowanie śmierci. 

Machla, Noa, Chogla, Milka i Tisa, córki Celofchada (o których mowa w Parszy Pinchas) zakładają rodziny, wychodzą za mąż za mężczyzn w tego samego plemienia Menasze, chodzi o to, by przedział dóbr im należny pozostał w ich plemieniu.

Kolejność czytania Parszy Masei w cyklu tygodniowym:

 • Pierwsze czytanie —Bamidbar   33:1–10
 • Drugie czytanie – Bamidbar 33:11–49
 • Trzecie czytanie – Bamidbar 33:50–34:15
 • Czwarte czytanie – Bamidbar 34:16–29
 • Piąte czytanie – Bamidbar 35:1–8
 • Szóste czytanie – Bamidbar 35:9–34
 • Siódme czytanie – Bamidbar 36:1–13