Toldot

r.
Parsza Toldot – Bereszit - בראשית (Księga Rodzaju)  25:19 – 28:9 Todot lub Tol’doth —w tłumaczeniu z języka Hebrajskiego oznacza „rodowód”, “pokolenie” lub też „ptomek” – jest to drugie słowo i zarazem pierwszy wyraz dystynktywny w tej parszy.  Parsza Toldot jest 6-m rozdziałem w cotygodniowym czytaniu Tory w cyklu rocznym.  Tekst parszy  Toldot  składa się z  5’426 Hebrajskich liter i 1’432 Hebrajskich słów. Krótki opis Parszy Toldot: Jicchak i Riwka (Rebeka) przez dwadzieścia lat są bezdzietni, aż ich modlitwy zostały wysłuchane i Riwka poczęła. Przeżywa bardzo ciężką ciążę, czuje jak „dzieci w jej łonie walczą ze sobą”. B-g mówi jej, że „w twoim łonie są są dwa narody” i że młodszy zwycięży nad starszym.  Pierwszym rodzi się Esaw; Jakow przychodzi na świat z łona matki, trzymając się za piętę Esawa.  Esaw dorasta jako człowiek „biegły w myślistwie, człowiek pola”.  Jakow dorasta jako „człowiek skromny, przebywający w namiotach”.  „I umiłował Jicchak Esawa, bo „łowy na ustach jego”;  Riwka zaś miłowała Jakuba bardziej.  Wracając wyczerpany i głodny pewnego polowania, Esaw  sprzedaje Jakubowi swoje prawo pierworództwa (swoje prawa jako urodzonego pierwszym) za garnek zupy z czerwonej soczewicy.  W Gerar, w kraju Filistynów, Jicchak przedstawia Riwkę jako swoją siostrę, w obawie, że zostanie zabity przez kogoś, kto pożąda jej, jako że była przepięknej urody. Uprawia ziemię, ponownie otwiera studnie wykopane przez swojego ojca Abrahama, również kopie szereg własnych studni: przez pierwsze dwie toczy się walka z Filistynami, ale wody trzeciej studni nie wywołują konfliktów.  „Esaw miał czterdzieści lat, gdy pojął żonę Jehudit, córkę Beeri, Chitejczyka oraz Basmatę córkę Elonę Chitejczyka” (26:34). Jicchak, gdy poczuł, że nadchodzi koniec żywota jego, a wzrok mu zanikał, wyraża pragnienie pobłogosławienia Esawa, jako pierworodnego zanim umrze.  Riwka uknuła plan by Jicchak pobłogosławił, jako pierworodnego, jej ulubieńca Jakowa. Gdy Esaw wyrusza na polowanie by przyrządzić z połowu ulubioną potrawę, ojca, Riwka przebiera Jakowa w ubranie Esawa, nakłada na jego szyję i ręce w owczą wełnę, by bardziej upodobnić Jakowa do Esawa, który był gęsto owłosiony, i wysyła Jakowa do Jicchaka. Jakub otrzymał błogosławieństwo ojca, na błogostan w życiu oraz „bądź panem braci twoich”…..  Gdy Esaw wrócił i dowiedział się o podstępie uknutym przez swojego brata Jakuba i matkę Riwkę.... „Krzyknął krzykiem wielkim i gorzkim niezmiernie”, błagał ojca, by  pobłogosławił jego też, ale Jicchak już niewiele wówczas mógł zmienić, wszystko co mógł zrobić dla płaczącego z rozpaczy syna, to przepowiedzieć, że „z miecza twojego będziesz żył i bratu twojemu będziesz służył”….(27:40)  Jakow, w obawie przed gniewem i zemstą brata Esawa, opuszcza dom rodzinny i udaje się do Charan, by tam, na polecenie Wiekuistego, znaleźć sobie żonę.  Zatrzymuje się w rodzinie wuja Lawana, brata swojej matki - Riwki.  Esaw bierze sobie trzecią żonę – Machalat, córkę Iszmaela. Kolejność czytania Parszy Toldot w cyklu tygodniowym: Pierwsze czytanie — Bereszit   25:19 – 26:5 Drugie czytanie – Bereszit   26:6–12 Trzecie czytanie – Bereszit  26:13 –22 Czwarte czytanie – Bereszit   26:23-29 Piąte czytanie – Bereszit  26:30 – 27:27 Szóste czytanie – Bereszit  27:28 – 28:4 Siódme czytanie – Bereszit  - 28:5 - 9   Komentarze Rabina Szaloma Ber Stamblera: