Pinchas

r.

Parsza Pinchas – Księga Ba’midbar ( Księga Liczb) 25:10 – 30:1

Pinchas lub Pin’has - jest to imię, syna Kohena – szósty wyraz i pierwszy charakterystyczny w tej Parszy, która stanowi 41-szy rozdział czytania Tory w cyklu rocznym oraz ósmy w Księdze Bamidbar. Parsza Pinchas składa się z 7'853 Hebrajskich liter i 1'887 Hebrajskich słów.

Krótki opis Parszy Pinchas

I oświadczył Wiekuisty Mojżeszowi i rzekł: " "Pinchas, syn Elazara, syn Aharona kapłana odwrócił zapalczywość Moją od synów Israela, uniósłszy się żarliwością Moją w pośród nich, żem nie wytępił synów Israela w żarliwości Mojej " (25:10-11)

B-g oznajmia Mojżeszowi, że Pinchas, syn kapłana Elazara, wnuk Aharona, zostanie nagrodzony za swoje oddanie B-gu. 

Zabicie Zimriego (z pokolenia Symeona) i jego moabitańskiej kochanki powstrzymało gniew Wszechmogącego przeciwko Izraelowi. 

         B-g ofiaruje Pinchasowi przymierze pokoju oraz wieczne kapłaństwo dla niego i jego potomków. 

Na polecenie Najwyższego, zostaje przeprowadzony nowy spis ludności. Łączna liczba mężczyzn w wieku od 20 do 60, (nie licząc tych z pokolenia Lewitów) wyniosła 601 tysięcy 730 osób. 

B-g instruuje Mojżesza, w jaki sposób (poprzez losowanie) cała ziemia Izraela powinna być podzielona pomiędzy plemiona i rody, z uwzględnieniem ich liczebności.

            Parsza opisuje "pierwszy ruch feministyczny" w historii ludzkości: Córki Celofchada: Machla, Noa, Chogla, Milka i Tisa zwracają się do Mojżesza z żądaniem, by przyznano im ziemię należną ich ojcu, który zmarł nie pozostawiwszy syna. Mojżesz przedstawia to żądanie B-gu. B-g przyznaje słuszność ich argumentom i nakazuje włączenie tego prawa: prawa córek do dziedziczenia w przypadku gdy ojciec nie pozostawił syna - do zawartych w Torze praw dziedziczenia. 

         Mojżesz wyznacza Joszuego, syna Nuna na swojego następcę i przywódcę, który dalej poprowadzi naród Izraela do Ziemi Obiecanej. 

            Na końcu Parszy podana jest szczegółowa lista ofiar codziennych oraz dodatkowych ofiar, jakie powinny być składane każdego dnia w ciągu tygodnia, Rosz Chodesz oraz z okazji świąt Pesach, Szawuot, Rosz HaSzana, Yom Kipur, Sukkot i Szemini Aceret.

Kolejność czytania Parszy Pinchas w cyklu tygodniowym:

Pierwsze czytanie —Bamidbar   25:10 – 26:4

Drugie czytanie – Bamidbar  26:5 - 51

Trzecie czytanie – Bamidbar 26:52 – 27:5

Czwarte czytanie – Bamidbar  27:6 – 23

Piąte czytanie – Bamidbar  28:1 – 15

Szóste czytanie – Bamidbar 28:16 – 29:11

Siódme czytanie – Bamidbar  29:12 – 30:1