Beszalach

r.

Parsza Beszalach – Ks. Szmot  (שְׁמוֹת) – Ks. Wyjścia, rozdziały  13:17-17:16:

Beszalach — w tłumaczeniu z języka Hebrajskiego oznacza “gdy uwolnił”. 

Parsza Beszalach jest 16m w kolejności tygodniowym odcinkiem czytania w cyklu rocznym  Tory i czwartym w Księdze Wyjścia. Tekst Parszy Beszalach zawiera 6’423 hebrajskich liter, 1’681 hebrajskich słów.  

„I stało się, gdy uwolnił Faraon lud, że prowadził ich B-g drogą ziemi Pelisztów…. I obwodził B-g lud drogą pustyni ku morzu Sitowemu. Uzbrojeni zaś wyszli synowie Izraela z ziemi Micraim. Zabrał też Mojżesz kości Jozefa ze sobą, bo przysięgą zaklinał synów Izraela, mówiąc: Wspomnieć wspomni was Bóg, a wtedy wynieście kości moje stąd ze sobą…”  (13:17-20) 

Skrót treści parszy Beszalach: 

Gdy Faraon zobaczył całe zastępy narodu żydowskiego wychodzące z jego kraju, zorientował się, co się zdarzyło i wysyłał swoje wojska na pustynię w pościgu za Izraelitami.  

I stał się cud:  Morze Czerwone rozstąpiło się, tak, że Izraelici mogli przejść na drugi brzeg suchą stopą, ale gdy w ślad za nimi weszły wojska Faraona, morze wróciło do stanu normalnego - wojska egipskie utonęły.  

Właśnie wtedy Miriam, siostra Mojżesza zainicjowała radosny śpiew - Mojżesz wraz z całym ludem izraelskim zaśpiewali pieśń dziękczynną - „Pieśń Morza” – „Szirat HaJam” lub inaczej nazywaną: „Az Jaszir Mosze”, dziękując B-gu za ten cud. 

Brak pożywienia i picia doprowadza lud do zniechęcenia i rozpaczy. Ludzie narzekali, byli niezadowoleni, narastała złość. Wtedy B-g zsyła z nieba głodującym mannę i przepiórki do jedzenia. 

Zdarza się kolejny cud  – z suchej skały płynie woda. 

Naród żydowski nakarmiony i napojony. 

Amalek zaatakował Izraelitów, jednak z pomocą B-żą jego wojsko zostało pokonane. 

„I zbudował Mojżesz ołtarz i nadał mu miano: Wiekuisty – chorągwią moją. I rzekł: Bo ręka (wzniesiona) ku tronowi : wojna Wiekuistego z Amalekiem od pokolenia do pokolenia!”                                                                                                                

Kolejność czytania Parszy Beszalach w cyklu tygodniowym:

  • Pierwsze czytanie —Szmot 13:17–14:8
  • Drugie czytanie – Szmot  14:9–14
  • Trzecie czytanie – Szmot  14:15–25
  • Czwarte czytanie – Szmot  14:26–15:26
  • Piąte czytanie – Szmot   15:27–16:10
  • Szóste czytanie – Szmot   16:11-36
  • Siódme czytanie – Szmot  17:1–16

Komentarze Rabina Szaloma Dow Ber Stamblera: