Miszpatim

r.
Parsza Miszpatim – Księga Szmot (שְׁמוֹת) – Księga Wyjścia, rozdziały 21:1 - 24:18 Miszpatim (מִּשְׁפָּטִיםֹ) — w tłumaczeniu z języka hebrajskiego oznacza „prawa” (l.m. rzeczownika "prawo"), występuje jako pierwszy rzeczownik w tej parszy (Księga Wyjścia 21:1). Parsza Miszpatim jest 18-m w kolejności tygodniowym odcinkiem czytania w cyklu rocznym czytania Tory i szóstym w Księdze Wyjścia. Tekst Parszy Miszpatim zawiera 5’313 Hebrajskich liter, 1’462 Hebraiskich słów. Krótki opis treści Parszy Miszpatim: „A oto prawa, które przedstawisz im….” Po objawieniu się na górze Synaj, B-g przekazuje prawa dla synów Izraela: nakazy i zakazy, którymi powinni kierować się w życiu. Parsza Mishpatim zawiera 53 przykazań, w tym 23 nakazów i 30 zakazów. B-g przekazuje Mojżeszowi dla synów Izraela obietnicę doprowadzić ich do Ziemi Świętej, jednocześnie zabrania im przejęcia pogańskich zwyczajów panujących na tamtych ziemiach, do któych zmierzają. Izraelici w odpowiedzi rzekli: "Wszystko, co powiedział Wiekuisty spełnimy i usłuchamy”. Mojżesz wyznacza Aarona i Chura by zarządzali i pilnowali obozu, sam zaś wstępuje na górę Synaj, aby otrzymać Torę od B-ga i pozostaje tam przez czterdzieści dni i czterdzieści nocy. Kolejność czytania Parszy Miszpatim w cyklu tygodniowym:
  • Pierwsze czytanie —Szmot 21:1–19
  • Drugie czytanie – Szmot 21:20–22:3
  • Trzecie czytanie – Szmot 22:4–26
  • Czwarte czytanie – Szmot 22:27–23:5
  • Piąte czytanie – Szmot 23:6–19
  • Szóste czytanie – Szmot 23:20–25
  • Siódme czytanie – Szmot 23:26-24:18
Komentarze Rabina Szaloma Stamblera: