Wajigasz

r.

Parsza Wajigasz  – Bereszit - בראשית (Ks. Rodzaju)  44:18–47:27

Wajigasz lub Waigasz –ֵּ w tłumaczeniu z języka Hebrajskiego oznacza „i przystąpił…”,  jest to pierwszy wyraz w tej parszy.  Parsza Wajigasz jest 11 w cotygodniowym czytaniu Tory w cyklu rocznym.  Tekst parszy  Wajigasz  składa się z  5’680  Hebrajskich liter i 1’480 Hebrajskich słów.

Krótki opis Parszy:

I przystąpił do niego Jehuda i powiedział….” (44:18)

Jehuda klęcząc przed Josefem, błaga go, aby zwolnił Binjamina, i proponuje, by władca Egiptu wziął jego - Jehudę sobie za niewolnika zamiast Binjamina. 

Josef już jest przekonany, że bracia są szczerzy i nie mają złych zamiarów: wtedy zdecydował się ujawnić przed braćmi: „Jam jest Josef! Czy jeszcze ojciec mój żyje?"

Bracia zaskoczeni i zawstydzeni, wyznają swoją winę, jednak Josef  ich uspokaja, twierdząc, że nie ich wolą, znalazł się w Egipcie, lecz wolą Wszechmogącego, to Wszechmogący wysalał go tam, by mógł uratować rodzinę od śmierci głodowej.  

Bracia wrócili do swego ojca, do ziemi Kanaan z dobrymi wieściami.

Na zaproszenie i za namową Josefa Jakow przeprowadza się do Egiptu wraz z całą rodziną - z synami i ich rodzinami - w sumie siedemdziesiąt dusz przybyło do Micraim, by w końcu połączyć się z ukochanym synem po 22 latach rozłąki. 

W drodze do Egiptu, Jakow otrzymał obietnicę od B-ga: „…. nie obawiaj się  zstąpić, gdyż narodem wielkim uczynię ci tam… Ja zstąpię z tobą do Micraim, i Ja też cię wywiodę…”  

W okresie głodnych lat Josef gromadzi bogactwo dla Egiptu, sprzedając chleb, magazynowany w latach obfitości.

Faraon przekazuje Jakowowi i całej jego rodzinie do dyspozycji żyzną ziemię Goszen. 

Cała Rodzina Jakowa ma się bardzo dobrze w Egipcie.

 

Kolejność czytania Parszy  Wajigasz  w cyklu tygodniowym:

Pierwsze czytanie — Bereszit   44:18–30
Drugie czytanie – Bereszit   44:31 – 45:7
Trzecie czytanie – Bereszit  45:8–18
Czwarte czytanie – Bereszit   - 45:19-27
Piąte czytanie – Bereszit  45:28 – 46:27
Szóste czytanie – Bereszit  46:28 – 47:10
Siódme czytanie – Bereszit  - 47:11-27

Komentarze Rabina Szaloma Stamblera: