Naso

r.
Parsza Naso – Księga Bamidbar – Księga Liczb, rozdziały 4:21 - 7:89 Naso (נָשֹׂא – w tłumaczeniu z języka hebrajskiego oznacza „podnoszenie się”) - jest 35 tygodniową częścią cyklu rocznego czytania Tory, a drugą częścią w Księdze Bamidbar. Tekst Parszy Naso ma największą liczbę liter, słów i wersetów ze wszystkich 54-ch tygodniowych fragmentów Tory. Tekst Paraszy składa się z 8’632 hebrajskich liter, 2’264 hebrajskich słów i 176 wersetów z Sefer Tora. Krótki opis Parszy Naso: Po przeprowadzeniu spisu wszystkich synów Izraela, oddzielnie zostali policzeni mężczyźni pokolenia Lewitów w wieku od 30 do 50 lat. Naliczono 8580 osób tych, którzy mogli nieść służbę przy Miszkanie, składać go przygotowując do dalszej podróży, przenosić w trakcie pochodu ludu Izraela do Ziemi Obiecanej, rozkładać przy kolejnych zatrzymaniach na obozowiskach, dbać o cały sprzęt świątynny. Haszem przekazuje Mojżeszowi swoje prawo o sotach – (nierządnicy) kobiecie, którą podejrzewa się o zdradę męża. Haszem również przekazuje ustawę o naziracie. Nazir to Żyd, który złożył czasowy lub wieczysty ślub całkowitego poświęcenia się B-gu. Osoba składająca takie śluby zwany nazirejczykiem zobowiązywał się na cały okres trwania ślubów do: pełnej rezygnacji spożywania od wszelkich napojów alkoholowych, włącznie z octem winnym oraz spożywania winogron (rzd 6,3), niestrzyżenia włosów i brody (rzd 6,5), niezbliżania się do zwłok - dotyczy rytualnego zanieczyszczenia (rzd 6,7). W przypadku najmniejszego naruszenia zasad naziratu musiał on zostać  przerwany i unieważniony. Jednak po złożeniu odpowiedniej ofiary i oczyszczeniu ślub naziratu może zostać złożony na nowo. Arcykapłanowi Aharonowi i wszystkim jego potomkom - Kohanim dany jest nakaz, by błogosławili lud Izraela potrójne specjalnym błogosławieństwem.  Przywódcy dwunastu pokoleń Izraela przynoszą swoje ofiary na cześć poświęcenia ołtarza. Ofiary od wszystkich pokoleń są identyczne, z tego powodu nie są one oferowane w ciągu jednego dnia, lecz każdy osobno kolejnego dnia, w ciągu kolejnych dwunastu dni, co szczegółowo opisuje Tora – Parsza Naso.
 
 
                          Lewi    
 
                                         
 
                                                 
                               
              Gershon   Kohath   Merari   Jochebed
 
                                     
 
                                             
                               
          Amram   Izhar   Hebron   Uzziel
 
                                   
 
                                 
                     
  Miriam   Aaron   Moses    
  Kolejność czytania w cyklu tygodniowym Parszy Naso
  • czytanie pierwsze – Bamidbar 4:21–37
  • czytanie drugie – Bamidbar 4:38–49
  • czytanie trzecie – Bamidbar 5:1–10
  • czytanie czwarte – Bamidbar  5:11–6:27
  • czytanie piąte – Bamidbar 7:1–41
  • czytanie szóste – Bamidbar 7:42–71
  • czytanie siódme – Bamidbar 7:72–89
Komentuje Rabin Szalom Dow Ber Stambler: