Jitro

r.

Parsza Jitro – Księga Szmot  (שְׁמוֹת) – Księga Wyjścia, rozdziały  18:1 - 20:23

Jitro (יִתְרוֹ) — jest to imię własne kapłana Midianu, teścia Mojżesza, wyraz jako pierwszy w tym rozdziale, określa nazwę Parszy (Księga Wyjścia 18:1). Parsza Jitro jest 17-m w kolejności tygodniowym rozdziałem w cyklu rocznym czytania Tory i piątym w Księdze Wyjścia. Tekst Parszy Jitro zawiera 4’022 Hebrajskich liter, 1’105 Hebraiskich słów. Jest to najkrótsza parsza w Księdze Wyjścia

Krótki opis treści Parszy Jitro:

„I usłyszał Jitro, kapłan Midianu, teść Mojżesza, o wszystkim, co uczynił B-g dla Mojżesza i dla Israela, ludu swojego, - jak wywiódł Wiekuisty Israela z Micraim;

I zabrał Jitro, teść Mojżesza Cyporę, żonę Mojżesza, przedtem odesłaną do domu ojcowskiego. I dwóch synów jej….”

Jitro wraz z żoną i dziećmi Mojżesza przyłącza się do Izraelitów w ich wędrówce po pustyni ku Ziemi Obiecanej po Wyjściu z Micraim. Widząc jaki ogrom obowiązków i zadań ma do spełnienia Mojżesz, radzi zięciowi ustanowić system społeczno-administracyjny rządzenia, w tym system sądownictwa, wyznaczyć starszych, co by usprawniło zarządzanie ludźmi oraz system sprawiedliwości. "Dlaczego ty tu siedzisz sam jeden, a cały lud ustawia się do ciebie, czekając od rana do wieczora?....To co robisz jest dobre... Posłuchaj mniema a poradzę ci, a Bóg będzie cię wspierał...." (Szmot, 18:13-23) 

"W trzecim miesiącu po wyjściu synów Izraela z ziemi Egiptu, w tenże sam dzień przybyli na pustynię Synaj...." (19:1) Izraelici rozbili obóz u zbocza góry Synaj. 

Wszechmogący oznajmia, że wybrał ich by byli Jego kapłanami i Narodem Świętym: „A teraz - jeżeli usłuchacie głosu Mojego, tedy staniecie się skarbem Moim z pomiędzy wszystkich ludów; bo Moja cała ziemia….” (19:3) I lud odpowiada: "Wszystko, co rzekł Wiekuisty - uczynimy" W szóstym dniu trzeciego miesiąca, siedem tygodni po wyjściu z Egiptu, Izraelici gromadzą się u podnóża góry Synaj. W odgłosach grzmotów, świetle błyskawic, słupie obłocznym, dźwiękach szofaru B-g objawił się na szczycie góry i przemówił. Ludzie cofnęli się w strachu przed B-ską potęgą. Wołali Mojżesza, błagając, by wstąpił na górę i przekazał im wolę B-ga. Wszechmogący przekazuje Mojżeszowi Dziesięć Przykazań - Dziesięć Przykazań dla Swojego Ludu. 

Parsza Jitro zawiera 3 przykazania pozytywne i 14 zakazów:

 1. Przykazanie wierzenia w istnienia B-ga. (20:2)
 2. Zabrania się wierzyć w innych bogów niż B-lg. (20:3)
 3. Zabrania się wykonywać figury bożka. (20:4)
 4. Zabrania się składać pokłonów bożkom. (20:5)
 5. Zabrania się czcić bożków w jakikolwiek praktykowany sposób. (20:5)
 6. Zabrania się przysięgać na imię B-ga na próżno. (20:7)
 7. Przykazanie pamiętania o dniu Szabatu i uświęcania go słowami. (2o:8)
 8. Zabrania się wykonywania w dniu Szabatu zakazanych czynności. (20:10)
 9. Przykazanie szanowania ojca i matki. (20:12)
 10. Nie wolno mordować. (20:13)
 11. Nie wolno cudzołożyć. (20:13
 12. Nie wolno porywać człowieka. (20:13)
 13. Nie wolno świadczyć fałszywie przeciw bliźniemu. (20:13)
 14. Nie wolno pożądać własności bliźniego. (20:14)
 15. Nie wolno wykonywać podobizny człowieka, nawet jako ozdoby. (20:20)
 16. Nie wolno budować ołtarza z ciosanych kamieni. (20:22)
 17. Nie wolno do ołtarza wstępować po stopniach. (20:23)
 Kolejność czytania Parszy Jitro w cyklu tygodniowym:
 • Pierwsze czytanie —Szmot 18:1–12
 • Drugie czytanie – Szmot  18:13–23
 • Trzecie czytanie – Szmot  18:24–27
 • Czwarte czytanie – Szmot  19:1–6
 • Piąte czytanie – Szmot   19:7–19
 • Szóste czytanie – Szmot   19:20 – 20:14
 • Siódme czytanie – Szmot  20:15-23

Komentarze do Parszy Rabina Szaloma Stamblera