Lech Lecha

r.

Parsza Lech Lecha - Bereszit - בראשית (Księga Rodzaju) 12:1 – 17:27

Lech-Lecha [lub Lekh-Lekha lub Lech-L’cha] -  w tłumaczeniu z języka hebrajskiego oznacza “wyjdź sobie” ) — są to piąte I szóste słowa w trzeciej w kolejności parszy w cyklu rocznym czytania Tory. Ta parsza zawiera 6’336 Hebrajskich liter, 1’686 Hebrajskich słów i 126 wierszy.

„I rzekł Wiekuisty do Abrama: Wyjdź z ziemi twojej, i z ojczyzny twojej, i z domu twojego, do ziemi, którą ci wskażę. A uczynię cię narodem wielkim, i pobłogosławię cię, i wywyższę imię twoje i będziesz błogosławieństwem. ” (Bereszit, 12:1,2)

Krótki opis Parszy:

Abram wraz ze swoją żoną Saraj oraz bratankiem Lotem zgodnie z nakazem Stwórcy ruszają w drogę. Droga prowadzi do ziemi Kanaan. Tam Abram wznosi ołtarz z ofiarnicą dla B-ga. Z pełnym poświęceniem nadal rozpowszechnia wśród ludzi wiedzę o istnieniu Jednego Jedynego B-ga na świecie.

Wybuch głodu zmusił Abrama, aby wraz z żoną Saraj i Lotem powędrować do ziemi Micraim. 

Tam z obawy przed władzami, ze względu na piękną urodę Saraj, małżonkowie decydują się przedstawiać siebie jako rodzeństwo: brat i siostra, dzięki czemu Abram unika śmierci, ale piękna Saraj zostaje zabrana do pałacu Faraona. 

Kara z Góry zesłana wraz w ostrzeżeniami przed popełnieniem śmiertelnego grzechu poprzez wykorzystanie cudzej żony uniemożliwia Faraonowi posiąść Saraj. Władca zostaje więc zmuszony do odesłania Saraj z powrotem do Abrama i jako zadośćuczynienie przekazuje w prezencie mu złoto, srebro, i stada bydła.  Abram opuszcza Micraim.

Po powrocie do ziemi Kanaan, Lot odchodzi od Abrama by osiedlić się w mieście Sodoma, które leżało na bogatych płodnych ziemiach, lecz okazało się być  miastem pełnym rozpusty i bezprawia. Tam Lot zostaje schwytany do niewoli, gdy wojska Króla Mezopotamii wraz z jego trzema sojusznikami podbijają pięć miast w dolinie Sodomy. Wówczas Abram z niedużą grupą swoich sprzymierzeńców wyruszają w drogę, by wyzwolić bratanka. Odnosi zwycięstwo nad czterema władcami za co otrzymuje błogosławieństwo od Malki Cedeka, władcy Szalem (Jerozolima).  Najwyższy ustanawia z Abramem przymierze, przepowiadając mu wielki liczne potomstwo: „Uczynię twoje potomstwo jak proch ziemi - jeśli człowiek będzie mógł przeliczyć proch ziemi, to twoje potomstwo też będzie mogło być policzone…” (Bereszit,13:16).  Jednak przy tym zapowiada wygnanie i pasma nieszczęśliwych dramatycznych zdarzeń narodu żydowskiego. Również Stwórca przepowiada przekazanie Ziemi Świętej w wieczne dziedzictwo synom Izraela.  

Dziesięć lat po przybyciu do ziemi Kanaan wciąż bezdzietna Saraj namawia Abrama, by poślubił jej niewolnicę Hagar, by urodziła mu syna. Hagar, po zajściu w ciążę, zaczyna lekceważyć swoją Panią Saraj. Gdy zaś Saraj surowo upomina ją, Hagar ucieka. Anioł dościga Hagar, nakazując jej wrócić, wówczas też zapowiada jej, że urodzi syna, z którego powstanie wielki naród.

W wieku 86 lat Abram zostaje ojcem syna - Iszmaela, którego urodzi mu Hagar.   

Gdy Abram ukończył dziewięćdziesiąt i dziewięć lat, B-g zmienia imię Abrama na Abraham, dodając literę „hej” do jego imienia, co oznacza "Ojciec wielu narodów", oraz imię Saraj na Sarah - "Władczyni" i obiecuje, że Sarah zajdzie w ciążę z Abrahamem i urodzi się im syn, którego oni nazwą Icchakiem. Zapowiada, że Icchak zostanie ojcem Wielkiego Narodu. Z tym narodem B-g ustanowi szczególne przymierze – wieczne przymierze dla jego potomstwa. 

B-g nakazuje Abrahamowi oraz wszystkim jego domownikom płci męskiej obrzezanie, jako znak przymierza z Nim, z B-giem Jedynym. 

Jest to również nakaz B-ski dla całego żydowskiego potomka płci męskiej. 

Kolejność czytania Parszy Lech Lecha w cyklu tygodniowym:

Pierwsze czytanie — Bereszit  12.1:13

Drugie czytanie – Bereszit 12:14–13:4

Trzecie czytanie – Bereszit 13:5–18

Czwarte czytanie – Bereszit  14:1–20

Piąte czytanie – Bereszit  14:21–15:6

Szóste czytanie – Bereszit 15:7–17:6

Siódme czytanie – Bereszit  17:7–27

Komentarz Rabina Szaloma Stamblera: