Szmita

r.

Rozdział Tory Behar zaczyna się od micwy  Szmita  nazywanej również Szabatem Wiekuistemu - Szabatem dla ziemi.    

Co to jest Szemita?

Główne zasady Roku Szbatowego: rozgrzeszenie pożyczek/zadłużeń, powstrzymanie się od wszelkich prac polowych i duchowy cel w.w.

Gdy tylko Żydzi osiedlili się w Ziemi Świętej (1), zaczęli odliczać i przestrzegać siedmioletnich cykli. Każdy cykl kończył się rokiem szabatowym (2), znanym jako Szmita (3), dosłownie: „uwolnić”.

Rok następujący po zniszczeniu drugiej Świętej Świątyni był pierwszym rokiem siedmioletniego cyklu lat szabatowych. W kalendarzu żydowskim, licząc od stworzenia, był to rok 3829, 68–69 n.e. w kalendarzu świeckim.  Odliczając od tego czasu siódemki, widzimy, że kolejny rok Szmity to rok 5782 od stworzenia świata, czyli od 7 września 2021 r. Do 25 września 2022 r.

Rok Szmity umarza wszystkie zaległe długi.

Przestrzeganie Szmity ma kilka wymiarów. W kolejnych akapitach przedstawione są podstawy przestrzegania Szmity. 

Daj swojemu koledze odetchnąć.

Po upływie siedmiu lat zarządź umorzenie długów. A oto sposób uwolnienia: każdy wierzyciel umowy pożyczkę, którą udzielił bliźniemu swemu; nie będzie żądał od swego przyjaciela lub brata, gdyż ogłoszono umorzenie gwoli Wiekuistego. (Dwarim / Pwt Prawa, 15:1-2)

Rok Szmita umarza wszystkie nieuregulowane długi między żydowskimi dłużnikami a wierzycielami.

[Obecnie halachiczny mechanizm zwany pruzbul omija tę amnestię pożyczki.]

Ten aspekt przestrzegania Szmity jest znany jako szemitat kesafim , „uwolnienie pieniędzy [długów]”.

Zrób sobie przerwę od rolnictwa

Przez sześć lat będziesz obsiewał swoje pole, a przez sześć lat będziesz przycinał swoją winnicę i zbierał jej plony. Ale w siódmym roku ziemia zazna całkowitego odpoczynku, szabatu dlaWiekuistego; nie będziesz obsiewał swego pola, nie będziesz przycinał swojej winnicy ani żąć plonu swego żniwa. . . A [plon] szabatu ziemi będziecie mieli do jedzenia dla was, dla waszych niewolników i dla niewolników, dla waszego najemnika i dla mieszkańców, którzy mieszkają z wami. . . ( Wajikra/ Ks. kapłańska, 25:3-6)

W roku Szmity mieszkańcy Ziemi Izraela (Erec Israel) muszą całkowicie zaprzestać uprawy swoich pól. Zrzekają się również osobistej własności swoich pól; wszystko, co wzrasta na polu prywatnym, jest uważane za własność komunalną i każdy może go za darmo korzystać.

Ten aspekt roku Szmity jest znany jako szemitat karka , „uwolnienie ziemi”.

Skoncentruj się ponownie

Wówczas lud zbiorowo odetchnął i skupił się na wyższych, bardziej duchowych dążeniach.

W starożytnej izraelskiej kulturze agrarnej rok Szemity okazał się trudnym wyzwaniem dla zbiorowego zaufania ludzi do Stwórcy, Tego, który przekazał im ziemię mlekiem i miodem płynącą.

Agdybyście rzekli: „Co będziemy jeść w siódmym roku? Nie będziemy siać i nie będziemy zbierać naszych plonów! ” ( Wajikra/ Ks.Kapłańska, 25:20)

Jednak ci, którzy zaufali B-gu, zostali sowicie nagrodzeni:

Ja [ B-g ] ześlę wam Moje błogosławieństwo w szóstym roku i wyda ziemia plony wystarczające na kolejne trzy lata. I będziesz siać w ósmym roku, nadal jedząc ze starych zbiorów. Aż do dziewiątego roku, aż do nadejścia plonów, będziecie jeść stare plony! (Wajikra/Ks.Kapłańska, 25:21-22)

Oprócz tego, że ludzie mogli zaufać B-gu i zobaczyć, jak się ziściła B-ska obietnica, całoroczny odpoczynek od rolnictwa pozwoliła im również na zbiorową chwilę wytchnienia i skupienie się na wyższych, bardziej duchowych zajęciach - gdy ludzie wypełnili synagogi i sale do nauki. 

Nawet dzisiaj, kiedy ogromna większość Żydów nie zajmuje się rolnictwem, przesłania Szmity są bardzo aktualne. W tym świętym roku powinniśmy bardziej skoncentrować się na naszej duchowej misji życiowej, a trochę mniej na dążeniach materialnych. Więcej o tym, dlaczego jesteśmy potrzebni, mniej o tym, czego potrzebujemy. Więcej na wierze w B-ga, mniej na wierze we własne talenty i materialne podstępy.

PRZYPISY

(1)  Pierwszy cykl liczenia zaczął się po latach podziału ziemi, po przekroczeniu rzeki Jordan - ok 1258 p.n.e.

(2) Lata tego cyklu - a także Szmita - zaczynają się od Rosz ha-Szana, na początku jesiennego miesiąca Tiszrei (nie zaś od miesiąca Nissan)

(3) Gdy wszystkie dwanaście plemion zamieszkiwało w Izraelu, w ich rodowych posiadłościach, rok następujący po siedmiu pełnych cyklach Szmity - pięćdziesiątym roku - był obchodzony jako Jowel, rok jubileuszowy. Również w czasie Jowelu ziemia nie była uprawiana, jak podczas Szmity. Ponadto w roku Jowel wszyscy niewolnicy byli uwolnieni, a wszystkie pola i domy sprzedane w ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat zwrócono ich pierwotnym właścicielom. Jednak w przeciwieństwie do Szemity nie obchodzi się już roku Jowel.