Bereszit

r.

„Na początku stworzył B-g niebo i ziemię…”

Pierwszy rozdział Chumaszu jest powszechnie znany – jest to fascynująca opowieść o stworzeniu świata.

W ciągu sześciu dni Najwyższy stworzył cały istniejący świat:

W pierwszym dniu stworzył B-g światło i ciemność i rozdzielił je na dzień i noc.

W dniu drugim, uczynił B-g przestwór i podzielił "między wodami, które nad przestworem, a wodami, które pod przestworem", i nazwał B-g przestwór niebem.

Trzeciego dnia B-g wypowiedział, aby zebrały się wody w jedno miejsce pod niebem i by ląd wzniósł się nad wodami, tak powstały morza oraz ląd suchy, który według słowa B-żego porósł zieloną trawą , krzewami i drzewami - całą roślinnością.

W czwartym dniu Stwórca określa położenie słońca, księżyca i gwiazd, i nadaje im funkcje:

„dla przyświecania ziemi i aby panowały dniem i nocą i przedzielać między światłem a ciemnością…”

Piątego dnia B-g stworzył ptaki i ryby, i wszelkie „jestestwa żyjące”

W szóstym dniu  stworzył B-g – zwierzęta lądowe według rodzajów swoich i „wszelki płaz” według rodzajów swoich i nadał im nazwy. 

I tegoż dnia szóstego stworzył B-g  człowieka "na obraz i podobieństwo Swoje", by panował na Ziemi. Człowiek został stworzony jako ziemska istota nieśmiertelna.

„I spełnione były niebo i ziemia i wszystek zastęp ich. I skończył B-g dnia siódmego dzieło swoje, które uczynił, i odpoczął dnia siódmego po całym dziele Swoim, które uczynił. I pobłogosławił B-g dzień siódmy i poświęcił go, albowiem w nim zaprzestał B-g czynić wszystkie dzieła Swoje, które stworzył….”

Dzień siódmy – Szabat.

Bóg stworzył człowieka z prochu ziemi i tchnął w niego „dech żywota, i stał się człowiek istotą żyjącą. ”B-g stworzył też Eden, ogród z Drzewem Poznania (dokładniej: Drzewem Poznania Dobra i Zła) – tam, w Rajskim Ogrodzie człowiek zamieszkał. To był jeden-jedyny człowiek na całej Ziemi. 

„I rzekł Wiekuisty B-g :

Nie jest dobre dla człowieka, aby pozostał samotnym… – i uczynił jemu Stwórca pomoc odpowiednią – stworzył kobietę z żebra człowieka. I nazwał B-g człowieka Adamem, mężem a kobietę – Kawą (Ewą), żoną Adama.”

Adam i Hawa mieszkają w Gan Eden – Rajskim Ogrodzie. Mają zgodę Stwórcy, by korzystać i żywić się owocami całego ogrodu z wyjątkiem Drzewa Poznania. 

Wąż kusi Hawę, by złamała zakaz Stwórcy – Hawa zrywa zakazany owoc, który zjada razem ze swoim mężem Adamem. Za popełniony grzech nieposłuszeństwa, złamania zakazu B-skiego, człowiek traci nieśmiertelność – Adam i Hawa zostają wygnani z Rajskiego Ogrodu. 

Hawa rodzi dwóch synów: Kaina i Hawla. 

Kain opętany zazdrością, bowiem Wiekuisty nie przyjmuje jego ofiary, lecz przyjmuje ofiarę brata, podstępnie zabija swojego brata Hawla, za co Wszechmogący wypędza go, skazując na wieczną tułaczkę. 

Hawa rodzi Adamowi trzeciego syna o imieniu Szet. To jego potomek w dziesiątym pokoleniu - Noach zostaje jedynym sprawiedliwym w całkowicie zdemoralizowanym społeczeństwie ziemian. 

 

Komentarze Rabina Szaloma Ber Stamblera:

 

Kolejność czytania Parszy Bereszit w cyklu tygodniowym:

  • Pierwsze czytanie — Bereszit 1:1–2:3
  • Drugie czytanie – Bereszit 2:4–19
  • Trzecie czytanie – Bereszit 2:20–3:21
  • Czwarte czytanie – Bereszit 3:22–4:18
  • Piąte czytanie – Bereszit  4:19–22
  • Szóste czytanie – Bereszit 4:23–5:24
  • Siódme czytanie – Bereszit  5:25–6:8