Wajera

r.

Parsza Wajera – Bereszit - בראשית (Księga Rodzaju) 18:1 – 22

Wajera (w tłumaczeniu z języka Hebrajskiego: "I ukazał się mu…” – są to pierwsze słowa tej parszy).

"Wajera" jest czwartą parszą w rocznym cyklu czytania Tory. Ta parsza składa się z największej ilości słów (ale nie liter) spośród wszystkich innych tygodniowych odczytów zawartych w Księdze Rodzaju - zawiera 7’862 Hebrajskich liter, 2’085 Hebrajskich słów.

"I ukazał mu się Wiekuisty w  dąbrowie Mamre, gdy siedział u wejścia namiotu, w czasie upału dziennego "(18:1)

Komentarze Rabina Szaloma Stamblera:

Krótki opis Parszy Wajera:

Haszem objawia się Abrahamowi, trzy dni po tym, jak wieku 99 lat dokonał obrzezania. 

Abraham jest wciąż obolały, ale gdy widzi trzech nieznajomych wędrowców, którzy stanęli przed wejściem jego namiotu, pośpieszył, aby ich przywitać, zająć się nimi, potraktował ich, jako zacnych gości. 

A byli to aniołowie, którzy pojawili się w przebraniu zwykłych wędrowców. Jeden z nich zapowiedział Abrahamowi, że dokładnie za rok niepłodna dotąd Sarah urodzi mu syna. "Abraham zaś i Sarah byli starzy.... I roześmiała się Sarah w duszy.... I rzekł Wiekuisty do Abrahama: "Czemuż to śmiała się Sarah....? Albo jest rzecz niemożliwa u Wiekuistego?...."

B-g rozgniewany na rozpasany tryb życia i niegodne zachowanie mieszkańców miasta Sodomy decyduje się na zniszczenie miasta wraz ze zdemoralizowaną społecznością. Abraham próbuje wybłagać  przebaczenie Wszechmogącego dla miasta Sodomy. Dwaj aniołowie przychodzą do skazanego na zagładę miasta, gdzie Lot, bratanek Abrahama, okazuje im wielką gościnność i broni ich przed tłumem sodomitów. Aniołowie mówią, że są wysyłani by zburzyć to miejsce, zetrzeć z powierzchni ziemi, jednocześnie mają uratować przed zagładą Lota i jego rodzinę. Ci powinni uciekać z miasta, jednak nie wolno nikomu z nich oglądać się za siebie podczas ucieczki. Żona Lota ignoruje zakaz, ciekawa tego, co się dzieje, ogląda się wstecz na umierające miasto i wtem zamienia się w słup soli.
Lot i dwie jego córki, ukrywa się w jaskini. Córki Lota, przekonane, że cała ludność na ziemi została zgładzona, że tylko ich troje ocalało, że nie ma więcej mężczyzn poza ich ojcem, w rozpaczy, napoiły go winem, tak że Lot zasnął, wówczas „położyła się każda z nich obok ojca” i każda zaszła w ciążę. Synowie, którzy narodzili się z tych związków, stali się założycielami narodów Ammon i Moab...

Abraham przeniósł się do Grar, gdzie Abimelech - król Filistynów zabiera do swojego pałacu Sarah, która znów (jak kiedyś w Egipcie) podała się za siostrę Abrahama, by ochronić swego męża. B-g ostrzega Abimelecha, w jego śnie, że zginie, jeśli nie zwróci Sarah Abrahamowi, jako że jest jego - Abrahama żoną....

Z łaski B-żej Abrahamowi i Sarah rodzi syn, któremu rodzice dają mu na imię Jicchak (co oznacza "śmiech"). Ósmego dnia, zgodnie z nakazem Wiekuistego, Jicchak zostaje obrzezany. W chwili narodzin ich syna Abraham ma 100 lat, a Sarah skończyła lat 90....

Hagar i Iszmael są wygnani z domu Abrahama. Iszmael o mało nie zginął na pustyni, ale B-g go ocalił...

Abimelek przyszedł do Beer-Szewy, by zawrzeć przymierze z Abrahamem.....

B-g doświadcza Abrahama (po raz kolejny - 10 próba). By upewnić się co do wierności i pełnego oddania Abrahama Jemu – Wszechmogącemu, nakazuje mu poświęcić, jako ofiarę B-gu, własnego syna Jicchaka na górze Moria. Gdy Jicchak jest już związany na ofiarnicy a Abraham kieruje nóż w niego, anioł zesłany przez B-ga, zatrzymuje go... Na ofiarę B-gu, zamiast Jicchaka, został przeznaczony baranek, który był ukryty w krzakach nieopodal....

Do Abrahama dociera wiadomość, że u jego bratanka Betuela urodziła się córka Riwka (Rebeka).

Kolejność czytania Parszy Wajera w cyklu tygodniowym:

Pierwsze czytanie — Bereszit  18:1–14

Drugie czytanie – Bereszit 18:15–33

Trzecie czytanie – Bereszit 19:1–20

Czwarte czytanie – Bereszit  19:21–21:4

Piąte czytanie – Bereszit  21:5–21

Szóste czytanie – Bereszit 21:22–34

Siódme czytanie – Bereszit - cały rozdział 22