Wajiszlach

r.

Parsza Wajiszlach – Bereszit - בראשית (Księga Rodzaju)  32:4 – 36:43

Wajiszlach lub Waiszalach – w tłumaczeniu z języka Hebrajskiego oznacza „i wysłał”,  jest to pierwszy wyraz w tej parszy.  Parsza Wajiszlach jest 8-ą w cotygodniowym czytaniu Tory w cyklu rocznym.  Tekst Parszy  Wajiszlach  składa się z  7’458 Hebrajskich liter i 1’976 Hebrajskich słów.

"I wysłał Jakow posłańców przed sobą do Esawa, brata swojego, do ziemi Seir, na pola Edomu.... " (32:4)

Krótki opis Parszy Wajiszlach.

Jakow wraca do Ziemi Świętej po dwudziestu latach pobytu w Charanie. 

Wysyła przed sobą anioły – jako emisariuszy - do Esawa, w nadziei na pojednanie, lecz jego wysłannicy informują go, że jego brat wyrusza ku niemu na wojnę wraz z 400 uzbrojonymi ludźmi.  Jakow przygotowuje się do walki, modli się i wysyła dla Esawa duży prezent (składający się z setek zwierząt), by złagodzić gniew brata.                                                                                                Tej nocy, Jakow przeprawia całą swoją rodzinę wraz z dobytkiem przez rzekę Jabbok; sam jednak pozostaje w tyle gdzie napotyka anioła, uosabiającego ducha Esawa, z którymi walczy aż do świtu. W tej walce Jakow zwichnął staw biodrowy, jednak pokonuje istotę nadprzyrodzonej siły. Z Niebios otrzymuje nowe imię: Izrael, co znaczy "ten, który zmagał się z B-giem". 

W końcu Jakow i Esaw spotykają się - ciepłe braterskie powitanie,  po którym bracia się rozstają, każdy idzie w swoją stronę.                                                                                                                                             Jakow kupuje ziemię w pobliżu miasta Szchem. Syn Księcia miasta Chamora Chiwity - książę Szechem, oczarowany urodą córki Jackowa Diny, która wyszła, by odwiedzić miejscowe kobiety, porywa ją i łączy się z nią wbrew jej woli. Książę Szechem zakochany w Dinie, błaga swego ojca, by ten udał się do Jakowa, by prosić Jakowa o rękę jedynej córki Diny. Jednak jej bracia - Szymon i Lewi w zemście podstępnie zabijają wszystkich mężczyzn miasta, uczyniwszy ich wcześniej bezbronnymi, gdyż przekonali ich, że powinni się obrzezać, jeżeli książę chce poślubić ich siostrę 

Jaków kontynuuje podróż. 

Rachel umiera podczas porodu (urodziła drugiego syna - Benjamina), zostaje pochowana w przydrożnej mogile w pobliżu Betlejem. 

Reuwen traci pierworodztwo, gdyż zakłóca życie małżeńskie swojego ojca . 

Jakow przybywa do Hebronu, do swego ojca Jicchaka. 

Jicchak umiera w wieku 180 lat. (Żona Jicchaka Riwka zmarła przed powrotem Jakowa). 

Dzisiejsza  Parsza kończy szczegółową listą imion żon Esawa, jego dzieci i wnuków; historią rodzin ludu Seir, wśród których Esaw się osiedlił, oraz opisem ośmiu królów , którzy rządzili Edomem, ziemią potomków Esawa i ludu Seir.

Kolejność czytania Parszy  Wajszalach w cyklu tygodniowym:

Pierwsze czytanie — Bereszit   32:4–13
Drugie czytanie – Bereszit   32:14-30
Trzecie czytanie – Bereszit  32:31 – 33-5
Czwarte czytanie – Bereszit   33:6-20
Piąte czytanie – Bereszit  34:1 – 35:11
Szóste czytanie – Bereszit  35:12 – 36:19
Siódme czytanie – Bereszit  - 36:20-43

Rabin Szalom DowBer Stambler o Parszy Wajiszlach:

I został  Jakub sam jeden jeden, i pasował się ktoś z nim aż do wzejścia jutrzenki; a widział, że podoła mu,  - a uderzył w staw biodra jego, i zwichnął staw biodra Jakuba podczas pasowania się z nim. I rzekł: "Puść mnie, bo wzeszła jutrzenka!" I odpowiedzial: "Nie puszczę cię, póki nie pobogsławisz mnie!" I rzekł do niego: "Jakie imię twoje?" I odpowiedział "Jakub" I rzekł: "Nie Jakub będzie odtąd nazywane imię twoje, ale Israel; gdyż walczyłeś z istotą boską i z ludźmi, i przemogłeś"... (32:25-29)

http://

http://