Wajece

r.

Parsza Wajece – Bereszit - בראשית (Księga Rodzaju) 28:10 – 32:3

Wajece lub Wajecei - w tłumaczeniu z języka Hebrajskiego oznacza „i wyruszył", jest to pierwszy wyraz w niniejszej parszy. Parsza Wajece jest 7-ą w cotygodniowym czytaniu Tory w cyklu rocznym. Tekst Parszy Wajece składa się z 7'512 Hebrajskich liter i 2'021 Hebrajskich słów.

Krótki opis Parszy Wajece:

„I wyruszył Jaakow z Beer-Szewa, i udał się do Charanu…”

Jaakow opuszcza dom rodzinny w Beer-Szewie i wyrusza do Charanu. Po drodze zmęczony zatrzymał się na noc w "pewnym miejscu", zasypia i śni mu się sen - oto drabina łącząca niebo i ziemię, po której aniołowie wchodzą i schodzą – w górę i w dół. W tym śnie, B-g  objawia się Jaakowowi i zapowiada, że ziemia, na której leży, zostanie przekazana jego potomkom. Nazajutrz, Jaakow podnosi kamień, który służył mu zagłówkiem i ustawia go jako ołtarz - upamiętnienie tego niezwykłego zjawiska, obiecuje przy tym, że będzie tu wzniesiony Dom B-ży. 

W Charan Jaakow zatrzymuje się u wuja Labana, zgodnie z poleceniem swojej matki Riwki. 

Laban był pasterzem. Od pierwszego spojrzenia Jaakow zakochuje się w jego młodszej córce Rachel i prosi Labana o jej rękę. Wuj zgadza się, by Jaakow poślubił jego córkę Rachel, ale żąda w zamian od Jaakowa, by za nim poślubi córkę, przepracował u niego [w charakterze zapłaty za jego zgodę] przez siedem lat jako pasterz. Jednak po tym okresie, w noc poślubną, zamiast Rachel, Laban wysłał do Jakuba swoją najstarszą córkę Leę. Prawda wychodzi na jaw dopiero rano. 

Zakochany Jaakow wciąż nieustannie ubiega się o rękę Rachel. Laban w końcu zgadza się, oddać Jaakowowi w żony Rachel, ale żąda od niego kolejnych siedmiu lat służby u niego. Jaakow się zgadza i na te kolejne lata pracy u Labana.          Lea rodzi Jaakowowi sześciu synów: Reubena, Szymona, Lewi, Judę, Issachara i Zewluna, rodzi też córkę Dinę. Rachel pozostaje bezpłodna, wtedy zrozpaczona oddaje Jakubowi swoją służącą Bilgę, by poczęła od Jakuba i rodzą się u niej synowie: Dan i Naftali. W końcu i Lea widząc, że przestała rodzić, wzięła swoaj niewolnicę Zilpę i oddała ją Jaakowowi za żonę. Zilpa, niewolnica Lei, urodziła Jaakowowi syna. Wtedy Lea zawołała: «Szczęśliwie!» i dała mu imię Gad. A gdy Zilpa, niewolnica Lei, urodziła Jaakowowi drugiego syna, Lea powiedziała: «Na moje szczęście! Bo kobiety będą mnie zwały szczęśliwą». Dała więc mu imię Aszer. 

Rachel wciąż gorąco, nieustannie modli się, by B-g zesłał jej dziecko, aż w końcu modlitwy jej zostaną wysłuchane – rodzi Jaakowowi syna, któremu na imię dają Josef.                   

Po czternastu latach bycia w Charanie Jaakow zapragnął wrócić do domu rodzinnego, ale Laban namawia go by został, obiecując udział w mieniu, jako wynagrodzenie za wieloletnią pracę. Jednak i tej obietnicy wiarołomny Laban nie dotrzymuje. Mimo tego Jaakow dorobił się majątku, a po sześciu kolejnych latach ciężkiej pracy u Labana, potajemnie opuszcza Charan wraz z całą swoją rodziną - żonami i dziećmi oraz z zgromadzonym majątkiem, stadami etc… Laban wyrusza ze swoimi ludźmi w ślad za nim, w pogoń. W końcu dościga Jaakowa, ale B-g objawia się we śnie Labanowi, by ostrzec by ten nie przyczyniał żadnej szkody Jaakowowi i jego rodzinie. Laban i Jaakow zawierają przymierze na wzgórzu Gal-Ed, po czym Jaakow wyrusza do Ziemi Świętej. Tam witają go aniołowie…..

Kolejność czytania Parszy w cyklu tygodniowym:

Pierwsze czytanie — Bereszit 28:10–22
Drugie czytanie – Bereszit 29:1–17
Trzecie czytanie – Bereszit 29:18 – 30:13
Czwarte czytanie – Bereszit 30:14-27
Piąte czytanie – Bereszit 30:28 – 31:16
Szóste czytanie – Bereszit 31:17–42
Siódme czytanie – Bereszit - 31:43 – 32:3

Komentarz Rabina Szaloma Stamblera - odpowiedź na ważne pytanie: