Beha’alotecha

r.
Behaalotecha, Beha'alotecha – Bamidbar (Księga Liczb), 8:1–12:16 – בְּהַעֲלֹתְךָ – w tłumaczeniu z języka hebrajskiego oznacza “gdy wstaniesz” – jest 36-ą tygodniową Parszą w rocznym cyklu czytania Tory I trzecią w Księdze Bamidbar (Księdze Liczb). Tekst Parszy składa się z 7’055 Hebrajskich liter , 1’840 Hebrajskich słów (8:1) I oświadczył Wiekuisty Mojżeszowi, i rzekł: (8:2)"Powiedz Ahronowi, a objaśnij mu: Gdy będziesz zapalał lampy. to ku przedniej stronie świecznika świecić powinno siedem lamp" Poniżej komentarze Rabina Szaloma Ber Stamblera: Krótki opis Parszy Beha’alotecha

Arcykaplan Aharon otrzymuje nakaz o zapaleniu Menory oraz wyświęceniu Lewitów do służby B-gu w Świątyni.

Ustala się prawo o Pesach Szeni (Druga Pascha) dla tych, którzy z powodu swojej rytualnej nieczystości nie mogli składać ofiar paschalnych we właściwym czasie.

Haszem przekazuje Mojżeszowi ustalenia o porządku przejścia izraelitów przez pustynie – w trakcie przemarszu oraz postojów, w tym postoju u podnóża góry Synaj, gdzie postój trwał prawie cały rok.

Naród się buntuje, ma dość jedzenia manny z nieba, domaga się od Mojżesza mięsa.

Mojżesz wyznacza 70 starszych wśród synów Izraela, w których wstępuje duch proroków – oni będą pomocą dla Mojżesza w kierowaniu.

Miriam narzeka obmawia Mójżesza w oczach Aharona, za co zostaje ukarana trądem. Jednak Mojżesz modli się o jej wyzdrowienie, cały naród w ciągu siedmiu dni zostaje w miejscu, wyczekując na wyzdrowienie Miriam.

Kolejność czytania Parszy Beha’alotecha:
  • czytanie pierwsze – Bamidbar 8:1-14
  • czytanie drugie – Bamidbar 8:15-26
  • czytanie trzecie – Bamidbar 9:1–14
  • czytanie czwarte – Bamidbar   9:15–10:10
  • czytanie piąte – Bamidbar 10:11–34
  • czytanie szóste – Bamidbar 10:35–11:29
  • czytanie siódme – Bamidbar 11:30–12:26