Haazinu

r.

Haazinu - Księga Dwarim (Ks. Powtórzonego Prawa) – 32:1 – 52.

Haazinu  ( w tłumaczeniu z języka Hebrajskiego - "słuchajcie") jest to pierwszy wyraz w tekście parszy.

Parsza Ha’azinu jest 53-ą częścią czytania Tory w cyklu rocznym, dziesiątą w księdze Dwarim (Powtórzonego Prawa). Tekst Parszy zawiera 2’326 Hebrajskich liter, 614 Hebrajskich słów.

Komentarz Rabina Szaloma Stamblera do Parszy Haazinu:

Krótki opis Parszy Haazinu:

„Słuchajcie niebiosa, gdyż mówić będę, a niech słucha ziemia wyrzeczenia ust moich…” (Dwarim, 32:1).   Mojżesz wygłasza pieśń proroczą w formie dydaktycznej, opiewającej przeszłość, ale też przyszłość do pewnego momentu dziejów Izraela. Mojżesz wygłasza ten tekst, jako pieśń ostatniego dnia swojego życia ziemskiego – jest to „pieśń pożegnalna” Mojżesza - -akt oskarżenia Izraelitów za grzechy, proroctwo kary oraz obietnicę ostatecznego odkupienia.

Według nakazu Wiekuistego, Mojżesz udaje się na sam szczyt góry Newo, skąd będzie mógł przed śmiercią objąć wzrokiem Ziemię Obiecaną: „….I umrzesz na górze, na którą wstąpisz, i będziesz przyłączony do ludu twojego…. Bo z daleka zobaczysz tę ziemię…” (Dwarim 32:50-52)

Kolejność czytania Parszy Hazinu w cyklu tygodniowym:

  • Pierwsze czytanie — Dwarim 32:1–6
  • Drugie czytanie – Dwarim 32:7–12
  • Trzecie czytanie – Dwarim 32:13–18
  • Czwarte czytanie – Dwarim 32:19–28
  • Piąte czytanie – Dwarim 32:29–39
  • Szóste czytanie – Dwarim 32:40–43
  • Siódme czytanie – Dwarim 32:44–52