Toldot

16 Listopad, 2014 r.
Parsza Toldot – Bereszit - בראשית (Księga Rodzaju)  25:19 – 28:9 Todot lub Tol’doth —w tłumaczeniu z języka Hebrajskiego oznacza „rodowód”, “pokolenie” lub też „ptomek” – jest to drugie słowo i zarazem pierwszy wyraz dystynktywny w tej parszy.  Parsza Toldot jest 6-ą w cotygodniowym czytaniu Tory Krótki opis Parszy Toldot  „Esaw miał czterdzieści lat, gdy pojął żonę Jehudit, córkę Beeri,Chitejczyka również i Basmatę córkę Elonę Chitejczyka” (26:34). Icchak, gdy poczuł, że nadchodzi koniec żywota jego, a wzrok mu zanika, zapragnął pobłogosławić Esawa, jako pierworodnego, zanim umrze. Gdy Esaw wyruszył na polowanie, by upolować zwierzynę i przygotować dla ojca ulubioną jego strawę, Riwka przebiera swojego ukochanego syna Jakuba w ubrania Esawa, nakłada na jego szyję i ręce w owczą wełnę, by bardziej upodobnić do Esawa, który był gęsto owłosiony, i wysyła Jakuba do Icchaka. Jakub otrzymał błogosławieństwo ojca, na błogostan w życiu oraz „bądź panem braci twoich”….. Gdy Esaw wrócił i dowiedział się o oszustwie uknutym przez swojego brata Jakuba i matkę Riwkę „krzyknął krzykiem wielkim i gorzkim niezmiernie”, błagał ojca, by jego pobłogosławił jego też, ale Icchak już niewiele może zmienić, wszystko co może zrobić dla płaczącego syna, to przepowiedzieć, że „z miecza twojego będziesz żył i bratu twojemu będziesz służył” ….(27:40) Jakub, w obawie przed gniewem i zemstą brata Esawa, opuszcza dom rodzinny i udaje się do Charan, by tam, na polecenie Wiekuistego, znaleźć sobie żonę. Ztrzymuje się w rodzinie wuja Lawana, brata swojej matki - Riwki. Esaw bierze sobie trzecią żonę – Machalat, córkę Iszmaela. w cyklu rocznym.  Tekst parszy  Toldot  składa się z  5’426 Hebrajskich liter i 1’432 Hebrajskich słów.     Kolejność czytania Parszy Toldot w cyklu tygodniowym: Pierwsze czytanie — Bereszit   25:19 – 26:5 Drugie czytanie – Bereszit   26:6–12 Trzecie czytanie – Bereszit  26:13 –22 Czwarte czytanie – Bereszit   26:23-29 Piąte czytanie – Bereszit  26:30 – 27:27 Szóste czytanie – Bereszit  27:28 – 28:4 Siódme czytanie – Bereszit  - 28:5 - 9   Komentarze Rabina Szaloma Ber Stamblera: