Acharei

r.

Parsza Acharei – Księga Wajikra (Księga Kapłańska) - 16:1-18:30

Acharej lub Achrei Mot- אַחֲרֵי- w tłumaczeniu z hebrajskiego oznacza „po śmierci" lub „po”, jest to 5 słowo i pierwszy charakterystyczny wyraz, w tej paraszy. Parsza jest szóstym rozdziałem czytania w księdze Wajikra i 29-y tygodniowy rozdział czytania Tory w cyklu rocznym. Parsza składa się z 4’294 liter hebrajskich, 1’170 słów hebrajskich.

 Krótki opis Parszy Acharei.

Po śmierci synów Aharona - Nadawa i Awiu, która była ostrzeżeniem od Haszem, by nikt „nie wchodził każdego czasu do Świątyni poza zasłonę” bez Jego zgody. Lecz tylko jedna osoba Kohen HaGadol (Najwyższy Kapłan) może raz do roku, w Święto Jom Kipur wejść do Najświętszego Miejsca w Świątyni, by wnieść święte kadzidła. 

W Parszy dokładnie opisany jest strój, jaki Kohen HaGadol powinien zakładać przy wejściu tego dnia do Świątyni. Parsza Acharei również opisuje cały rytuał przy składaniu ofiary na Jom Kipur ze zwierzęcia, według nakazu Najwyższego. Jest to wybór losowy, pośród dwóch kozłów - który z nich będzie poświęcony na ofiarę B-gu, a który odesłany na pustynię. 

Rozdział Tory Acharei zawiera również nakazy dotyczące składania ofiar B-gu oraz zakazy. W szczególności zakazuje się: składania ofiar B-gu w miejscu innym, niż Świątynia, spożywania krwi, kazirodztwa oraz innych perwersji i wyuzdania w stosunkach seksualnych, by czystość wśród ludu wybranego była zachowana. 

 Kolejność czytania w cyklu tygodniowym:

  • Czytanie pierwsze: Wajikra, 16:1-17
  • Czytanie drugie: Wajikra, 16:18-24
  • Czytanie trzecie: Wajikra, 16:25-34
  • Czytanie czwarte: Wajikra, 17:1-7
  • Czytanie piąte: Wajikra, 17:8-18:5
  • Czytanie szóste: Wajikra, 18:6-21
  • Czytanie siódme: Wajikra, 18:22-30

Komentarz Rabina Szaloma Dow Ber Stamblera: