Ki Tece

r.

Parsza Ki Tece – Księga Dwarim - (דברים) - Księga Powtórzonego Prawa, 21:10 – 25:19

Ki Tece (wymawia się również jak Ki Teitzei, Ki Tetzei, Ki Tetse, Ki Thetze, Ki Tese, Ki Tetzey, lub Ki Seitzei) — w tłumaczeniu z języka Hebrajskiego oznacza “gdy wyruszysz”, występuje jako pierwszy zwrot w Parszy. Ki Tece jest 49 rozdziałem w rocznym cyklu czytania czytania Tory i szóstym w Księdze Dwarim. Tekst Parszy Ki Tece zawiera 5’856 Hebrajskich liter i 1’582 Hebrajskich słów.

Komentarz Rabina Szaloma Stamblera do Parszy Ki Tece:

Krótki opis Parszy Ki Tece:

Parsza Ki Tece zawiera 74 z 613 przykazań Tory. Są to m.in.: prawo o „pięknej niewolnicy", prawo o dziedziczeniu pierworodnego, prawo o "zbuntowanym synu", o pogrzebie i szacunku dla ciała zmarłego, o zwrocie zagubionego przedmiotu, zakaz wyciągania pisklęcia z gniazda w obecności jego matki, przykazanie budowy ogrodzenia wokół dachu domu i zakaz różnych form kilaim (tworzenie hybrydów z różnych gatunków roślin i zwierząt).

Opisane są procedury sądowe i kary za cudzołóstwo, gwałt lub uwodzenie panny oraz za fałszywe oskarżenie żony o zdradę przez jej męża. Przedstawicielom określonych kręgów społeczności żydowskiej nie wolno poślubić Żyda „czystej krwi”, są to: mamzeramowie (urodzeni z zakazanych związków), mężczyźni-prozelici spośród narodów Moabu i Ammona, oraz ich potomków płci męskiej, prozelici z narodów Edomu i Egiptu oraz ich dzieci (tylko do drugiej generacji) ,

Tekst Ki Tece również obejmuje prawa o czystości (higienie) obozu wojskowego; również zakaz zwrotu niewolnika, który uciekł do Izraela; obowiązek wypłacania wynagrodzenia o czasie pracownikom, zatrudnionym czasowo oraz o pozwoleniu spożywania posiłków ludziom i zwierzętom podczas żniw i zbiorów; przepisy, dotyczące postępowania z dłużnikiem oraz zakaz pobierania odsetek od pożyczki; prawo rozwodowe (z którego wynika wiele praw o małżeństwie); przewidziana jest kara chłosty - 39 uderzeń za naruszenie zakazu Tory; procedura "ijbum" ("lewirat") z wdową po bezpotomnym bracie lub "chalica" ("zdejmowanie butów") - jeśli brat zmarłego nie chce się z nią ożenić.

Na zakończenie Parszy Ki Tece - nakaz:

"Pamiętaj, co uczynił ci Amelek, gdyś był w drodze z Egiptu!

Kolejność czytania Parszy Ki Tece w cyklu tygodniowym:

  • Pierwsze czytanie — Dwarim 21:10 – 21
  • Drugie czytanie – Dwarim   21:22 – 22:7
  • Trzecie czytanie – Dwarim 22:8 – 23:7
  • Czwarte czytanie – Dwarim 23:8 – 24
  • Piąte czytanie – Dwarim   23:25 – 24:4
  • Szóste czytanie – Dwarim   24:5– 13
  • Siódme czytanie – Dwarim 24:14 – 25:19