Tazrija

r.

Parsza Tazrija - Księga Wajikra (Księga Kapłańska), 12:1 – 13:59

Tazrija -  תַזְרִיעַ -  w tłumaczeniu z hebrajskiego oznacza „wydała (płód) / urodziła ", jest to 13 słowo i pierwszy charakterystyczny wyraz, w tej Parszy. "Tazrija" jest czwartym rozdziałem czytania w Księdze Wajikra i 27-my tygodniowy rozdział czytania Tory w cyklu rocznym. Parsza składa się z 3'667 liter hebrajskich, 1'010 słów hebrajskich.

Krótki opis treści Parszy Tazria

Parsza Tazrija omawia  kolejne prawa rytualnego oczyszczenia oraz pojęcia duchowej czystości i nie czystości. Jak m.in. kobieta po urodzeniu dziecka powinna dokonać rytualnego oczyszczenia.  Rytuały duchowego oczyszczenia kobiety po urodzeniu dziewczynki są nieco inne, niż w przypadku narodzin chłopca. W tej Parszy określona jest micwa obrzezania nowonarodzonego chłopca,  które powinno nastąpić po siedmiu  dniach oczyszczania młodej matki po porodzie: „…..dnia ósmego obrzezane będzie ciało napletka jego...” (chłopca-noworodka). 

Jeżeli człowiek zachoruje tak, że na jego skórze wystąpi biały lub czerwony wrzód - caraat (trąd ), lub pojawi się plama na jego ubraniu ciemno-czerwona bądź zielona, wtedy należy wezwać kapłana (kohena).  Kapłan wówczas wyznacza okres siedmiu dni kwarantanny. Jeżeli po kwarantannie objawy nie ustępują, a choroba się pogłębia, wrzody powiększają się, kapłan wydaje werdykt o czystości bądź nieczystości tego człowieka. Chora osoba porażona trądem (carat), zostaje wydalona  poza osadę, powinna zamieszkać sama, na odludziu. Plamy trądu na ubraniu powinny być wycięte, jeżeli zaś na ubraniu w dalszym ciągu będą pojawiać się plamy trądu, powinno ono być spalone. W przypadku, gdy objawy trądu ustępują, co powinien stwierdzić kapłan, taka osoba jest uznana za czystą  i może zamieszkać wśród ludzi.

Kolejność czytania w cyklu tygodniowym:

  • Czytanie pierwsze:  12:1-13:5
  • Czytanie drugie: 13:6-17
  • Czytanie trzecie: 13:18-23
  • Czytanie czwarte: 13-24-28
  • Czytanie piąte: 13:29-39
  • Czytanie szóste: 13:40-54
  • Czytanie siódme: 13:55-59

Komentarz Rabina Szaloma Dow Ber Stamblera: