Beha’alotecha

r.
Behaalotecha, Beha'alotecha – Bamidbar (Księga Liczb), 8:1–12:16 – בְּהַעֲלֹתְךָ – w tłumaczeniu z języka hebrajskiego oznacza “gdy wstaniesz” – jest 36-ą tygodniową Parszą w rocznym cyklu czytania Tory I trzecią w Księdze Bamidbar (Księdze Liczb). Tekst Parszy składa się z 7’055 Hebrajskich liter , 1’840 Hebrajskich słów (8:1) I oświadczył Wiekuisty Mojżeszowi, i rzekł: (8:2)"Powiedz Ahronowi, a objaśnij mu: Gdy będziesz zapalał lampy. to ku przedniej stronie świecznika świecić powinno siedem lamp" Poniżej komentarze Rabina Szaloma Ber Stamblera: Krótki opis Parszy Beha’alotecha

Arcykaplan - Kohen Gadol Aharon otrzymuje nakaz Stwórcy, który przekazał mu Mojżesz, o zapaleniu Menory oraz wyświęceniu Lewitów do służby B-gu w Świątyni.

Tora ustanawia prawo o Pesach Szeni (Druga Pascha) dla tych, którzy z powodu swojej rytualnej nieczystości nie mogli składać ofiar paschalnych we właściwym czasie : "Ale byli ludzie, którzy byli nieczyści przez[zetknięcie] ze zwłokami ludzkimi, - tak, że nie mogli spełnić ofiary paschalnej wyznaczonego dnia, - przystąpili wtedy do Mojżesza i do Aharona w ten że dzień. I rzekli ludzie ci do niego: "Myśmy się zanieczyścili przy zwłokach ludzkich; czemu mamy być umniejszeni przez nie złożenie ofiary Wiekuistego w oznaczonym czasie pośród synów Izraela.... I oświadczył Wiekuisty Mojżeszowi, i rzekł: "Powiedz synom Izraela i objaśnij im : jeżeli by się ktokolwiek zanieczyścił przy umarłym, albo był by w dalekiej drodze...... a chciałby spełnić ofiarę paschalną Wiekuistemu: Miesiąca drugiego, czternastego dnia, ku wieczorowi niechaj spełnią ją...." (Bamidbar, 9)

Haszem przekazuje Mojżeszowi ustalenia o porządku przejścia izraelitów przez pustynie – w trakcie przemarszu oraz postojów, w tym postoju u podnóża góry Synaj, gdzie postój trwał prawie cały rok: "....Wedle rozkazu Wiekuistego stawali obozem; przez cały czas gdy obłok pozostawał nad przybytkiem obozowali oni...."

Zmęczony lud buntuje się, ma dość jedzenia manny z nieba, domaga się od Mojżesza mięsa: "Ale począł lud utyskiwać niegodziwie.... Któż nakarmi nas mięsem? I słyszał Mojżesz, jak lud biada po rodzinach swych...."          Według nakazu Wiekuistego, Mojżesz wyznacza 70 starszych pośród synów Izraela, w których wstępuje duch proroków – oni będą pomocą dla Mojżesza w zarządzaniu, prowadzeniu Izraelitów przez pustynię... "złożę na nich, aby ponieśli z tobą brzemię ludu, abyś nie dźwigał ty sam. Ludowi zaś powiedz: przygotujcie się na jutro, a będziecie mieli mięso...." 

Miriam źle rzecze, obmawia Mójżesza wraz z Aharonem: "I rozprawia Miriam wraz z Aharonem o Mojżeszu, z powodu żony Kuszytki, którą pojął....".  Zostaje za to ukarana trądem. Jednak Mojżesz modli się o wyzdrowienie starszej ukochanej siostry, cały naród w ciągu siedmiu dni wyczekując na wyzdrowienie i powrót do obozu Miriam.

Kolejność czytania Parszy Beha’alotecha:
  • czytanie pierwsze – Bamidbar 8:1-14
  • czytanie drugie – Bamidbar 8:15-26
  • czytanie trzecie – Bamidbar 9:1–14
  • czytanie czwarte – Bamidbar   9:15–10:10
  • czytanie piąte – Bamidbar 10:11–34
  • czytanie szóste – Bamidbar 10:35–11:29
  • czytanie siódme – Bamidbar 11:30–12:26