Kedoszim

r.

Parsza Kedoszim – Wajikra (Ks. Kapłańska) – 19:1 - 20:27.

Kedoszim lub Kdoszim – w tłumaczeniu z języka hebrajskiego oznacza „święte nakazy/świętości)” - jest to 14 i pierwszy charakterystyczny wyraz w tej paraszy. Parsza jest siódmym rozdziałem czytania w księdze Wajikra i 30-y tygodniowy rozdział czytania Tory w cyklu rocznym. Parsza składa się z 3’229 liter hebrajskich, 868 hebrajskich słów.

 Krótki opis Parszy Kedoszim:

„I rzekł Wiekuisty do Mojżesza tak: „(19:2) Oświadcz całemu zbiorowi synów Israela, a powiedz im: Świętymi będziecie, bom Święty Ja Wiekuisty Bóg wasz!” .(Wajikra, 19:1)

Rozdział Kedoszim przedstawia micwy, dzięki spełnieniu których Żyd może podnieść swoją duchowość, zbliżając się do B-żej Świętości.

Przykazania obejmują m.in.: zakaz bałwochwalstwa;  nakaz bojaźni i troski wobec rodziców: „Bójcie się każdy matki swojej i ojca swojego”; nakaz miłowania i wspierania bliźniego: „nie uciskaj bliźniego twego i nie obdzieraj”; nakaz przestrzegania zasady równości wszystkich ludzi wobec prawa; nakaz przestrzegania Szabatu; nakaz uczciwości w kontaktachbiznesowych; nakaz szanowania świętości życia ludzkiego; zakaz popełnienia grzechu obłudy, kłamstwa, wiarołomności: “... nie okłamujcie się nawzajem.” 

Właśnie w Kiedoszim są słowa: Kochaj bliźniego swego, jak siebie samego”, który Rabi Akiwa nazwał „Wielkim nakazem Tory”.

Kolejność czytania w cyklu tygodniowym:

  • Czytanie pierwsze: 19:1-14
  • Czytanie drugie: 19:15-22
  • Czytanie trzecie: 19:23-32
  • Czytanie czwarte: 19:33-37
  • Czytanie piąte: 20:1-7 
  • Czytanie szóste: 20:8-22  
  • Czytanie siódme: 20:23-27     

Komentarz Rabina Szaloma Dow Ber Stamblera :