Ki Tisa

r.
Parsza Ki Tisa  – Księga Szmot  (שְׁמוֹת) – Księga Wyjścia, rozdziały  30:11 – 34:35 Ki Tisa ( כִּי תִשָּׂא )— w tłumaczeniu z języka hebrajskiego oznacza: ” gdy zbierzesz….”, występuje jako pierwsze dwa wyrazy w drugim zdaniu Parszy (30:12). Parsza Ki Tisa  jest 21-m w kolejności tygodniowym odcinkiem  w cyklu rocznym czytania Tory i dziewiątym w  Księdze Wyjścia. Tekst Parszy Ki Tisa składa się z 7’424 Hebrajskich liter, 2’002 Hebrajskich słów.
„I oświadczył Wiekuisty Mojżeszowi i rzekł: Gdy zbierzesz poczet synów Izraela wedle spisowych ich, niechaj da wtedy każdy okup duszy swojej Wiekuistemu przy spisie ich, aby nie było pośród nich klęski, przy spisie ich…” (Szmot, 30:11,12) .
 
Krótki opis Parszy:
Mojżesz jest wciąż na górze Synaj, tam Stwórca przekazuje mu  dalsze instrukcje dotyczące wykonania Przybytku ( Miszkan'u ) i jego wyposażenia. B-g również przekazał Mojżeszowi nakaz o ustanowieniu podatku przy spisie ludności, kiedy każdy mężczyzna powyżej 20 lat był by zobowiązany przekazać "pół szekla srebra na świątynię ", aby dokonać "przebłagania" (kippurim) za życie ludzkie.
Mojżesz przeprowadza spis, przelicza półszeklowe srebrne monety, ofiarowane przez mężczyzn w wieku powyżej dwudziestu lat.
Kolejny nakaz - to wykonanie kadzi miedzianej dla Przybytku; w tym celu kobiety ofiarowują potrzebny na to metal.
B-g instruuje Mojżesza by sporządził specjalną oliwę do namaszczania, aby używał tej oliwy jedynie dla wyświęcenia Przybytku oraz jego wyposażenia. Tą oliwą również mają być namaszczeni przy wyświęceniu Aharon i jego synowie.
B-g wybiera Becalela i Oholiawa dla zbudowania Przybytku i zgromadzenia do niego wyposażenia.
Tu też występuje nakaz Stwórcy o przestrzeganiu Szabatu jako wiecznego znaku - Stworzenia Świata przez B-ga. Mojżesz otrzymuje od B-ga dwie kamienne Tablice Świadectwa z Dziesięcioma Przykazaniami - Aseret haDewarim.
Mojżesz opóźnia swoje zejście z góry, wtedy spanikowany tłum wymusza Aharona, aby ten wykonał "złotego cielca", którego by lud mogli czcić i błagać o pomoc, jako swoje (zastępcze) bóstwo. Aharon próbuje opóźnić wykonanie żądania tłumu, ale jest bezradny wobec buntu większości. 
B-g nakazuje Mojżeszowi natychmiast wrócić do ludu, grożąc zniszczeniem wszystkich, całej zgromadzonej ludności i utworzeniem 'nowego' innego narodu z potomków Mojżesza. Synowie Lewiego decydują się na wymierzenie kary za bałwochwalstwo, unicestwiając 3000 mężczyzn.
Mojżesz ponownie wstępuje na górę,  modli się do Wszechmocnego o przebaczenie dla ludu. B-g przyjmuje jego modlitwę. 
Przybytek Zgromadzenia - Miszkan zbudowany - obłok chwały B-żej i duch B-ży powraca. Najwyższy przekazuje Mojżeszowi, jak ma wyciosać nowe Tablice i objawia mu treść modlitwy, głoszącej Jego łaskę.
B-g wygłasza przykazania zakazujące, m.in:
- zakaz bałwochwalstwa, 
- zakaz zawierania przymierza z ludnością miejscową, która uprawia bałwochwalstw,
- zakaz jednoczesnego spożycia mleka z mięsem -
gotowania "koźlęcia w mleku jego matki" .
W Parszy Ki Tisa czytamy nakazy Stwórcy związane z obchodami świąt Pesach, Szawuot, Sukkot, nakazy związane z Szabatem, a także prawa dotyczące ofiarowania pierworodnych i pierwszych owoców (pierwocin) ziemi.
 
Gdy Mojżesz zstępuje z góry z nowymi Tablicami, po spotkaniu z Boskością, twarz Mojżesza promienieje.....
 
Kolejność czytania Parszy Ki Tisa w cyklu tygodniowym:
  • Pierwsze czytanie —Szmot 30:11–31:17
  • Drugie czytanie – Szmot  31:18–33:11
  • Trzecie czytanie – Szmot  33:12–16
  • Czwarte czytanie – Szmot  33:17–23
  • Piąte czytanie – Szmot   34:1–9
  • Szóste czytanie – Szmot   34:10–26
  • Siódme czytanie – Szmot  34:27-35
Dlaczego naród izraela zwiątpił ?!... Komentuje Rabin Szalom Ber Stambler: