Wajelech

r.
Wajelech - Księga Dwarim (Ks. Powtórzonego Prawa) – 31:1 – 31:30 Wajelech — w tłumaczeniu z języka Hebrajskiego oznacza "i poszedł", jest to pierwszy wyraz w treści tej Parszy. Parsza stanowi 52-gi odcinek cotygodniowego czytania Tory w cyklu rocznym i zarazem dziewiąty w Księdze Dwarim. Krótki opis treści Parszy Wajelech: „I poszedł Mojżesz i wypowiedział te słowa wszystkiemu Izraelowi. I rzekł do nich: ‘Sto dwadzieścia lat mam dzisiaj, nie mogę już wychodzić i wchodzić; Wiekuisty też powiedział do mnie: ‘Nie przejdziesz za ten Jarden…” (Dwarim, 31:1-2) Parsza Wajelech opisuje wydarzenia z ostatniego dnia ziemskiego życia Mojżesza. Zgodnie z nakazem Wiekuistego, Mojżesz wskazuje na swojego następcę Jehoszua, który wprowadzi Naród Żydowski do Żiemi Obiecanej. Kończy zapisywanie całej Tory na zwoju a zwój ten prezentuje Lewitóm, by przechowywali go w Arce Przymierza. Parsza też zawiera nakaz o ogólnym zgromadzeniu: co siedem lat w Święto Sukkot, pierwszego cyklu szmity cały Naród Żydowski – mężczyźni i kobiety oraz ich dzieci powinni zbierać się w Świątyni Jerozolimskiej, by Król czytał dla nich Torę. Kończy Parszę Wajelech przypowiednia o tym, że naród Izraela sprzeniewierzy się nakazom Wiekuistego, za co Bóg zasłoni oblicze swoje przed nimi. Jednak ostatecznie ich potomkowie powrócą do Tory na zawsze.   Kolejność czytania Parszy Wajelech w cyklu tygodniowym:
  • Czytanie pierwsze – Dwarim, 31:3-3
  • Czytanie drugie – Dwarim, 31:4-6
  • Czytanie trzecie – Dwarim, 31:7-9
  • Czytanie czwarte – Dwarim, 31:10-13
  • Czytanie piąte – Dwarim, 14-19
  • Czytanie szóste – Dwarim, 31:20-24
  • Czytanie siódme – Dwarim, 31:25:30