Lech Lecha

r.
Parsza Lech Lecha - Bereszit - בראשית (Księga Rodzaju) 12:1 – 17:27 Lech-Lecha [lub Lekh-Lekha lub Lech-L’cha] -  w tłumaczeniu z języka hebrajskiego oznacza “wyjdź sobie” ) — są to piąte I szóste słowa w trzeciej w kolejności parszy w cyklu rocznym czytania Tory. Ta parsza zawiera 6’336 Hebrajskich liter, 1’686 Hebrajskich słów i 126 wierszy. Krótki opis Parszy: „I rzekł Wiekuisty do Abrama: Wyjdź z ziemi twojej, i z ojczyzny twojej, i z domu twojego, do ziemi, którą ci wskażę. A uczynię cię narodem wielkim, i pobłogosławię cię, i wywyższę imię twoje i będziesz błogosławieństwem. ” (Bereszit, 12:1,2) Abram wraz ze swoją żoną Saraj oraz bratankiem Lotem wyruszają do ziemi Kanaan. Tam Abram wznosi ołtarz z ofiarnicą dla Boga. Z pełnym poświęceniem nadal rozpowszechnia wśród ludzi wiedzę o istnieniu Jednego Jedynego B-ga na świecie.  Wybuch głodu zmusił Abrama, aby wraz z żoną Saraj i Lotem powędrować do ziemi Micraim. Tam z obawy przed władzami, ze względu na piękną urodę Saraj, małżonkowie nazywają siebie bratem i siostrą, dzięki czemu Abram unika śmierci, ale piękna Saraj zostaje zabrana do pałacu Faraona. Kara z Góry zesłana wraz w ostrzeżeniami przed popełnieniem gruchu śmiertelnego poprzez wykorzystanie cudzej żony uniemożliwia Faraonowi posiąść Saraj. Władca zostaje więc zmuszony do odesłania Saraj z powrotem do Abrama i jako zadośćuczynienie przekazuje w prezencie mu złoto, srebro, i stada bydła.  Po powrocie do ziemi Kanaan, Lot odchodzi od Abrama by osiedlić się w mieście Sodoma, które było miastem pełnym rozpusty i bezprawia. Tam Lot zostaje schwytany do niewoli, gdy wojska Króla Mezopotamii wraz z jego trzema sojusznikami podbijają pięć miast w dolinie Sodomy. Wówczas Abram z niedużą grupą swoich sprzymierzeńców wyruszają w drogę, by wyzwolić bratanka. Odnosi zwycięstwo nad czterema władcami za co otrzymuje błogosławieństwo od Malki Cedeka, władcy Szalem (Jerozolima).  B-g ustanawia z Abramem przymierze, przepowiadając mu  potomstwo, przy tym zapowiada wygnanie i pasma krzywd narodu żydowskiego. Również przepowiada przekazanie Ziemi Świętej w wieczne dziedzictwo synom Izraela.  Dziesięć lat po przybyciu do ziemi Kanaan wciąż bezdzietna Saraj namawia Abrama, by poślubił jej niewolnicę Hagar. Hagar, po zajściu w ciążę, zaczyna lekceważyć swoją Panią Saraj. Gdy zaś Saraj surowo upomina ją, Hagar ucieka. Anioł dościga Hagar, nakazując jej wrócić, wówczas też zapowiada jej, że urodzi syna, który będzie założycielem wielkiego narodu.  W wieku 86 lat Abram zostaje ojcem syna - Iszmaela, którego urodzi mu Hagar.   Gdy Abram skończył dziewięćdziesiąt i dziewięć lat, B-g zmienia imię Abrama na Abraham, co oznacza "Ojciec wielu narodów", oraz imię Saraj na Sarah - "Władczyni" i obiecuje, że urodzi się im syn, którego oni nazwą Icchakiem. Zapowiada, że Icchak zostanie ojcem Wielkiego Narodu. Z tym narodem B-g ustanowi szczególne przymierze – wieczne przymierze dla jego potomstwa. B-g nakazuje Abrahamowi oraz wszystkim jego domownikom płci męskiej obrzezanie, jako znak przymierza z Nim, B-giem Jedynym. Jest to również nakaz B-ski dla całego żydowskiego potomka płci męskiej.  Kolejność czytania Parszy Lech Lecha w cyklu tygodniowym: Pierwsze czytanie — Bereszit  12.1:13 Drugie czytanie – Bereszit 12:14–13:4 Trzecie czytanie – Bereszit 13:5–18 Czwarte czytanie – Bereszit  14:1–20 Piąte czytanie – Bereszit  14:21–15:6 Szóste czytanie – Bereszit 15:7–17:6 Siódme czytanie – Bereszit  17:7–27       Komentarz Rabina Szaloma Stamblera: