Balak

r.

Parsza Balak – Księga Bamidbar (Księga Liczb) 22:2 – 25:9

Balak – w tłumaczeniu z języka hebrajskiego oznacza „dewastator”. Jest to 40-te cotygodniowe czytanie Tory w cyklu rocznym i siódme w Księdze Liczb (Bemidbar). Tekst Parszy Balak zawiera 5'357 hebrajskich liter, 1'455 Hebrajskich słów i składa się z 104 wierszy.

„Balak, syn Sippora widział wszystko, co Izrael uczynił Amorytom”. Balak, król Moabu, widząc zwycięstwa Żydów nad Amorytami wzywa proroka Bileama aby przeklął naród Izraela. Krótki opis Parszy „Balak”:  … Po dłuższych „negocjacjach” z Balakiem prorok wszystkich narodów - słynny wieszczek Bileam w końcu się zgodził przekląć zwycięski naród żydowski. Po drodze, Bileam wszczyna kłótnię ze swoja oślicą, która wcześniej od niego dostrzegła anioła, którego zesłał B-g by uniemożliwił im dalszą drogę. Ten widok anioła spowodował, że oślica się zatrzymała, jednak Balak z początku nie widział anioła…. (Mówiąca oślica, to najbardziej znana scena w tej parszy Ostatecznie Bileam przybywa do Balaka i na jego prośbę trzy razy, z trzech różnych miejsc próbuje przekląć naród Izraela, lecz za każdym razem z jego ust płyną jedynie błogosławieństwa zamiast przekleństw. Na domiar... Bileam przepowiada również koniec dni Balaka i przyjście Mesjasza: „ Widzę, ale nie teraz; spoglądam nań, ale nie bliska: Wzejdzie gwiazda z Jaakowa i powstanie berło z Izraela - i zburzy krańce Moabu i skruszy wszystkich synów wywrotu A stanie się i Edom dziedzictwem [jego], Seir będzie dziedzictwem swoich wrogów; a Izrael nabierze mocy. I wyjdzie władca z Jaakowa i wytępi resztki z miasta….” (24:17-19) Podczas pobytu w Szittim, żydowscy mężczyźni ulegają  urokowi córek Moabu i są zachęcani do wielbienia ich  idola Peora. Wzbudza to wielki gniew B-ga. Gdy wysoko postawiony urzędnik żydowski publicznie zabiera księżniczkę Moabitów do swego namiotu – kapłan Pinchas, syn Eleazara zabija ich oboje, powstrzymując w ten sposób plagę rozpusty rozprzestrzeniającą się wśród ludu Izraela….

Kolejność czytania Parszy Balak w cyklu tygodniowym:

Pierwsze czytanie —Bamidbar   22:2-12

Drugie czytanie – Bamidbar  22:13-20

Trzecie czytanie – Bamidbar 22:21–38

Czwarte czytanie – Bamidbar  22:39 – 23:12

Piąte czytanie – Bamidbar  23:13–26

Szóste czytanie – Bamidbar 23:27 – 24:13

Siódme czytanie – Bamidbar  24:14 – 25:9

Komentarze Rabina Szaloma Dow Ber Stamblera:

 

[caption id="attachment_3079" align="aligncenter" width="800"] Chabad.org[/caption]