Toldot

r.

Parsza Toldot – Bereszit - בראשית (Księga Rodzaju)  25:19 – 28:9

Todot lub Tol’doth —w tłumaczeniu z języka Hebrajskiego oznacza „rodowód”, “pokolenie” lub też „ptomek” – jest to drugie słowo i zarazem pierwszy wyraz dystynktywny w tej parszy.  Parsza Toldot jest 6-m rozdziałem w cotygodniowym czytaniu Tory w cyklu rocznym.  Tekst parszy  Toldot  składa się z  5’426 Hebrajskich liter i 1’432 Hebrajskich słów.

Krótki opis Parszy Toldot:

Jicchak i Riwka (Rebeka) przez dwadzieścia lat są bezdzietni, aż ich modlitwy zostały wysłuchane i Riwka poczęła. Przeżywa bardzo ciężką ciążę, czuje jak „dzieci w jej łonie walczą ze sobą”. B-g mówi jej, że „w twoim łonie są dwa narody” i że młodszy zwycięży nad starszym. 

Pierwszym rodzi się Esaw; Jakow przychodzi na świat z łona matki, trzymając się za piętę Esawa. 

Esaw dorasta jako człowiek „biegły w myślistwie, człowiek pola”. 

Jakow dorasta jako „człowiek skromny, przebywający w namiotach”. 

„I umiłował Jicchak Esawa, bo „łowy na ustach jego”; 

Riwka zaś miłowała Jakowa bardziej. 

Wracając wyczerpany i głodny z kolejnego polowania, Esaw, sprzedaje Jakubowi swoje prawo pierworództwa (swoje prawa jako urodzonego pierwszym) za garnek zupy z czerwonej soczewicy. 

W Gerar, w kraju Filistynów, Jicchak przedstawia Riwkę jako swoją siostrę, w obawie, że zostanie zabity przez kogoś, kto pożąda jej, jako że była przepięknej urody.

Uprawia ziemię, ponownie otwiera studnie wykopane przez swojego ojca Abrahama, również kopie szereg własnych studni: przez pierwsze dwie studnie toczy się walka z Filistynami, ale wody trzeciej studni nie wywołują konfliktów. 

„Esaw miał czterdzieści lat, gdy pojął żonę Jehudit, córkę Beeri, Chitejczyka oraz Basmatę córkę Elonę Chitejczyka” (26:34).

Jicchak, gdy poczuł, że nadchodzi koniec żywota jego, a wzrok mu zanikał, wyraża pragnienie pobłogosławienia Esawa, jako pierworodnego zanim umrze. 

Riwka wymyśliła plan by Jicchak pobłogosławił, jako pierworodnego, jej ulubieńca Jakowa. Gdy Esaw wyrusza na polowanie by przyrządzić z połowu ulubioną potrawę, ojca, Riwka przebiera Jakowa w ubranie Esawa, nakłada na jego szyję i ręce w owczą wełnę, by bardziej upodobnić Jakowa do Esawa, który był gęsto owłosiony, i wysyła Jakowa do Jicchaka. Jakow otrzymał błogosławieństwo ojca, na błogostan w życiu oraz „bądź panem braci twoich”….. 

Gdy Esaw wrócił i dowiedział się o podstępie uknutym przez swojego brata Jakowa i matkę Riwkę.... „Krzyknął krzykiem wielkim i gorzkim niezmiernie”, błagał ojca, by  pobłogosławił jego też, ale Jicchak już niewiele wówczas mógł zmienić, wszystko co mógł zrobić dla płaczącego z rozpaczy syna, to przepowiedzieć, że „z miecza twojego będziesz żył i bratu twojemu będziesz służył”….(Bereszit,27:40) 

Jakow, w obawie przed gniewem i zemstą brata Esawa, opuszcza dom rodzinny i udaje się do Charan, by tam, zgodnie z nakazem Wiekuistego, znaleźć sobie żonę. 

Zatrzymuje się w rodzinie wuja Lawana, brata swojej matki - Riwki. 

Esaw bierze sobie trzecią żonę – Machalat, córkę Iszmaela.

Kolejność czytania Parszy Toldot w cyklu tygodniowym:

Pierwsze czytanie — Bereszit   25:19 – 26:5

Drugie czytanie – Bereszit   26:6–12

Trzecie czytanie – Bereszit  26:13 –22

Czwarte czytanie – Bereszit   26:23-29

Piąte czytanie – Bereszit  26:30 – 27:27

Szóste czytanie – Bereszit  27:28 – 28:4

Siódme czytanie – Bereszit  - 28:5 - 9  

Komentarze Rabina Szaloma Ber Stamblera: