Ki Tawo

r.

Parsza Ki Tawo – Księga Dwarim - (דברים) - Księga Powtórzonego Prawa, 26:1 – 29:8

Ki Tawo — w tłumaczeniu z języka hebrajskiego oznacza “gdy wejdziesz” lub “gdy wstąpisz”, lub “gdy przyjdziesz” , jest to pierwszy otwierający treść wyraz w Parszy. Parsza Ki Tawo jest 50-ą częścią cotygodniowego czytania Tory w cyklu rocznym i zarazem siódmą częścią w Księdze Dwarim. Tekst Parszy składa się z 2’575 Hebrajskich liter, 657 Hebrajskich słów.

Rabin Szalom Ber Stambler o Parszy Ki Tawo:

 

Krótki opis Parszy Ki Tawo:

Parasza opowiada m.in o uroczystości pierwszych zbiorów owoców bikurim (zbiór pierwocin płodów ziemi izraelskiej). Ki Tawo mówi również o nakazie B-ga dotyczącego przekazywania ofiary dziesięciny z pierwocin i błogosławieństwie przy wykonywaniu tego nakazu lub o karze, gdy nakaz będzie złamany. 

Mojżesz przekazuje synom Izraela nakaz Stwórcy: „I stanie się, gdy wnijdziesz do ziemi, którą Wiekuisty, twój B-g, oddaje ci w udziale, abyś ją posiadł i zamieszkasz w niej, weźmiesz wtedy z pierwocin wszystkich płodów ziemi, które otrzymasz z ziemi twojej, którą Wiekuisty, B-g twój oddaje ci, i włożysz w kosz i udasz się na miejsce, które wybierze Wiekuisty, B-g twój, aby ustanowić imię Swoje tam” (Dwarim 26:1,2). Będzie to ofiara dziękczynna za to wszystko, co Haszem uczynił dla narodu Izraela. 

Treść rozdziału Ki Tawo zawiera również prawo dziesięcin, darowizn przeznaczonych dla Lewitów, dla ubogich, a także szczegółowy opis, jakie błogosławieństwa i przekleństwa mają być wypowiadane na górze Garizim  i górze Ejwal, jak już było wspomniano o tym w rozdziale "Re’eh". 

Mojżesz też przypomina synom Izraela, że są narodem wybranym przez B-ga. 

Parsza Ki Tawo mówi też o „Tohaha”("upomnienie"): 

Po przypomnieniu błogosławieństw, które będą nagrodą Niebios za przestrzeganie i wypełnienie przykazań Tory, Mojżesz przedstawia długą listę obfitującą w zdarzenia dramatyczne, nieszczęścia: choroby, głód, ubóstwo i wygnanie, które mogą spotkać Żydów, którzy odwrócą się od Tory, zapomną o nakazach Wiekuistego. 

Ki Tawo zamyka oświadczenie Mojżesza skierowane do ludu Izraela o tym, że dopiero dziś, po czterdziestu latach tułaczki, gdy ukształtowało się społeczeństwo – Naród Żydowski, Haszem dał im: „serce, by wiedzieć; oczy, by widzieć, uszy, by słyszeć

Kolejność czytania Parszy Ki Tawo w cyklu tygodniowym:

  • Pierwsze czytanie — Dwarim 26:1–11
  • Drugie czytanie – Dwarim   26:12–15
  • Trzecie czytanie – Dwarim 26:16–19
  • Czwarte czytanie – Dwarim 27:1–10
  • Piąte czytanie – Dwarim  27:11–28:6
  • Szóste czytanie – Dwarim  28:7–69
  • Siódme czytanie – Dwarim 29:1–29:8