Tecawe

r.

Parsza Tecawe  – Księga Szmot  (שְׁמוֹת) – Księga Wyjścia, rozdziały 27:20 – 30:10

Tecawe (תְּצַוֶּה) — w tłumaczeniu z języka hebrajskiego oznacza „A rozkażesz…”, występuje jako pierwszy wyraz (Księga Wyjścia). Parsza Tecawe  jest 20-m w kolejności tygodniowym odcinkiem czytania w cyklu rocznym czytania Tory i ósmym w Księdze Szmot. Tekst Parszy Tecawe składa się z 5’430 Hebrajskich liter, 1’412 Hebraiskich słów.

Krótki opis treści Parszy Tecawe:

(27:20) „A rozkażesz synom Izraela. Aby przynosili tobie oliwy z oliwnika, czystej, wytłoczonej, dla oświetlania, dla ciągłego zapalania światła -…”

Wyświęcenie Najwyższego Kapłana.

Parsza Tecawe zawiera przepisy, które otrzymał Mojżesz od Stwórcy. Są to nakazy postępowania w ciągu siedmiu dni  ceremonii wyświęcenia Kohanim Aharona i jego czterech synów, jak również wykonania Złotego Ołtarza do spalania kadzidła - ktoret.

W parszy Tecawe bardzo szczegółowo przedstawiony jest opis szat kohenów, w jakie powinni być ubrani podczas służb modlitewnych we Świątyni:
efod – ubranie w rodzaju chałata uszyte złotymi nićmi z wełny w kolorach purpury, czerwieni i szafiru oraz lnu; choszen – napierśnik z dwunastoma szlachetnymi kamieniami, na których były wygrawerowane imiona dwunastu pokoleń synów Izraela; meil – płaszcz z ciemno błękitnej wełny ozdobiony granatami oraz złotymi dzwoneczkami wzdłuż dolnej krawędzi; cic – złota płytka zakładana na czoło, na której było wygrawerowane słowa : „Świątynia B-gu”.

Parsza Tecawe zawiera 4 przykazania pozytywne i 3 zakazy:

 1. Przykazanie przygotowania świateł w Świątyni.
 2. Przykazanie noszenia przez kohenów odpowiednich ubiorów podczas służby.
 3. Zakaz odłączyć cienia napierśnika od efodu.
 4. Zakaz rozdzierania ubioru kohena.
 5. Przykazanie jedzenia mięsa z oddania za grzech (chata) i za winę.
 6. Przykazanie spalania kadzidła.
 7. Zakaz spalania obcego kadzidła oraz składania oddań ze zwierząt na złotym ołtarzu.

Kolejność czytania Parszy Tecawe w cyklu tygodniowym:

 • Pierwsze czytanie —Szmot 27:20 – 28:12
 • Drugie czytanie – Szmot  28:13–43
 • Trzecie czytanie – Szmot  28:31–43
 • Czwarte czytanie – Szmot  29:1–18
 • Piąte czytanie – Szmot   29:19–37
 • Szóste czytanie – Szmot   29:38–46
 • Siódme czytanie – Szmot  30:1-10

Komentarz Rabina Szaloma Stamblera: