Bamidbar

17 Maj, 2015 r.
Parsza Bamidbar – Bamidbar (Księga Liczb) - 1:1 - 4:20 Bamidbar lub Bemidbar (בְּמִדְבַּר) w tłumaczeniu z języka hebrajskiego oznacza “na pustyni”- piąty, ale pierwszy charakterystyczny  wyraz w pierwszym zdaniu Parszy. Jest to początek czwartej Księgi Humasz’a - Pięcioksięgu Mojżesza o tej że nazwie – Bemidbar / Bamidbar (Księga Liczb), 34-ty rozdział cotygodniowego czytania Tory w rocznym czytaniu. Tekst Parszy składa się z 7’393 Hebrajskich liter, 1’823 Hebrajskich słów. Krótki opis Parszy Bamidbar Na pustyni B-g obiecuje, że jeśli lud Izraela będzie przestrzegać Jego przykazań, znajdzie dobrobyt i bezpieczeństwo w swojej nowej ojczyźnie . Ale także przestrzega przed karą wygnania, prześladowań, zła i nieszczęść, które mogą się przytrafić, jeśli porzuci swoje przymierze z Nim.  Na synajskiej pustyni B-g rozkazuje przeprowadzić spis ludności dwunastu plemion Izraela. W wyniku obliczeń stwierdzono, że liczba mężczyzn w wieku ‘poborowym’ (od 20 do 60 lat) wynosła 603550 osób.      

Kolejność wg Plemion

     Ród

Populacja

       Odsetek, %

1

   Judah

74,600

     12.4

2

   Dan

62,700

   10.4

3

  Simeon

59,300

     9.8

4

  Zebulun

57,400

     9.5

5

  Issachar

54,400

     9.0

6

  Naphtali

53,400

     8.8

7

  Reuben

46,500

     7.7

8

    Gad

45,650

    7.5

9

   Asher

41,500

    6.9

10

  Ephraim

40,500

    6.7

11

 Benjamin

35,400

    5.9

12

 Manasseh

32,200

    5.3

 

 Razem:

603,550

  100.0 %

                                               Kolejność czytania Parszy Bamidbar w cyklu tygodniowym
  • czytanie pierwsze – Bamidbar 1:1–19
  • czytanie drugie – Bamidbar 1:20–54
  • czytanie trzecie – Bamidbar 2:1–34
  • czytanie czwarte – Bamidbar 3:1–13
  • czytanie piąte – Bamidbar 3:14–39
  • czytanie szóste – Bamidbar 3:40–51
  • czytanie siódme – Bamidbar 4:1–20