Nicawim

r.
Nicawim – Księga Dwarim (Księga Powtórzonego Prawa) – 29:9 – 30:20 Nicawim lub wymawia się też Nitsavim, Nitzabim, Netzavim, Nesabim - נִצָּבִים — w tłumaczeniu z języka Hebrajskiego “stojący” – drugie słowo, ale pierwszy wyraz charakterystyczny w treści Parsy. Parsza jest 51-m odcinkiem cotygodniowego czytania Tory w cyklu rocznym I zarazem ósmym w Księdze Dwarim. Rabin Szalom Ber Stambler o Parszy Nicawim:   Krótki opis Parszy Nicawim: „Stoicie dziś wszyscy przed obliczem Wiekuistego, Boga waszego: naczelnicy pokoleń waszych, starsi, urzędnicy wasi, wszyscy mężowie Izraela: dzieci wasze, żony wasze i obcy, którzy w obozie twoim….” (Dwarim, 29:9-10) Parsza Nicawim zawiera szereg najbardziej fundamentalnych zasad Judaizmu. Jedność narodu Żydowskiego, zbawienie i wygnanie. Mojżesz przestrzega przed nadejściem wielkich nieszczęść, dewastacji kraju ojczystego, plag, które się zdarzą, gdy naród Izraela nie będzie przestrzegał przykazań Wszechmogącego, odstąpi od prawa Bożego. Ale potem prorokuje, że w końcu: "Nawrócisz się do Wiekuistego, Boga twojego i posłuchasz głosu Jego…” (Dwarim, 30:2), a wtedy wróci Wiekuisty zesłanychi znowuzbierze Żydów razem, jako naród zjednoczony na ziemi którąposiadali Praojcowie. Wolność wyboru : "Patrz, ofiaruję Ci dziś to życie i szczęście lub śmierć i zło, bo nakazuję ci dzisiaj miłować Wszechmogącego, kroczyć Jego drogami i przestrzegać Jego przykazań ... Życie lub śmierć ofiaruję, błogosławieństwo lub przekleństwo - wybierz więc życie !"

Kolejność czytania w cyklu tygodniowym

Czytanie pierwsze – Dwarim 29:9 - 11 Czytanie drugie – Dwarim 29:12 – 14 Czytanie trzecie – Dwarim 29:15 - 28 Czytanie czwarte – Dwarim 30:1 - 6 Czytanie piąte – Dwarim 30:7 - 10 Czytanie szóste – Dwarim 30:11 - 14 Czytanie siódme – Dwarim 30:15 - 20