Bamidbar

r.

Parsza Bamidbar – Bamidbar (Księga Liczb) - 1:1 - 4:20

Bamidbar lub Bemidbar (בְּמִדְבַּר) w tłumaczeniu z języka hebrajskiego oznacza “na pustyni”- piąty, ale pierwszy charakterystyczny  wyraz w pierwszym zdaniu Parszy. Jest to początek czwartej Księgi Humasz’a - Pięcioksięgu Mojżesza o tej że nazwie – Bemidbar / Bamidbar (Księga Liczb), 34-ty rozdział cotygodniowego czytania Tory w rocznym czytaniu.

Tekst Parszy składa się z 7’393 Hebrajskich liter, 1’823 Hebrajskich słów.

Krótki opis Parszy Bamidbar.

Na pustyni Synaj B-g nakazuje przeprowadzenie spisu ludności dwunastu plemion Izraela. Mojżesz nalicza 603,550 mężczyzn w wieku 'poborowym' (od 20 do 60 lat); plemię Lewi, liczące 22 300 mężczyzn w wieku od jednego miesiąca i starszych, jest liczone osobno. Lewici mają pełnić służbę przy Sanktuarium. Gdy pozostały lud zajmował się rozbijaniem swoich obozów, trzy lewickie klany demontowały i przetransportowywały Sanktuarium i ponownie montowały je w centrum następnego obozowiska. Następnie rozbijali wokół swoje namioty: Kohatyci, którzy opiekowali się sprzętem Sanktuarium (Arka, menora itp.), przenosili je w specjalnie zaprojektowanych osłonach na ramionach, rozbijali obóz na południu; Gerszonici, odpowiedzialni za gobeliny i pokrycia dachowe - na zachodzie; oraz rodziny Merari, którzy przenosili panele ścienne i filary - na północ. Przed wejściem do Sanktuarium, na wschodzie, stały namioty Mojżesza, Aharona i synów Aharona. Poza kręgiem Lewitów dwanaście plemion obozowało w czterech grupach po trzy plemiona. Na wschodzie byli Juda (74.600 osób), Issachar (54.400) i Zebulun (57.400); na południu Reuben (46 500), Symeon (59 300) i Gad (45 650); na zachodzie Efraim (40 500), Manasses (32 200) i Benjamin (35 400); a na północy Dan (62 700), Aszer (41 500) i Naftali (53 400). Ta formacja była zachowana także podczas przejść przez pustynię.                                                                                                                                          W wyniku przeliczenia  stwierdzono, że liczba mężczyzn w wieku ‘poborowym’ (od 20 do 60 lat) wyniosła 603550 osób. Każde plemię miało swojego własnego Nassi (książę lub przywódca) oraz własną chorągiew w plemiennym kolorze i z godłem. Na pustyni B-g obiecuje, że jeśli lud Izraela będzie przestrzegać Jego przykazań, znajdzie dobrobyt i bezpieczeństwo w swojej nowej ojczyźnie . Ale także przestrzega przed karą wygnania, prześladowań, zła i nieszczęść, które mogą się przytrafić, jeśli porzuci swoje przymierze z Nim.

Kolejność wg plemion

     Ród

Populacja

       Odsetek, %

1

   Judah

74,600

     12.4

2

   Dan

62,700

   10.4

3

  Simeon

59,300

     9.8

4

  Zebulun

57,400

     9.5

5

  Issachar

54,400

     9.0

6

  Naphtali

53,400

     8.8

7

  Reuben

46,500

     7.7

8

    Gad

45,650

    7.5

9

   Asher

41,500

    6.9

10

  Ephraim

40,500

    6.7

11

 Benjamin

35,400

    5.9

12

 Manasseh

32,200

    5.3

 

 Razem:

603,550

  100.0 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolejność czytania Parszy Bamidbar w cyklu tygodniowym

  • czytanie pierwsze – Bamidbar 1:1–19
  • czytanie drugie – Bamidbar 1:20–54
  • czytanie trzecie – Bamidbar 2:1–34
  • czytanie czwarte – Bamidbar 3:1–13
  • czytanie piąte – Bamidbar 3:14–39
  • czytanie szóste – Bamidbar 3:40–51
  • czytanie siódme – Bamidbar 4:1–20