Balak

r.

Parsza Balak – Księga Bamidbar (Księga Liczb) 22:2 – 25:9

Balak – w tłumaczeniu z języka hebrajskiego oznacza „dewastator”. Jest to 40-te cotygodniowe czytanie Tory w cyklu rocznym i siódme w Księdze Liczb (Bemidbar). Tekst Parszy Balak zawiera 5.357 hebrajskich liter, 1.455 Hebrajskich słów i składa się ze 104 wierszy.

„Balak, syn Sippora widział wszystko, co Izrael uczynił Amorytom”. Balak, król Moabu, widząc zwycięstwa Żydów nad Amorytami wzywa proroka Bileama aby przeklął naród Izraela.

Krótki opis Parszy „Balak”:

… Po dłuższych „negocjacjach” z Balakiem prorok wszystkich narodów - słynny prorok Bileam w końcu się zgodził przekląć zwycięski naród żydowski.

Po drodze, Bileam wszczyna kłótnię ze swoja oślicą, która wcześniej od niego dostrzegła anioła, którego zesłał Najwyższy, by uniemożliwił im dalszą drogę. Ten widok anioła spowodował, że oślica się zatrzymała, jednak Bileam z początku nie widział anioła…. (Mówiąca oślica, to najbardziej znana scena w tej parszy)

Ostatecznie Bileam przybywa do Balaka i na jego prośbę trzy razy, z trzech różnych miejsc próbuje przekląć naród Izraela, lecz za każdym razem z jego ust płyną jedynie błogosławieństwa zamiast przekleństw. Na domiar... Bileam przepowiada również koniec dni Balaka i przyjście Mesjasza:

„ Widzę, ale nie teraz; spoglądam nań, ale nie bliska: Wzejdzie gwiazda z Jaakowa i powstanie berło z Izraela - i zburzy krańce Moabu i skruszy wszystkich synów wywrotu A stanie się i Edom dziedzictwem [jego], Seir będzie dziedzictwem swoich wrogów; a Izrael nabierze mocy. I wyjdzie władca z Jaakowa i wytępi resztki z miasta….” (24:17-19)

Podczas pobytu w Szittim, żydowscy mężczyźni ulegają  urokowi córek Moabu i są zachęcani do wielbienia ich  idola Peora. Wzbudza to wielki gniew Stwórcy. Gdy wysoko postawiony urzędnik żydowski publicznie zabiera księżniczkę Moabitów do swego namiotu – kapłan Pinchas, syn Eleazara zabija ich oboje, powstrzymując w ten sposób plagę rozpusty rozprzestrzeniającą się wśród ludu Izraela….

Kolejność czytania Parszy Balak w cyklu tygodniowym:

Pierwsze czytanie —Bamidbar   22:2-12

Drugie czytanie – Bamidbar  22:13-20

Trzecie czytanie – Bamidbar 22:21–38

Czwarte czytanie – Bamidbar  22:39 – 23:12

Piąte czytanie – Bamidbar  23:13–26

Szóste czytanie – Bamidbar 23:27 – 24:13

Siódme czytanie – Bamidbar  24:14 – 25:9

Komentarze Rabina Szaloma Dow Ber Stamblera: