Jitro

r.
Parsza Jitro – Księga Szmot  (שְׁמוֹת) – Księga Wyjścia, rozdziały  18:1 - 20:23 Jitro (יִתְרוֹ) — jest to imię własne kapłana Midianu, teścia Mojżesza, wyraz jako pierwszy w tym rozdziale, określa nazwę Parszy (Księga Wyjścia 18:1). Parsza Jitro jest 17-m w kolejności tygodniowym rozdziałem w cyklu rocznym czytania Tory i piątym w Księdze Wyjścia. Tekst Parszy Jitro zawiera 4’022 Hebrajskich liter, 1’105 Hebraiskich słów. Jest to najkrótsza parsza w Księdze Wyjścia Krótki opis treści Parszy Jitro: I usłyszał Jitro, kapłan Midianu, teść Mojżesza, o wszystkim, co uczynił Bóg dla Mojżesza i dla Israela, ludu swojego, - jak wywiódł Wiekuisty Israela z Micraim; I zabrał Jitro, teść Mojżesza Cyporę, żonę Mojżesza, przedtem odesłaną. I dwóch synów jej….”
Jitro wraz z żoną i dziećmi Mojżesza przyłącza się do Izraelitów w ich wędrówce po pustyni ku Ziemi Obiecanej po Wyjściu z Micraim. Widząc jaki ogrom obowiązków i zadań ma do spełnienia Mojżesz, radzi zięciowi ustanowić system społeczno-administracyjny rządzenia, w tym system sądownictwa, wyznaczyć starszych, co by usprawniło zarządzanie ludźmi oraz system sprawiedliwości. "W trzecim miesiącu po wyjściu synów Izraela z ziemi Egiptu, w tenże sam dzień przybyli na pustynię Synaj...." (19:1) Lud Izraela rozbili obóz u zbocza góry Synaj. Wszechmogący ogłasza, że wybrał ich by byli Jego kapłanami i Narodem Świętym: „A teraz - jeżeli usłuchacie głosu Mojego, tedy staniecie się skarbem Moim z pomiędzy wszystkich ludów; bo Moja cała ziemia….” (19:3) W odpowiedzi ludzie głoszą: "Wszystko, co rzekł Wiekuisty - uczynimy" W szóstym dniu trzeciego miesiąca, siedem tygodni po wyjściu z Egiptu, Izraelici gromadzą się u podnóża góry Synaj. W odgłosach grzmotów, świetle błyskawic, słupie obłocznym, dźwiękach szofaru B-g objawił się na szczycie góry i przemówił. Ludzie cofnęli się w strachu przed boską potęgą. Wołali Mojżesza, błagając, by wstąpił na górę i przekazał im wolę B-ga. Wszechmogący przekazuje Mojżeszowi Dziesięć Przykazań - Dziesięć Przykazań dla Swojego Ludu.
 Kolejność czytania Parszy Jitro w cyklu tygodniowym:
  • Pierwsze czytanie —Szmot 18:1–12
  • Drugie czytanie – Szmot  18:13–23
  • Trzecie czytanie – Szmot  18:24–27
  • Czwarte czytanie – Szmot  19:1–6
  • Piąte czytanie – Szmot   19:7–19
  • Szóste czytanie – Szmot   19:20 – 20:14
  • Siódme czytanie – Szmot  20:15-23
Komentarze do Parszy Rabina Szaloma Stamblera