Tecawe

r.
Parsza Tecawe  – Księga Szmot  (שְׁמוֹת) – Księga Wyjścia, rozdziały 27:20 – 30:10 Tecawe (תְּצַוֶּה) — w tłumaczeniu z języka hebrajskiego oznacza „A rozkażesz…”, występuje jako pierwszy wyraz (Księga Wyjścia 27:20). Parsza Tecawe  jest 20-m w kolejności tygodniowym odcinkiem czytania w cyklu rocznym czytania Tory i ósmym w Księdze Wyjścia. Tekst Parszy Tecawe składa się z 5’430 Hebrajskich liter, 1’412 Hebraiskich słów. Krótki opis treści Parszy Tecawe: (27:20) „A rozkażesz synom Izraela. Aby przynosili tobie oliwy z oliwnika, czystej, wytłoczonej, dla oświetlania, dla ciągłego zapalania światła -…” Wyświęcenie Najwyższego Kapłana. Parsza Tecawe zawiera przepisy, które otrzymał Mojżesz od Stwórcy. Są to nakazy postępowania w ciągu siedmiu dni  ceremonii wyświęcenia Kohanim Aharona i jego czterech synów, jak również wykonania Złotego Ołtarza do spalania kadzidła - ktoret. W parszy Tecawe bardzo szczegółowo przedstawiony jest opis szat kohenów, w jakie powinni być ubrani podczas służb modlitewnych we Świątyni: efod – ubranie w rodzaju chałata uszyte złotymi nićmi z wełny w kolorach purpury, czerwieni i szafiru oraz lnu; choszen – napierśnik z dwunastoma szlachetnymi kamieniami, na których były wygrawerowane imiona dwunastu pokoleń synów Izraela; meil – płaszcz z ciemno błękitnej wełny ozdobiony granatami oraz złotymi dzwoneczkami wzdłuż dolnej krawędzi; cic – złota płytka zakładana na czoło, na której było wygrawerowane słowa : „Świątynia B-gu”. Parsza Tecawe zawiera 4 przykazania pozytywne i 3 zakazy:
 1. Przykazanie przygotowania świateł w Świątyni.
 2. Przykazanie noszenia przez kohenów odpowiednich ubiorów podczas służby.
 3. Zakaz odłączyć cienia napierśnika od efodu.
 4. Zakaz rozdzierania ubioru kohenaj.
 5. Przykazanie jedzenia mięsa z oddania za grzech (chata) i za winę (wszam przez kohenów.
 6. Przykazanie spalania kadzidła.
 7. Zakaz spalania obcego kadzidła ani składać oddań ze zwierząt na złotym ołtarzu.
Kolejność czytania Parszy Tecawe w cyklu tygodniowym:
 • Pierwsze czytanie —Szmot 27:20 – 28:12
 • Drugie czytanie – Szmot  28:13–43
 • Trzecie czytanie – Szmot  28:31–43
 • Czwarte czytanie – Szmot  29:1–18
 • Piąte czytanie – Szmot   29:19–37
 • Szóste czytanie – Szmot   29:38–46
 • Siódme czytanie – Szmot  30:1-10
Komentarz Rabina Szaloma Stamblera: