Toldot

r.
Parsza Toldot – Bereszit - בראשית (Księga Rodzaju)  25:19 – 28:9 Todot lub Tol’doth —w tłumaczeniu z języka Hebrajskiego oznacza „rodowód”, “pokolenie” lub też „ptomek” – jest to drugie słowo i zarazem pierwszy wyraz dystynktywny w tej parszy.  Parsza Toldot jest 6-ą w cotygodniowym czytaniu Tory w cyklu rocznym.  Tekst parszy  Toldot  składa się z  5’426 Hebrajskich liter i 1’432 Hebrajskich słów. Krótki opis Parszy Toldot Icchak i Riwka przez dwadzieścia lat są bezdzietni, aż ich modlitwy zostały wysłuchane i Riwka poczęła. Przeżywa bardzo ciężką ciążę, czuje jak „dzieci w jej łonie walczą ze sobą”; B-g mówi jej, że „w twoim łonie są są dwa narody” i że młodszy zwycięży nad starszym. Pierwszym rodzi się Esaw; Jakub rodzi się, trzymając piętę Esawa . Esaw dorasta jako człowiek „biegły w myślistwie, człowiek pola”; Jakub dorasta jako „ człowiek skromny, przebywającym w namiotach”. „I umiłował Icchak Ezawa, bo łowy na ustach jego; zaś Riwka miłowała Jakuba. Wracając wyczerpany i głodny pewnego polowania, Esaw  Jakubowi swoje prawo pierworództwa (swoje prawa jako urodzonego pierwszym) za garnek zupy z czerwonej soczewicy. W Gerar, w kraju Filistyńczyków, Icchak przedstawia Riwkę jako swoją siostrę, w obawie, że zostanie zabity przez kogoś, kto pożąda jej, jako że była przepięknej urody.  Uprawia ziemię, ponownie otwiera studnie wykopane przez ojca Abrahama  również kopie szereg własnych studni: przez pierwsze dwa toczy się walka z Filistynami, ale wody trzeciej studni cieszą się spokojem. „Esaw miał czterdzieści lat, gdy pojął żonę Jehudit, córkę Beeri,Chitejczyka również i Basmatę córkę Elonę Chitejczyka” (26:34).  Icchak, gdy poczuł, że nadchodzi koniec żywota jego, a wzrok mu zanika, wyraża pragnienie pobłogosławienia Esawa, jako pierworodnego zanim umrze. Podczas gdy Ezaw wyrusza na polowanie by przyrządzić z połowu ulubioną potrawę, ojca, Rebecca przebiera Jacoba w ubranie Esawa, nakłada na jego szyję i ręce w owczą wełnę, by bardziej upodobnić do Esawa, który był gęsto owłosiony, i wysyła Jakuba do Icchaka. Jakub otrzymał błogosławieństwo ojca, na błogostan w życiu oraz „bądź panem braci twoich”….. Gdy Esaw wrócił i dowiedział się o podstępie uknutym przez swojego brata Jakuba i matkę Riwkę.... „Krzyknął krzykiem wielkim i gorzkim niezmiernie”, błagał ojca, by  pobłogosławił jego też, ale Icchak już niewiele może zmienić, wszystko co może zrobić dla płaczącego z rozpaczy syna, to przepowiedzieć, że „z miecza twojego będziesz żył i bratu twojemu będziesz służył”….(27:40) Jakub, w obawie przed gniewem i zemstą brata Esawa, opuszcza dom rodzinny i udaje się do Charan, by tam, na polecenie Wiekuistego, znaleźć sobie żonę. Zatrzymuje się w rodzinie wuja Lawana, brata swojej matki - Riwki. Esaw bierze sobie trzecią żonę – Machalat, córkę Iszmaela. Kolejność czytania Parszy Toldot w cyklu tygodniowym: Pierwsze czytanie — Bereszit   25:19 – 26:5 Drugie czytanie – Bereszit   26:6–12 Trzecie czytanie – Bereszit  26:13 –22 Czwarte czytanie – Bereszit   26:23-29 Piąte czytanie – Bereszit  26:30 – 27:27 Szóste czytanie – Bereszit  27:28 – 28:4 Siódme czytanie – Bereszit  - 28:5 - 9   Komentarze Rabina Szaloma Ber Stamblera: